Katalog firem

ÚvodKatalog firemKomunikační a radiolokační systémy

ERA a.s.

Společnost ERA a.s. vznikla roku 1994, v současnosti má cca 400 zaměstnanců. Hlavním předmětem její činnosti je vývoj, výroba a implementace pasivních sledovacích systémů pro civilní i vojenské účely. Společnost ERA se může pyšnit úspěchy jak na domácím, tak také na zahraničních trzích. Exportuje do 67 zemí pěti kontinentů, silnou pozici má na trzích v Evropě a Asii, ale její civilní systémy znají i na Novém Zélandě, v Jihoafrické republice či v Kanadě. Díky tomu společnost ERA i přes omezení vyvolaná světovou pandemií coronaviru vykazuje stabilně dobré hospodářské výsledky. 

Top produkty

Nejvýznamnějším produktem společnosti ERA z vojenské oblasti je pasivní sledovací systém VERA pro detekci, sledování a identifikaci vzdušných, pozemních a námořních cílů. Tento produkt používá AČR a další zákazníci. Systém VERA společnost neustále inovuje a rozvíjí, v nedávné době jej rozšířila o novou, významnou funkcionalitu – detekce a sledování bezpilotních prostředků. 

V civilní oblasti je klíčovým produktem multi-sensorový přehledový systém NEO určený především k řízení letového provozu formou různých aplikací (řízení provozu na ploše letiště, monitoring paralelních drah, přehled ve vzdušném prostoru, sledování cílů pomocí technologie ADS-B atd.). Tento produkt používají velká světová letiště (Mnichov, Madrid, Peking-Daxing, Kuala Lumpur, Jakarta, Singapore-Changi atd.) a organizace pro řízení letového provozu v různých zemích celého světa.

Vize firmy

Společnost ERA svým vývojem navazuje na dlouhodobé hodnoty, jimiž jsou TRADICE, SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST a BUDOUCNOST. Úspěšně pokračuje ve vývoji originální české technologie pasivních sledovacích systémů, započatém v šedesátých letech minulého století v brněnském vojenském výzkumném ústavu a dále pak ve společnosti TESLA. Předchůdci VERA jsou známé systémy Ramona a Tamara. V budoucnu se společnost plánuje zaměřit zejména na oblast sledování prostředků UAS a nadále pečovat a rozvíjet široké portfolio civilních zákazníků, k nimž patří mimo jiné 20 z 50 největších světových letišť.

Management

Viktor Sotona, předseda představenstva a generální ředitel společnosti

  • 45 let
  • ČSA, ERA
  • V ERA od 1999

Ondřej Chlost, člen představenstva a obchodní ředitel

  • 55 let
  • AČR, ERA
  • V ERA od 1997

Kontakty

Adresa: Průmyslová 462, 530 03 Pardubice
IČ: 60916427
Telefon: +420 467 004 100
E-mail: info@era.aero
Web: www.era.aero
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP