CZDEFENCE

Studenti Univerzity obrany pomáhají s rozvojem armádních technologií a postupů

Studenti Univerzity obrany pomáhají s rozvojem armádních technologií a postupů

Na zasedání kolegia UNOB udělila rektorka - velitelka Ceny rektorky UO „Studentská hlava 2021" studentům, kteří dosáhli významných úspěchů v rámci studentské tvůrčí…

 04. 08. 2021
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP