AČR zkoumá letecká pozemní zařízení i systémy protivzdušné obrany

 21. 06. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Nové výběrové řízení má za cíl provádět prostřednictvím obletové laboratoře (letadlem) letové ověřování nebo letové postupy leteckých pozemních zařízení, které jsou určeny pro zajištění letového provozu ve vzdušném prostoru nad územím ČR a radiotechnických prostředků AČR zasazených v sytému NATINAMDS NATO a NAPOSY včetně jejich vyhodnocení.

1_radiolokator-rat-31dl-ve-vychodoceske-obci-nepolisyFoto: Letové ověřování nebo letové postupy vojenských leteckých pozemních zařízení jsou určeny pro zajištění letového provozu ve vzdušném prostoru nad územím ČR a radiotechnických prostředků AČR | Ministerstvo obrany ČR

Vybraný subjekt musí prokázat, že v posledních 5 letech poskytoval významné služby v oblasti provádění letového ověřování nebo letových postupů vojenských leteckých pozemních zařízení a radiotechnických prostředků prostřednictvím obletové laboratoře (letadlem) v celkovém finančním objemu minimálně 15 000 000 Kč bez DPH.

Letové ověřování nebo letové postupy vojenských leteckých pozemních zařízení (dále jen „LPZ“), které jsou určeny pro zajištění letového provozu ve vzdušném prostoru nad územím ČR a radiotechnických prostředků AČR, požaduje armáda v tomto rozsahu:

 • letové ověřování po instalaci LPZ (provádí se po instalaci nového LPZ nebo po nálezových opravách za účelem ověření, zda dané LPZ splňuje všechny požadavky pro bezpečný letový provoz a je způsobilé pro uvedení do provozu)
 • pravidelné letové ověřování (provádí se v souladu s dobou platnosti letových ověřování za účelem ověření technických parametrů LPZ v provozu)
 • mimořádné letové ověření (ověřují se buď všechny technické parametry daného LPZ, nebo\jen ty, jejichž rozsah byl předem stanoven ve spolupráci s posádkou ověřovacího letadla a objednatelem)
 • funkční ověření (provádí se pouze v případě, že z objektivních příčin není možné provést pravidelné letové ověření v plném rozsahu)
 • analytické vyhodnocení radarových dat přehledových radiolokátorů za použití LETVIS SDAA

Mezi LPZ a radiotechnické prostředky patří:

 • komunikační prostředky – stacionární a mobilní rádiové stanice pro komunikaci v leteckých pásmech I. a II.
 • radiolokační zařízení letišť a stanovišť pro získání multisenzorové přehledové informace rozpoznaného obrazu vzdušné situace - přehledu o vzdušné situaci (Recognized Air Picture i RAP)
 • radionavigační prostředky
 • světelná zabezpečovací zařízení letišť a heliportů
 • zobrazovací a automatizované systémy řízení a plánování letového provozu
 • multilaterační zařízení (která nejsou ověřována ve smyslu předpisu Let-5-2, ale na základě požadavku jednou za rok)

Za tato rozsáhlá měření a ověřování zaplatí armáda 99 600 000 Kč včetně DPH. Je třeba dodat, že tyto systémy jsou nezbytné pro zachování schopností nejen protivzdušné obrany, ale i dalších celků, včetně řízení letového provozu.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP