Katalog firem

ÚvodKatalog firemObrněná a jiná vozidla a vybavení

RHEINMETALL AG

Rheinmetall – technologická skupina pro mobilitu a bezpečnost

Veřejně obchodovatelná společnost Rheinmetall AG se sídlem í v Düsseldorfu je mezinárodní skupina, která se zabývá moderními technologiemi v oblasti mobility a bezpečnosti. Globalizace, protekcionismus, digitalizace, stejně tak radikální změny a transformace v různých průmyslových odvětvích – zejména těch souvisejících s mobilitou – kladou spolu s rostoucí četností a intenzitou konfliktů a vojenských sporů stále vyšší nároky na zdokonalování technologií. Rheinmetall tyto klíčové potřeby moderní doby splňuje.

Rheinmetall – špičková ochrana vojáků při nasazení

V bezpečnostním a obranném průmyslu patří Rheinmetall mezi přední poskytovatele inovativních produktů pro německé i mezinárodní ozbrojené a bezpečnostní složky. Společnost poskytuje systémová a subsystémová(?) řešení, včetně širokého portfolia služeb pro mobilitu, průzkum, velení a řízení, C4I a ochranu. Vyvíjí i tréninkové a školicí programy na míru potřebám zákazníků.

Rheinmetall staví na mnohaletých zkušenostech s vývojem a výrobou obrněných vozidel, zbraní, střeliva, systémů protivzdušné obrany a elektroniky a jako takový je předním evropským dodavatelem technologií pro potřeby různých složek ozbrojených sil – včetně námořnictva a letectva – či pro zajištění bezpečnosti na domácí půdě. Divize obrany Rheinmetallu nabízí široké portfolio produktů a platforem, jež pokrývají jak konkrétní požadavky pro jednotlivé segmenty ozbrojených sil, tak pro zajištění vnější nebo vnitřní bezpečnost. Své produkty může zároveň nabízet jak samostatně, tak jako propojená systémová řešení. Díky tomu je Rheinmetall vnímám jako silný a spolehlivý partner německých ozbrojených sil, jejich spojenců, spřátelených armád i národních bezpečnostních složek.

Veškerá činnost skupiny Rheinmetall v oblasti vývoje, výroby a služeb vede k zajištění maximální míry ochrany vojáků při nasazení. Skupina nepřestává navyšovat technologické standardy: od vozidel či ochranných a zbraňových systémů přes vybavení pěchoty a protivzdušnou obranu až po propojení čidel, systémů řízení a velení, systémů řízení palby, elektrooptiky a simulace.

Ve fiskálním roce 2019 Rheinmetall vygeneroval roční obrat v hodnotě 6,255 milionu eur.

Mezi hlavní cíle rozvoje patří ochrana osob a vybavení

Ve 21. století svět někdy čelí napjatým bezpečnostním situacím i komplexním novým hrozbám.  

Nejasné hranice mezi mírem a válkou, vojenské zásahy, latentní problémové oblasti, vypuknutí nových konfliktů, nekontrolované a nepravidelné přívaly uprchlíků v bezprecedentním měřítku a důsledky zhroucení státních struktur v zemích, které se nacházejí v geopoliticky citlivých oblastech – tyto stále složitější a palčivější výzvy a s nimi spojená rizika týkající se vnitřní a vnější bezpečnosti vyžadují nové a rychlé odpovědi,  stejně jako intenzivnější působení mezinárodních sil pro udržení míru, stability a bezpečnosti.

Sortiment produktů společnosti Rheinmetall je přizpůsoben požadavkům na centrální obranné technologie, které na vnitrostátní i mezinárodní úrovni vyplývají z neustálé potřeby technické modernizace a výměny vybavení řady složek ozbrojených sil. Odpovídá i novým scénářům vojenského nasazení vyžadujícím zvýšenou akceschopnost armád i jejich lepší připravenost na službu a nasazení, například za účelem zajištění bezpečnosti spojenců nebo zapojení do mezinárodních mírových misí.

Tři divize – jeden cíl

Interní struktura společnosti Rheinmetall se neorientuje pouze na potřeby trhu, ale zejména na vytváření kapacit odpovídajících účelu misí, což je v zásadě v souladu se systémově orientovaným myšlením. Z hlediska inovací své silné stránky společnost směruje do tří specializovaných divizí, které při vývoji obranných řešení odpovídajících požadavkům zítřka působní ve vzájemném souladu. Jde o:

•    Zbraně a střelivo
•    Elektronická řešení
•    Vozidlové systémy

Jen málo výrobců vojenských vozidel může představit tak široké spektrum produktů, jaké dodává společnost Rheinmetall. Rheinmetall dokáže plně pokrýt veškeré možné operační scénáře požadované hmotnostní třídy, kategorie ochrany či vybavení specifického pro různé účely.

Rheinmetall je jedním z předních evropských dodavatelů obrněných pásových vozidel ve všech hmotnostních třídách. Jako hlavní dodavatel systémů pro pozemní síly Rheinmetall Landsysteme (RLS) GmbH vyvíjí a vyrábí také věžové systémy. Nová řada bojových vozidel pěchoty Lynx posiluje pozici společnosti Rheinmetall jako moderního technologicky vyspělého podniku zabývajícího se bezpečností a mobilitou. Hlavní výrobní závod RLS se nachází ve městě Unterlüss, další pobočky jsou v Kasselu a Kielu. To zajišťuje efektivní infrastrukturu pokrývající vývoj, navrhování a testování, výrobu, zajištění kvality, prodej, logistiku i poprodejní servis.

Produkty nabízené společností Rheinmetall Landsysteme zahrnují:

Obrněná vozidla 

 • Bojové tanky
 • Obrněná bojová vozidla pěchoty
 • Průzkumná a bojová vozidla
 • Samohybné houfnice
 • Velitelsko-průzkumné minomety

Věže 

 • Modulární systémy věží

Podpůrná vozidla 

 • Obrněná vyprošťovací vozidla
 • Ženijní bojová vozidla
 • Mostní systémy
 • Odminovací systémy 

Služby a logistiku

 • Výcvik
 • Technické publikace
 • Analýzu logistické podpory
 • Dodávku náhradních dílů
 • Údržbu

Kontakty

Adresa: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Germany
Telefon: +49 211 473-01
Fax: +49 211 473-4727
Web: www.rheinmetall-defence.com
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP