Živá simulace v polních podmínkách by měla vojákům zkvalitnit výcvik

 29. 04. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Dalším vývojovým projektem, který se realizoval ve státním podniku Vojenský technický ústav, se stalo mobilní zařízení živé simulace (MOB-EXCON). Výsledkem řešení, na němž se významnou měrou podílelo Centrum simulačních a trenažérových technologií v Brně, byl prototyp, jehož technické parametry a užitné vlastnosti byly ověřeny akreditovanou zkušebnou odštěpného závodu VTÚPV Vyškov a následně uživatelem, tedy armádou v reálných polních podmínkách.

vtusp1
Foto: Dalším vývojovým projektem, který se realizoval ve státním podniku Vojenský technický ústav, se stalo mobilní zařízení živé simulace (MOB-EXCON). | archiv VTÚSP

Simulační technologie se stávají čím dál častěji součástí výcviku. Jejich výhoda je nesporná. Chrání vojáky, šetří peníze a o to v dnešní době jde. Centrum simulačních a trenažérových technologií v Brně představilo již celou řadu prototypů a řešení, které pomáhají vojákům na bojišti 21. Století. Technologie je již mnohem vyspělejší, než tomu bylo dříve, zkrátka vývoj nelze zastavit. Novinka, která je zatím jako demonstrátor, či lépe prototyp posouvá možnosti zase o krok dál.

vtusp3
Foto: Simulační technologie se stávají čím dál častěji součástí výcviku. | archiv VTÚSP

Prototyp MOB-EXCON je určen k řízení a vyhodnocování cvičení prováděných živou simulací s využitím soubojového a střeleckého simulátoru pro výcvik v taktické a střelecké přípravě jednotek s bojovými vozidly (SSS-BV) a dalších systémů živé simulace. Jeho složení je následující: vojenské kolové vozidlo TATRA T-815 4x4.1 (kategorie VZV-SP - „Vojenské zvláštní vozidlo – speciální prostředek“), skříňová nástavba - se základní technologií, vnitřní a vnější zástavbou a výbavou a zabudovanými systémy pro živou simulaci a stanový přístřešek - připojitelný k boku vozidla se skříňovou nástavbou.

vtusp2
Foto: Prototyp MOB-EXCON je určen k řízení a vyhodnocování cvičení prováděných živou simulací s využitím soubojového a střeleckého simulátoru pro výcvik v taktické a střelecké přípravě jednotek s bojovými vozidly (SSS-BV) a dalších systémů živé simulace. | archiv VTÚSP

Prototyp MOB-EXCON umožňuje přepravu dvou osob v kabině vozidla a tří osob ve skříňové nástavbě, která je upevněna na kolovém podvozku TATRA-815 4x4.1. Nástavba je provedena jako skříňová karoserie, vybavená zástavbou vnější a vnitřní, která umožňuje provádět předpokládanou činnost a zajistí pracovní podmínky pro činnost osob na pracovišti. Doufejme, že se dočkáme v brzké době nikoliv prototypů, ale ostrých trenažérů, které vojákům ušetří munici a celkově zkvalitní výcvik.

vtusp4
Foto: Doufejme, že se dočkáme v brzké době nikoliv prototypů, ale ostrých trenažérů, které vojákům ušetří munici a celkově zkvalitní výcvik. | archiv VTÚSP

vtusp5Foto: Prototyp MOB-EXCON umožňuje přepravu dvou osob v kabině vozidla a tří osob ve skříňové nástavbě, která je upevněna na kolovém podvozku TATRA-815 4x4. | archiv VTÚSP

 Autor: Pavel Lang

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP