Tatra Defence Vehicle zajistí komplexní servisní podporu nástavby techniky na podvozku Pandur II 8x8 KOVS, KOVVŠ

 06. 10. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vláda včera projednala Ministerstvem obrany ČR připravovanou veřejnou zakázku, jejíž předmětem je provádění defektací, běžných oprav, zvláštních druhů údržby, předepsaných zákonných revizí, profylaxe a údržby komponentů komunikačních a informačních systémů  nástavby techniky na podvozku Pandur II 8x8 KOVS (kolové obrněné vozidlo spojovací), KOVVŠ (kolové obrněné vozidlo velitelské štábní), včetně poskytování školení dílenských specialistů, instruktorů a osádek vozidel, a to na základě uzavřené rámcové dohody, kdy plnění bude probíhat na základě dílčích objednávek na poskytnutí konkrétní služby, zadávaných dle požadavků Armády ČR. O komplexní servisní podporu se postará společnost Tatra Defence Vehicle, a.s. (TDV a.s.). Předpokládaná hodnota zakázky je 304 132 231,40 Kč bez DPH.

04_3646
Foto: Tatra Defence Vehicle zajistí komplexní servisní podporu nástavby techniky na podvozku Pandur II 8x8 KOVS, KOVVŠ | Ministerstvo obrany ČR

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě cen uvedených v aktuálně uzavřené rámcové dohodě. Termín uzavření smlouvy se předpokládá do 31. října 2022 a připravovaný smluvní vztah bude trvat 48 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti rámcové dohody. 

TDV a.s. je držitelem licence příslušného technického řešení a je také jediným vlastníkem výrobní, technické a technologické dokumentace vozidel Pandur II 8x8 KOVS a KOVVŠ. Kromě TDV a.s. žádný jiný opravce neprovádí opravy modifikací vozidel Pandur II 8x8 KOVS, KOVVŠ, a to od jejich zavedení do užívání v Armádě ČR v roce 2020 do současné doby.

Realizací této zakázky bude zabezpečena plná funkčnost, provozuschopnost a provozní spolehlivost nástavby vojenské techniky na podvozcích Pandur II 8x8, a to v modifikacích kolové obrněné vozidlo spojovací (KOVS) a kolové obrněné vozidlo velitelské štábní (KOVVŠ), dodaných do Armády České republiky (AČR). Jedná se o důležité spojovací prostředky, které zabezpečují velení a přenos informací především v polních podmínkách včetně nasazení v úkolových uskupeních v rámci jednotek NATO, proto je nutné jejich provozuschopnost zabezpečit nezbytným servisem.

Vozidla Pandur II 8x8 KOVS, KOVVŠ byla do Armády ČR dodána společností TDV a.s. v letech 2019 (4 ks) až 2020 (16 ks). V roce 2020 pak byla zavedena do užívání v Armádě ČR.

Vozidla Pandur II 8x8 KOVS, KOVVŠ jsou určena především pro 4. brigádu rychlého nasazení, kdy je využívá jak velitelství brigády, tak velitelství jednotlivých mechanizovaných praporů, kde nové Pandury nahradily vysloužilou techniku. Štábní a spojovací Pandury bez problémů udrží v manévru za všech okolností krok s bojovými a dalšími variantami vozidel. Kromě moderního vybavení a pokročilých systémů pro efektivní velení, řízení a spojení svým osádkám také poskytují odpovídající balistickou ochranu.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP