CZDEFENCE

Využití „konstruktivního wargamingu“ v procesu optimalizace taktických činností

Využití „konstruktivního wargamingu“ v procesu optimalizace taktických činností

Vědeckotechnický pokrok postupuje nebývale rychle kupředu a otevírá nové dimenze možností a kvality procesů, které byly dříve nepředstavitelné. Této skutečnosti už přes…

 09. 06. 2024
Využití fyzikální vozidlové simulace v procesu autonomní navigace bezosádkových prostředků

Využití fyzikální vozidlové simulace v procesu autonomní navigace bezosádkových prostředků

V posledních letech se autonomní navigace bezosádkových prostředků stala jednou z dynamicky se rozvíjejících oblastí výzkumu, kde tento rozvoj již od počátku…

 12. 01. 2024
Robotizace bojiště

Robotizace bojiště

Již několik dekád se pokročilá automatizace a robotizace nesoustředí pouze na průmyslovou sféru, kde je běžnou součástí racionalizace výrobních procesů. Její…

 17. 10. 2023
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP