71. mechanizovaný prapor má nového velitele

 06. 08. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

1. srpna 2023 došlo k významné změně ve velení praporu, kdy dosavadní velitel praporu podplukovník Libor Tesař odchází do velitelských struktur NATO a na jeho místo nastoupil podplukovník Radek Šoman. Jeho zástupcem bude major David Kremlička. Bývalý zástupce praporu se stal zástupcem náčelníka štábu brigády.

bvpFoto: 1. srna 2023 došlo k významné změně ve velení praporu, kdy dosavadní velitel praporu podplukovník Libor Tesař odchází do velitelských struktur NATO a na jeho místo nastoupil podplukovník Radek Šoman. | rtm. Lukáš Martinek

Na slavnostním nástupu se s odcházejícím velitelem rozloučili nejen jeho vojáci, ale také generalita armády, v čele s (dnes již bývalým) prvním zástupcem náčelníka generálního štábu generálporučíkem Ivo Střechou. Mezi hosty nechyběli ani zástupci Města Hranice a partnerských složek, od policie až po vojenské důchodce. 

strechaFoto: Na slavnostním nástupu se s ocházejícím velitelem rozloučili nejen jeho vojáci, ale také generalita armády, v čele s (dnes již bývalým) prvním zástupcem náčelníka generálního štábu generálporučíkem Ivo Střechou. | rtm. Lukáš Martinek

Podplukovník Radek Šoman spojil se 7. mechanizovanou brigádou celou svoji profesní kariéru. V roce 2002 nastoupil k ženijnímu praporu jako velitel čety, v roce 2003 přišel k ženijní četě 71. mechanizovaného praporu. Následovaly funkce na štábu 71. mechanizovaného praporu. V roce 2008 pak přešel k ženijnímu praporu 15. ženijní brigády. Na 7. mechanizovanou brigádu se však v roce 2013 vrátil, kde nastoupil na oddělení plánování brigády. Po dvouletém působení na 72. mechanizovaném praporu se vrátil jako náčelník tohoto oddělení. V roce 2019 se stal náčelníkem štábu 71. mechanizovaného praporu a před rokem byl jmenován zástupcem náčelníka štábu brigády. Podplukovník Šoman je absolventem několika zahraničních odborných kurzů a také tří zahraničních misí na Balkáně a Afghánistánu.

somanFoto: Podplukovník Radek Šoman spojil se 7. mechanizovanou brigádou celou svoji profesní kariéru. | rtm. Lukáš Martinek

71. mechanizovaný prapor je součástí pozemních sil AČR a je organizačně začleněn do struktury 7. mechanizované brigády. Mechanizovaný prapor je základním taktickým útvarem mechanizovaného vojska, který je určen k plnění taktických úkolů v bojové sestavě mechanizované brigády nebo samostatně.

Prapor se vyznačuje vysokým stupněm pohotovosti, vysokou pohyblivostí a palebnou silou, schopností rychlých přesunů na různé vzdálenosti, navíc částečnou schopností přepravy vzduchem a možností plnění zvláštních úkolů. Tomu odpovídá i jeho organizační struktura, ve které jsou jednotlivé prvky začleněny do tří základních celků, tzn. do bojové části, části bojové podpory a části logistické a zdravotnické podpory.

71. mechanizovaný prapor se v rámci modernizace 7. mechanizované brigády dočká nových švédských pásových bojových vozidel pěchoty CV90, jejichž nákup vláda schválila 24. května 2023 na svém zasedání. Bude se jednat o pořízení 246 kusů vozidel CV90 od švédského výrobce BAE Systems-Hägglunds za 59,7 miliard korun vč. DPH. Po více než čtyřech letech od zahájení původní veřejné soutěže, které se účastnili také výrobci vozidel PUMA, LYNX a ASCOD, tak má Armáda České republiky a její 7. mechanizovaná brigáda konečně velmi reálnou naději, že dojde k náhradě morálně i technicky zastaralých BVP-2 moderní technikou.

cv90sved_TITFoto: 71. mechanizovaný prapor se v rámci modernizace 7. mechanizované brigády dočká nových švédských pásových bojových vozidel pěchoty CV90, jejichž nákup vláda schválila 24. května 2023 na svém zasedání. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Ohledně akvizice BVP CV90 jsme se již dříve zeptali velitele 7. mechanizované brigády brigádního generála Zdeňka Mikuly na následující:

Co pro 7. mb znamená uzavření smlouvy na nákup BVP CV90?

Je to pro nás klíčový krok ve výstavbě mechanizované brigády těžkého typu. Čeká nás ještě dlouhá cesta, než dosáhneme plných operačních schopností, ale podpis smlouvy  na pořízení BVP CV90 je pro naše vojáky obrovskou motivací. Já osobně vnímám velmi pozitivně, že jde o operačně ověřené vozidlo a s jeho nejmodernější verzí můžeme sdílet zkušenosti s dalšími uživateli v rámci Aliance.

Jak vnímáte navýšení původního počtu kusů vozidel CV90 z 210 na 246?

Pořízení zálohy klíčové bojové techniky se dlouhodobě podceňovalo. Mít rezervní vozidla je naprosto kritické a požaduje to po nás NATO. Původně se s těmito vozidly počítalo v rámci opce, ale válka na Ukrajině jasně ukázala, že co nemáme doma "na dvorku", prostě neexistuje.

Zdroj: 71. mpr

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP