Navštívili jsme STV Technology s.r.o., která se orientuje na výrobu malorážového střeliva

 08. 06. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

V areálu Poličských strojíren, historicky první továrny na munici založené v roce 1920, najdeme společnost STV Technology, s.r.o. Tato firma, která vznikla teprve v roce 2017, se orientuje na výrobu malorážového střeliva. Jde o pistolové náboje 9 mm Luger. Firma se rovněž zabývá konverzí původně vojenských nábojů pro civilní použití. Díky masivním investicím plánuje rozšířit výrobu o nabídku nábojů ráže .223 Rem. pro civilní trh a vojenského střeliva 9x19 mm (9 mm NATO) a ráže 5.56x45 mm (5,56 mm NATO). Export STV Technology směřuje do celého světa s výjimkou Dálného východu. Jejich výrobky tedy objevíte v celé Evropské unii, Spojených státech, v Latinské Americe, Africe, na Blízkém východě a samozřejmě i u nás.

Video: Reportáž z návštěvy STV Technology s.r.o., která se orientuje na výrobu malorážového střeliva / YouTube

Dynamický rozvoj společnosti potvrdil i její jednatel a náš průvodce Pavel Kudrhalt: „Dokončujeme investici výrazně převyšující půl miliardy korun, rozšiřujeme výrobní kapacity pro náboje 9 mm Luger a zavádíme nové technologie pro výrobu náboje .223 Rem. Na konci července převezmeme první dodávky strojního zařízení pro .223 Remington. Druhá fáze dodávek tohoto zařízení proběhne během září. Z pořízených strojů budou padat „devítky“ v množství až 160 milionů kusů ročně. Zhruba stejný objem bude mít výroba náboje .223 Remington. Cílem je naše náboje 9x19 mm (NATO) a 5,56x45 mm (NATO) klasifikovat podle norem STANAG už v průběhu prvního čtvrtletí roku 2023. Týká se to výrobních provedení 9x19 mm, 5,56x45 M193 a 5,56x45 SS109.

V zájmu nabídnout svým zákazníkům ucelenější sortiment střeliva je další investice STV Technology do strojního zařízení na výrobu hojně užívaného náboje 7,62x39 mm a stále populárnějšího .300AAC Blackout. Je to reakce firmy na aktuální vývoj trhu, který nabízí možnost vývozu těchto nábojů zejména do USA, kde v současnosti chybí zhruba 800 milionů kusů střeliva ráže 7,62x39. „Vnímáme to jako obrovskou obchodní příležitost. Spuštění výroby těchto kalibrů předpokládáme v roce 2024. Výrobní prostory na to již máme připravené, což jinak většinou brzdí rychlý rozvoj,“ doplnil Pavel Kudrhalt. Klíčovou investicí pro budoucnost zůstává rozšíření produkce o další dvě výrobní zařízení na typ 9 mm Luger a ještě další  dvě – na náboj ráže .223 Rem. v kombinaci s nábojem 5,56x45 mm. Kompletní spuštění výroby po těchto investicích proběhne během prvního pololetí 2026. Projektovaná kapacita všech – již provozovaných i nových zařízení – je cca 850 milionů nábojů ročně. Celková výše investice této etapy bude dosahovat téměř 1 mld. Kč.

01Foto: Pohled na jednu z výrobních hal | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Tato kapacita bude klást také značné nároky na posílení logistiky. „Počítáme také s posílením softwarového vybavení s cílem zajistit maximální automatizaci provozu a online sběr dat. Klademe maximální důraz na kvalitu výrobků. Důležitou součástí výroby je proto nastavení jednotlivých výrobních procesů, a hlavně důsledné dodržování technologických postupů a následná kontrola kvality na všech stupních výroby. Jako relativně nová firma si nemůžeme dovolit to, aby náboje nebyly prvotřídní,“ doplnil Pavel Kudrhalt. 

Jak již bylo zmíněno výše, kontrola kvality munice má v STV Technology prioritu. Probíhá na několika úrovních. Na začátku prochází materiál vstupní kontrolou. Veškeré dodávky musejí mít požadované certifikáty a doklady o provedené výstupní kontrole u dodavatele. V podniku se zpracovává velké množství mosazi a olova v různých modifikacích. „Proto se při vstupní kontrole mosazných materiálů zaměřujeme na složení materiálu, používáme přesné spektrometry, kontrolujeme tvrdost a velikost zrna. V rámci nové investice budeme pořizovat zařízení na zkoušení energetických složek střeliva. Budeme testovat citlivost zápalek, iniciační mohutnost zápalky a její výšleh. U bezdýmného prachu budeme zkoušet velikost zrna, chemické složení, obsah grafitu a rychlost hoření,“ vysvětlil jednatel.

03Foto: Lis na výsek olověného jádra střely | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Další úrovní sledování kvality je výrobní kontrola, která má tři stupně. Vše začíná u operátorů. Ti proměří každých deset minut 10 kusů výlisků. V případě zjištění jakékoli neshody zastaví stroj a přivolají seřizovače. Všechny dílce vyrobené za posledních 10 minut výroby jsou staženy do tzv „karantény“ a proběhne jejich ruční kontrola. Druhým stupněm výrobní mezioperační kontroly je náhodná kontrola v jakékoli části výrobního procesu. Její podstatou je, že kontrolor odebírá každé dvě hodiny vzorky z běžící výroby. Pokud je zjištěna závada, je příslušný stroj zastaven, oddělí se poslední dvouhodinová výroba a dílce jsou směřovány opět do karantény. Zpět do výroby se vrací pouze v případě, že je vydán protokol o jejich ruční kontrole a dílce jsou po všech stránkách vyhovující. Třetím stupněm mezioperační kontroly je 100% kontrola dílců (nábojnice a střela) pomocí extrémně přesných optických kontrolních systémů.

04b
Foto: Lis tahu kalíšku střely a sestavy střely | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Poslední úrovní kontroly je výstupní kontrola hotového náboje. Jde o 100% optickou kontrolu rozměrů náboje, vizuální kontrolu jeho obalu a v neposlední řadě pravidelnou balistickou kontrolu. „Kouzlo naší výsledné kvality náboje je skryto v precizních komponentech, v pravidelné a pečlivé údržbě strojů, dobrých nástrojích, proškolené 
a zkušené obsluze, dodržení technologických postupů a kvalitních vstupních materiálech. V současné době je podíl neshodných výrobků menší než půl procenta, a to jak v komponentech, tak v hotovém náboji,“ shrnul Pavel Kudrhalt.

Takto praktikovaný systém kontroly umožňuje zpětně dohledat případnou chybu podle šarže až na úroveň vstupu materiálu do výroby. U defektu na nábojnici lze tak podle čísla šarží zjistit od koho přišly kalíšky, kdy přišly a jaké mají výrobní číslo. „Kontrolujeme sto procent výroby optickými stroji. Zejména rozměry, povrchové defekty a tvarové defekty. Byl to můj osobní požadavek, který možná výrobu zdražil, nicméně jako nová firma na trhu si problémy s kvalitou dovolit nemůžeme,“ vysvětlil Pavel Kudrhalt a ještě doplnil: „Od května loňského roku až do dnešního dne jsme měli jednu reklamaci, a to ještě na špatnou funkci zápalky náboje, což je nakupovaný komponent, ale šlo o náš náboj, tak jsme reklamaci uznali.“

07Foto: Lis na vkládání zápalky do lůžka | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Základem dobrého fungování náboje je kvalitní střelný prach a zápalka. Dodavatelé pro STV Technology jsou z Francie, Belgie a USA. Zápalky odebírá STV Technology od předních světových výrobců.

Podobně jako je důležité provádět kontroly, je nutné mít propracovaný systém údržby tak, aby stroje v nepřetržitém provozu zbytečně nestály. I v tomto případě jde o několik úrovní. Základní je pravidelná údržba stroje v průběhu směny. Jde o čištění, vysátí, případně výměnu nástrojů. Dalším krokem je údržba po směně, když se stroj předává mezi směnami. Dále jde o týdenní servis – v pátek po odpolední směně probíhá dvouhodinová údržba, poté následují měsíční, kvartální, půlroční a roční údržby. Na půlroční revizi jezdí technici přímo od výrobců strojů, kteří provedou podrobnou kontrolu a doporučí výměny nebo opravy. Roční oprava se pak realizuje v období celozávodní dovolené. Stroj se rozmontuje, prohlédnou se všechny části: vačky, motory a hřídele. Všechny klíčové součásti strojů mají také prodlouženou záruční dobu.

08Foto: Kombinovaný stroj na sestavu náboje | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

V rámci naší návštěvy jsme dostali možnost si vlastnosti vyráběného pistolového náboje v ráži 9 mm Luger sami ověřit na firemní střelnici a musíme uznat, že je uživatelsky příjemný a odpustí i střelecké chyby. Náboj je vhodný pro střeleckou veřejnost, která nepožaduje extrémní výkony, přesto však náboj poskytuje jedinečnou přesnost a spolehlivost.

stv_TITFoto: STV Technology s.r.o. se orientuje na výrobu malorážového střeliva | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Nad rámec již zmíněných investic STV Technology buduje i vlastní kapacity na výrobu pistolových a puškových zápalek a výrobu munice ráže .50 BMG (12,7x99). Předpokládaný termín uvedení do provozu je konec roku 2024, ale o tom zase až někdy příště.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP