AČR poptává desítky tisíc uniforem. Připravuje se i přestrojení celé AČR do nových polních stejnokrojů

 23. 03. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Naši vojáci se mohou těšit na nové maskovací stejnokroje v zelené i béžové (pouštní) verzi vzor 95. Předmětem nedávno vypsaného zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod na dodávky více jak 50 tisíc stejnokrojů 95 a stejnokrojů 95 letních. Lhůta pro podání žádosti o účast v tomto řízení končí dne 29. dubna 2021.

valor_04
Foto: Naši vojáci se mohou těšit na nové maskovací stejnokroje v zelené i béžové (pouštní) verzi vzor 95. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Zakázka je rozdělena do 2 částí, kdy v 1. části se poptává modernizovaná blůza vz. 95 v počtu 32 000 kusů, kalhoty vz. 95 v počtu 32 000 kusů a kabát vz. 95 v celkovém počtu 1000 kusů. Předmětem 2. části zakázky je pak modernizovaná  blůza vz. 95 letní s béžovým potiskem v počtu 3000 kusů, kalhoty vz. 95 letní s béžovým potiskem také v počtu 3000 kusů, 1500 kusů kabátu vz. 95 letního s béžovým potiskem, modernizovaná blůza vz. 95 letní se zeleným potiskem v počtu 23000 kusů a kalhoty vz. 95 letní se zeleným potiskem v počtu 23000 kusů.

Výsledné pořadí nabídek v rámci výše popsaného veřejného řízení bude stanoveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při rovnosti nabídkových cen u dvou nebo více nabídek pak bude lépe hodnocena ta nabídka, která bude obsahovat návrh delší dobu záruky za jakost zboží.

Uchazeči musí prokázat splnění technické kvalifikace seznamem významných dodávek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výše uvedeného zadávacího  řízení. Potenciální dodavatelé budou také muset zadavateli poskytnout jednotlivé vzorky poptávaných stejnokrojů, které budou následně použity k získání kvalitativních podkladů pro posouzení splnění technické kvalifikace.

Ohledně výše uvedených polních stejnokrojů, ale i testovaného nového střihu stejnokrojů, jsme se zeptali na tiskovém oddělení Ministerstva obrany (MO) na následující:

1) Bude součástí rámcové dohody týkající se současného výběrového řízení také zajištění kontroly barevné stálosti u jednotlivých dodávek stejnokrojů?

MO: Veškeré nákupy předmětného materiálu procházejí státním ověřováním jakosti a tyto parametry jsou předmětem certifikovaných zkoušek u akreditovaných zkušeben.

2) Nový střih stejnokroje pro AČR se vyvíjí již třetím rokem a poslední rok se vybranými příslušníky AČR také testuje. V jakém časovém horizontu lze očekávat první dodávky těchto stejnokrojů na jednotlivé útvary AČR?

MO: Nový střih nového polního stejnokroje procházel stupni vývoje ve vyvzorování a testování. V současné době probíhají uživatelské zkoušky těchto uniforem zaměřené na střih a použitý materiál. Celý tento proces probíhá s dostatečnou časovou rezervou, aby se zohlednily všechny požadavky vojáků s ohledem na vykonávanou činnost v různých prostředích, včetně všech jeho doplňků. Přestrojení celé AČR do nových polních stejnokrojů, v souladu s koncepcí výstrojní služby, je plánováno do roku 2025.

3) Budou nové stejnokroje obsahovat kombinace moderních pružných materiálů, které vojákovi celkově zvyšují komfort při nošení?

MO: Ano. V současných uživatelských zkouškách se testují různé druhy materiálů, včetně těch pružnějších. Na základě nich se určí skladba materiálu, který bude použitý při výrobě nových polních stejnokrojů.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP