Studenti Univerzity obrany pomáhají s rozvojem armádních technologií a postupů

 04. 08. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Na zasedání kolegia UNOB udělila rektorka - velitelka Ceny rektorky UO „Studentská hlava 2021" studentům, kteří dosáhli významných úspěchů v rámci studentské tvůrčí činnosti. Oceněnými studenty byli rtm. David Sekret, student pátého ročníku Fakulty vojenského zdravotnictví, rtn. Zdeněk Vyležich studující čtvrtý ročník na Fakultě vojenských technologií a rtm. Martina Brázdová z pátého ročníku Fakulty vojenského leadershipu.

02Foto: Na zasedání kolegia UNOB udělila rektorka - velitelka Ceny rektorky UO „Studentská hlava 2021" studentům, kteří dosáhli významných úspěchů v rámci studentské tvůrčí činnosti. | UNOB / Ministerstvo obrany ČR

Fakulta vojenského zdravotnictví nominovala svého studenta rtm. Davida Sekreta, který pátým rokem studuje obor Vojenské všeobecné lékařství na základě práce věnované komplexní onkochirurgické léčbě. Druhý oceněný rtn. Zdeněk Vyležich byl se svojí prací dokazující nové možnosti stávajících optických tras navržen i díky získanému 1. místu ve významné soutěži v rámci 18. Vědecké konference studentů Fakulty vojenských technologií v sekci Elektronika, Radiolokace, Komunikační a informační systémy.

Za Fakultu vojenského leadershipu převzala ocenění rtm. Martina Brázdová, která ve své práci navrhla metodiku činnosti obsluh 81 mm minometů při střelbě MRSI (MRSI - Multiple Rounds Simultaneous Impact - postřelování cílů se současným dopadem střel), kterou je možné snadno aplikovat také u 120 mm minometů, které jsou ve výzbroji mechanizovaných praporů a dále navrhla nutná opatření, potřebná k zavedení tohoto způsobu střelby do praxe.

01Foto: Ocenění studenti | UNOB / Ministerstvo obrany ČR

Z historického pohledu není palba se současným dopadem střel žádnou novinkou. MRSI pouze rozvíjí rozšířený postup TOT (Time On Target). Metodika TOT umožňuje zasáhnout cíl několika střelami současně, při použití několika děl nebo prostředků společné palebné podpory. Tuto techniku vyvinula britská armáda během druhé světové války. Důstojníci dělostřelectva si synchronizovali hodinky podle rádia BBC. Následně každá dělostřelecká jednotka zahájila palbu v takový okamžik, aby v daný čas dopadly střely do cíle. Nicméně je působivé, když s řešením, či návrhem řešení a metodiky přijde studentka. Je to více, než dobrá vizitka této prestižní univerzity.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP