Zabezpečení leteckého výcviku pilotů proudových letounů AČR a podpora domácího leteckého průmyslu

 14. 12. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Zabezpečení výcviku vojenských pilotů proudových letounů je jednou ze strategických schopností důležitých pro obranu ČR. V případě krize či válečného konfliktu vždy nastává urgentní potřeba zvýšení počtu pilotů taktického letectva a teprve následně dochází k postupnému navýšení počtu bojových letounů. Výcvik vojenských pilotů je nákladná a dlouhodobá činnost (v řádech desítek až stovek milionů korun, v trvání 7-8 let), která vyžaduje kvalitní systém přípravy a výcviku pilotů taktického letectva již v době míru.   

Česká republika má (jako jeden z mála států EU) schopnost vyvíjet i vyrábět cvičné proudové letouny a zároveň zajistit kvalitní přípravu a výcvik pilotů proudových letounů. Podnik Aero Vodochody AEROSPACE a.s. má dlouholetou tradici a je na světové špičce v oblasti vývoje a výroby cvičných a lehkých bojových letounů. Ministerstvem obrany založený podnik LOM Praha s.p., prostřednictvím Centra leteckého výcviku Pardubice (CLV), zajišťuje kompletní výcvik pilotů všech druhů letectva (dopravní, vrtulníkové a proudové – taktické). Již dnes toto centrum využívají také piloti ze zahraničí.

lom
Foto: Ministerstvem obrany založený podnik LOM Praha s.p., prostřednictvím Centra leteckého výcviku Pardubice (CLV), zajišťuje kompletní výcvik pilotů všech druhů letectva (dopravní, vrtulníkové a proudové – taktické). | army.cz

Vzhledem k jedinečným schopnostem AČR ve spojení s českým obranným průmyslem se nabízí možnost poskytnout výcvik pilotů proudových letounů – JPT (Jet Pilot Training) i dalším zahraničním partnerům. MO ČR se v září 2020 přihlásilo do projektu NFTE (NATO Flight Training Europe). Cílem tohoto projektu je zajistit soběstačnost evropských států Aliance v oblasti vojenského leteckého výcviku. Společný výcvikový systém přinese rozšíření počtu cvičených pilotů, zefektivnění leteckého výcviku, zvýšení jeho kvality a zajištění interoperability v rámci vzdušných sil států EU i NATO. Více pilotů ve výcviku znamená lepší využití cvičných proudových letounů a rozložení mandatorních nákladů (infrastruktura, podpůrný personál atd.) spojených s leteckým výcvikem. JPT může být jednou z oblastí, kde díky své tradici, zkušenostem a kvalitnímu personálu může ČR významně přispět k rozvoji operačních schopností a zlepšení interoperability v rámci VzS (vzdušných sil) členských států EU i NATO.

V současné době jsou v CLV provozované letouny L-39C Albatros na hranici svého technického života a v provozu vydrží maximálně do roku 2022. Pokud nebudou nahrazeny novým typem cvičných proudových letounů hrozí, že CLV ztratí schopnost poskytovat proudový letecký výcvik pro AČR. Tím by ČR přišla o základní strategickou schopnost, kterou v Evropě má již pouze několik států. Proto je nutné, aby byl co nejdříve zahájen proces zavedení nových letounů L-39NG do systému výcviku v CLV.

l-39ng-flight-koubaFoto: Letoun L-39NG | Aero Vodochody, aero.cz (se souhlasem autora)

Základem pro udržení JPT v ČR je rozšíření schopností CLV Pardubice v oblasti výcviku pilotů taktického letectva.  Příkladem může být britský model, který plně využívá možností spolupráce mezi státním a privátním sektorem. Jedná se o model, který dlouhodobě využívá UK RAF. Air Commodore Steve Bentley poskytl zástupcům MO ČR a AČR informace o zajištění leteckého výcviku v RAF. Z jeho prezentace vyplývá, že je ekonomicky výhodné vzájemné propojení privátního a státního sektoru na základě dlouhodobé smlouvy. V případě RAF je smlouva na zajištění leteckého výcviku podepsána na 25 let. Dlouhodobá smlouva o zajištění leteckého výcviku umožňuje rozložení finančních prostředků v letech a obsahuje i modernizaci a údržbu infrastruktury letiště.  Základní princip je postaven na státem vlastněných cvičných proudových letounech, které provozuje soukromá firma (v případě ČR je poskytovatelem služeb státní podnik LOM Praha s.p. prostřednictvím své divize leteckého výcviku CLV Pardubice).
Velkou výhodou ČR je přítomnost obranného průmyslu, který je schopen vyvinout a vyrábět kompletní výcvikový systém od cvičných proudových letounů L-39NG počínaje, až po simulační technologie, které jsou dnes důležitou součástí výcviku a přípravy pilotů.

V Evropě není stát, který by pro výcvik svých pilotů nevyužíval cvičné letouny vlastní výroby, pokud je vyrábí. Vzhledem k tomu, že příprava a letecký výcvik pilotů TL je bezesporu strategickou schopností důležitou pro obranu státu, je možné pořídit cvičné letouny L-39NG přímo, a to ať již prostřednictvím MO nebo LOM Praha s.p. 
ČR tímto způsobem může významně přispět ke zvýšení operačních schopností a interoperability taktických letectev členských států EU i NATO se zaměřením na region střední Evropy. Důležitým faktorem je také podpora domácího leteckého průmyslu.

Letecký výcvik taktických pilotů je strategická schopnost důležitá pro obranu ČR. Kromě toho je pro ČR I AČR ekonomicky výhodné zajistit pokračování leteckého výcviku v CLV Pardubice (LOM Praha s.p.). Finanční náklady na výcvik pilotů AČR jsou prostřednictvím CLV Pardubice nižší než při výcviku v zahraničí (viz příloha č.1). 
Výcvik pilotů AČR na letounech L-39 NG je také klíčový pro podporou českého leteckého průmyslu při exportu do zahraničí. V neposlední řadě má ČR možnost nabídnout tuto schopnost v rámci mezinárodní spolupráce NATO, EU i pro státy mimo tyto organizace. V případě výcviku zahraničních pilotů v CLV Pardubice dojde ke snížení ceny za letecký výcvik pilotů AČR, protože se budou sdílet náklady spojené s amortizací ceny nových letounů a mandatorní výdaje na údržbu a další rozvoj infrastruktury letiště Pardubice.

ČR by si měla zachovat schopnost zabezpečení leteckého výcviku vojenských pilotů proudových letounů jako strategickou schopnost důležitou pro obranu státu. V případě potřeby navýšení počtu pilotů nebude možné cvičit piloty AČR v zahraničí z důvodu nedostatku výcvikových kapacit.

Finanční prostředky vložené do státního podniku LOM Praha s.p. – Centra leteckého výcviku se vrátí zpět do státní pokladny díky finančním prostředkům získaných z výcviku zahraničních pilotů. Nezanedbatelný je také další rozvoj leteckého a navazujícího průmyslu s vysokou přidanou hodnotou.

Je proto důležité, aby MO prostřednictvím LOM Praha s.p. přestalo váhat s uzavřením smlouvy na pořízení alespoň 4 ks letounů L-39 NG. Jakékoli další váhání a obstrukce s výmluvou na dokončení certifikace letounů ohrožuje zabezpečení výcviku vojenských proudových pilotů AČR. Smlouvy na nově vyvíjené letouny jsou vždy podepisovány před dokončením jejich certifikace. Tímto způsobem stát pouze poškozuje český letecký průmysl.

O autorovi

Generálmajor Bohuslav Dvořák (v.v.) v roce 2014 po dlouhých 35 letech služby ukončil aktivní dráhu vojáka a pilota vrtulníku. Do armády vstoupil v roce 1979. Po absolvování Vysoké vojenské letecké školy v Košicích zahájil kariéru pilota vrtulníku. V průběhu své služební kariéry prošel pozicemi od kapitána vrtulníku přes velitelské a štábní posty v rámci Vzdušných sil AČR až po pozici poslední – zástupce náčelníka Generálního štábu AČR. Působil ve vojenských strukturách NATO, v misích SFOR a AFOR na Balkáně a také jako velitel kábulského mezinárodního letiště v silách ISAF v Afghánistánu.

dvorakFoto: Generálmajor Bohuslav Dvořák (v.v.) | army.cz

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP