Záznam konference Future Cyber Defence

 12. 11. 2021      kategorie: Novinky
Přidat na Seznam.cz

Ve dnech 9. a 10. listopadu proběhla další část odborných panelů ze série konferencí Future of Cyber – Future Cyber Defence, konaných v rámci projektu FUTURE FORCES FORUM. Na organizaci se podílely pracovní skupiny AFCEA (Kybernetická bezpečnost a Intelligence) a relevantní státní instituce. Panely proběhly hybridní formou a jejich záznam je k dispozici na níže uvedených odkazech.

AKTIVNÍ OBRANA PROTI SOCIÁLNÍMU INŽENÝRSTVÍ A UMĚLÉ INTELIGENCI

Hybridní kulatý stůl /diskuse a prezentace/ (9. listopadu 2021 | 10.00 – 13.00 h)

Techniky sociálního inženýrství jsou založeny na specifikách lidského rozhodování, chybách v úsudku, které jsou založené na nedokonalostech lidského mozku. Jaké jsou nejběžnější techniky sociálního inženýrství a jak se jim lze bránit? Existují metody aktivní obrany proti sociálnímu inženýrství? Jak může umělá inteligence pomoci?

PROGRAM

Moderátor – Jaroslav PEJČOCH, čestný viceprezident, AFCEA ČR

 • Úvodní slovo – Jaroslav PEJČOCH
 • Kognitivní válčení: Šestá operační doména? – Kristina SOUKUPOVÁ, DefSec Innovation Hub
 • Jak se bránit útokům sociálního inženýrství – Marek KOVALČÍK, Tomáš KUBÍČEK, BDO
 • Syntéza řeči jako nástroj sociálního inženýrství – Tomáš SIŘÍNEK, AČR
 • Inteligentní kybernetická bezpečnost – možnosti a perspektivy – prof. Ivan ZELINKA, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava
 • Projekt Eolas – jak se měří dezinformace – Jindřich KARÁSEK, TREND Micro Research
 • Proč podléháme sociálnímu inženýrství a jak minimalizovat jeho dopady – Petra MIKULOVÁ, Masarykova univerzita
 • Víte jaký máte sociální Attack Surface? – Miroslav NEČAS, Tovek
 • Diskusní panel Aktivní obrana proti sociálnímu inženýrství & AI – Tomáš KUBÍČEK; Tomáš SIŘÍNEK; prof. Ivan ZELINKA; Jindřich KARÁSEK; Petra MIKULOVÁ; Miroslav NEČAS; brig. gen. Miroslav FEIX, Velitelství informačních a kybernetických sil, AČR
 • Závěrečné slovo

ZÁZNAM PROGRAMU:

Video:  AKTIVNÍ OBRANA PROTI SOCIÁLNÍMU INŽENÝRSTVÍ A UMĚLÉ INTELIGENCI / YouTube

CYBER THREAT HUNTING / INTELLIGENCE

Hybridní kulatý stůl /diskuse a prezentace/ (10. listopadu 2021 | 10.00 – 13.00 h)

Hledání kybernetických hrozeb je jednou z metod aktivní kybernetická obrany. Je to proces proaktivního a iterativního vyhledávání v sítích, koncových bodech a datových sadách za účelem „lovu“ škodlivých, podezřelých nebo rizikových aktivit, které se vyhnuly detekci stávajícími nástroji. Jaké jsou moderní metody a nástroje Cyber Threat Hunting? Jaké jsou praktické zkušenosti, z kterých se lze poučit?

Moderátor – Jan DIENSTBIER, viceprezident, ČIMIB

 • Úvodní slovo – Petr JIRÁSEK, předseda pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti, AFCEA ČR
 • Proaktivní detekce může zabránit fatálním dopadům kybernetického útoku (prezentace s živou ukázkou) – Alexander MAŠEK, Jan RYDVAL, FIDELIS Security
 • Automated Cyber Threat Hunting – Praktické zkušenosti – Rostislav FRYS, VTÚ; Adam PACLT, APPSEC
 • Bezpečnostní platforma IBM jako unifikovaný nástroj analytika pro Threat Hunting kybernetických hrozeb – Adam MUŠKA, IT Security Presales, IBM Security
 • Diskusní panel zkušenosti s Cyber Threat Hunting – Alexander MAŠEK; Rostislav FRYS; Adam MUŠKA; kpt. Ing. Michal BLAHOVEC, Velitelství informačních a kybernetických sil, AČR; Martin RAKUŠAN; Eliška BARTŮŠKOVÁ
 • Nejčastější a největší bezpečnostní chyby uvnitř organizací – Martin RAKUŠAN, Head of Business Development, ProID (MONET+)
 • Začneme-li budovat bezpečnost po útoku ransomware, nemůžeme mluvit o prevenci – Eliška BARTŮŠKOVÁ, GORDIC
 • Závěrečné slovo

ZÁZNAM PROGRAMU:

Video: CYBER THREAT HUNTING / INTELLIGENCE / YouTube

Více informací naleznete na www.future-forces-forum.org

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP