Katalog firem

ÚvodKatalog firemObrněná a jiná vozidla a vybavení

RHEINMETALL AG

Rheinmetall – technologická skupina pro mobilitu a bezpečnost

Rheinmetall AG, společnost kótovaná na burze a sídlící v Düsseldorfu, je mezinárodní skupina zabývající se předními technologiemi ve sféře mobility a bezpečnosti. Globalizace, protekcionismus, digitalizace, jakož i radikální změny a transformace v různých sektorech a odvětvích – zejména v oblasti mobility – právě tak jako rostoucí četnost a intenzita konfliktů a vojenských sporů znamenají, že úsilí o zlepšení mobility a bezpečnosti neustále roste. Rheinmetall se svými dvěma sektory, automobilovým a obranným, tyto základní klíčové potřeby moderní společnosti splňuje.

Rheinmetall Defence – špičková ochrana vojáků při nasazení

Obranný sektor skupiny Rheinmetall Group patří v bezpečnostním a obranném průmyslu mezi přední poskytovatele inovativních produktů pro německé i mezinárodní ozbrojené a bezpečnostní složky. Rheinmetall Defence poskytuje systémová a subsystémová řešení a také široké portfolio služeb v oblastech mobility, průzkumu, velení a řízení, C4I a ochrany. Rovněž vyvíjí simulační řešení a školení přizpůsobená potřebám zákazníka.

Rheinmetall Defence je předním evropským dodavatelem systémů pro technologie ozbrojených sil i díky bohatým mnohaletým zkušenostem a četným inovacím v oblasti obrněných vozidel, zbraní, střeliva, ale i v oblastech protivzdušné obrany a elektroniky – včetně plnění požadavků námořnictva a letectva a vnitřní bezpečnosti státu. Ať už jde o požadavky specifické pro různá odvětví ozbrojených sil nebo o celkové požadavky, pro vnější nebo vnitřní bezpečnost, tento sektor má široké portfolio produktů a platforem, které jsou nabízeny jak individuálně, tak jako propojená systémová řešení. Díky tomu je Rheinmetall Defence silným a spolehlivým partnerem německých ozbrojených sil, jejich spojenců a přátelských armád spolu s civilními národními bezpečnostními silami.

Veškeré činnosti v oblasti vývoje, výroby a služeb jsou zaměřeny na zajištění co nejlepší ochrany vojáků při nasazení. Rheinmetall Defence zde neustále nastavuje nové technologické standardy: od vozidel, ochranných a zbraňových systémů, přes vybavení pěších vojsk a protivzdušnou obranu, až po propojení funkčních sekvencí, elektrooptiky a simulace.

Ve fiskálním roce 2019 vytvořilo 13 080 zaměstnanců společnosti Rheinmetall Defence roční obrat v hodnotě 3 522 000 eur.

Ochrana osob a vybavení jsou hlavním cílem rozvoje

Svět 21. století občas čelí velmi napjatým bezpečnostním situacím, jakož i složitým a novým hrozbám.

Nejasné hranice mezi mírem a válkou, vojenské zásahy, skryté problémové oblasti, vypuknutí nových konfliktů, nekontrolované a nepravidelné přívaly uprchlíků v bezprecedentním měřítku a důsledky zhroucení státních struktur v zemích z geopoliticky citlivých oblastí – to všechno vyžaduje nové odpovědi na obtížnější a palčivější výzvy a neustálá rizika spojená s vnější a vnitřní bezpečností, a také nové a/nebo silnější a rozšířené schopnosti mezinárodního úsilí o udržení míru, stability a bezpečnosti.

Sortiment produktů společnosti Rheinmetall Defence je přizpůsoben požadavkům centrálních obranných technologií, které vyplývají na vnitrostátní i mezinárodní úrovni ze značné a neustálé potřeby technické modernizace a výměny vybavení mnoha ozbrojených sil, stejně tak jako z nových scénářů vojenského nasazení, které vyžadují zvýšenou akceschopnost armád i jejich lepší připravenost na službu a nasazení, například za účelem zajištění bezpečnosti spojenců nebo zapojení do mezinárodních mírových misí.

Tři divize – jeden cíl

Vnitřní struktura společnosti Rheinmetall Defence není zaměřena pouze na potřeby trhu, ale také na vytváření schopností založených na misích, což podporuje systémově orientované myšlení. Z hlediska inovace jsou silné stránky společnosti směrovány do tří specializovaných divizí, které jednají ve vzájemném souladu při vývoji obranných řešení zítřka:

•    Zbraně a střelivo
•    Elektronická řešení
•    Vozidlové systémy

Jen málo výrobců vojenských vozidel se může přizpůsobit tak širokému spektru produktů, jaké dodává společnost Rheinmetall Defence. Co se týká hmotnostní třídy, kategorie ochrany a vybavení specifického pro mise, Rheinmetall pokrývá všechny možné operační scénáře.

Rheinmetall je jedním z předních evropských dodavatelů obrněných pásových vozidel ve všech hmotnostních třídách. Rheinmetall Landsysteme (RLS) GmbH jako hlavní dodavatel systémů pro pozemní síly vyvíjí a vyrábí obrněná pásová vozidla i věžové systémy. Nová rodina bojových vozidel pěchoty Lynx dále posiluje roli společnosti Rheinmetall jako technologicky vyspělého podniku pro bezpečnost a mobilitu. RLS má centrálu ve městě Unterlüß, s dalšími pobočkami v Kasselu a Kielu. To umožňuje efektivní infrastrukturu zabezpečující vývoj, navrhování a testování, výrobu, zajištění kvality, prodej, logistiku a poprodejní servis.

Produkty nabízené společností Rheinmetall Landsysteme zahrnují:

Obrněná vozidla 
• Hlavní bojové tanky
• Obrněná bojová vozidla pěchoty
• Průzkumná a bojová vozidla
• Samohybné houfnice
• Velitelsko-průzkumné minomety

Otočné věže 
• Modulární systémy otočných věží

Podpůrné vozy 
• Obrněná záchranná vozidla
• Bojová vozidla
• Obrněná mostní vozidla
• Odminovací systémy 

Služby a logistika
• Výcvik
• Technické publikace
• Analýza logistické podpory
• Dodávka náhradních dílů
• Údržba

Kontakty

Adresa: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Německo
Telefon: +49 211 473-01
Fax: +49 211 473-4746
Web: www.rheinmetall-defence.com