Aktivní zálohy budou cvičit i on-line

 08. 10. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Pandemie koronaviru komplikuje výcvik aktivních záloh Armády České republiky. Náčelník generálního štábu Aleš Opata na včerejší tiskové konferenci představil novinku. Kromě obnovení klasického výcviku v listopadu a prosinci to bude cvičení formou e-learningu. Tato metoda byla doposud uplatňovaná u vojáků z povolání. Aktivní zálohy mají k dispozici 3308 vojáků. Z toho tisíc již v letošním roce stihlo projít pravidelným cvičením.

Proto, aby byla splněna povinnost Aktivních záloh účastnit se pravidelných cvičeních, do konce roku stihne ještě zhruba tisíc záložáků absolvovat klasickou přípravu v terénu a další tisícovka projde poprvé přípravou v domácím „vojenském“ home office. 

On-line příprava bude mít tři kategorie: Pro důstojníky, pro praporčíky a pro poddůstojníky. Jednotlivé oblasti se obsahově liší. Zatím co důstojníci a praporčíci budou řešit speciální úkoly, studovat praktické poznatky ze současného i budoucího směřování armády, poddůstojníci budou školeni v přípravě taktických rozkazů, taktických dokumentů, drilů a dalších úkolů. Společnou část distanční přípravy pak bude tvořit problematika zdravotnictví, charakteristiky epidemií, pandemické plány a zacházení se zdravotnickými pomůckami. Hodnotícím kritériem této přípravy bude závěrečný test. V něm nemusejí záložáci povinně uspět, nicméně se tento údaj objeví v jejich ročním hodnocení. Armáda pak chystá po absolvování této fáze vyhodnocení, které pomůže tuto formu přípravy zkvalitnit.

IMG_9349
Foto: Náčelník GŠ AČR armádní generál Aleš Opata (vpravo) informoval o obnovení výcviku AZ, brigádní generál Miloslav Lafek (vlevo) podal informace k pilotnímu projektu e-learningu | army.cz

E-learning bude mít stejné náležitosti jako běžné cvičení. Vojákům proto odešel standardní povolávací rozkaz a pokyny s údaji o připojení do virtuálního systému.

Na tiskové konferenci dále ředitel sekce vojenského zdravotnictví, brig. gen. Zoltán Bubeník, uvedl, že pro standardní výcvik je zajištěná zvýšená desinfekce ubytovacích prostor včetně stálého monitoringu a dále armáda zakoupila dostatečné množství PSR testů, které přítomnost viru odhalí do 48 hodin. Tyto testy budou poskytnuty vojákům zdarma. Zároveň byli všichni poučení, jaká pravidla mají zachovat před nástupem na cvičení.


20160215143309_aktivni-zalohy
Foto: Aktivní záloha je plnohodnotnou součástí Ozbrojených sil České republiky a pro plně profesionální Armádu ČR je nezbytná. | army.cz

Náčelník generálního štábu Aleš Opata na závěr tiskové konference uvedl, že armáda má vyčleněny síly a prostředky pro posílení Integrovaného záchranného systému při zvládání pandemie koronaviru. Připustil však, že „pokud by došlo k vyčerpání těchto schopností, začneme zvažovat nasazení aktivní zálohy“, uvedl generál.

Ohledně výše uvedných událostí jsme se zeptali poradce náčelníka Generálního štábu pro AZ kpt. v zál. Ludvíka Cimburka a zástupce velitele 72. mpr (AZ) a předsedy Rady velitelů AZ v zál. Mgr. Ivo Heinze na následující otázky: 

1) Jak hodnotíte rozhodnutí armády ohledně obnovení výcviku AZ ve formě alternativního cvičení?

Ludvík Cimburek: Ani jako Poradce NGŠ pro AZ, ani jako velitel roty AZ 601.skss nehodnotím rozhodnutí či rozkazy nadřízených. Rozumím tomu, že rozhodnutí, vlastně spíš splnění či naplnění rozhodnutí, má řešit nějakou situaci. Tou situací bylo najít řešení pro udržení schopností AZ, když bylo zřejmé, že cvičení AZ nemohou probíhat za podmínek jako v létě (zhoršení epidemiologické situace) a připravit se na to, že „COVID“ tady s námi nějakou dobu ještě bude. Realizace rozhodnutí má samozřejmě nějaké důsledky, např. to, že v tak krátkém čase to nepůjde připravit „perfektně“ a třeba i to, že tyto e-learningová cvičení jsou tzv. mimo plán, takže zaměstnavatelům AZ bude muset armáda poskytnout 100% finanční kompenzaci namísto obvyklých 66% průměrné mzdy. 

Ivo Heinz: Myslím, že obnovení cvičení je dobrá zpráva, zvláště proto, že se týká nejen onoho alternativního cvičení, ale i dalších plánovaných. Jsem rád, že budeme zase cvičit. Budou sice omezení daná hygienickými pravidly, ale konečně zase budeme pokračovat v tom, pro co jsme u AZ. To je asi ta nejdůležitější informace.

2) Jaký názor máte na e-learning, jaké přednosti a nevýhody v tomto systému vidíte?

Ludvík Cimburek: Výhody a nevýhody jsou subjektivní hodnocení. E-learning má nějaké parametry, vyžaduje vyšší samostatnost při studiu, má možnost individuální rychlosti studia, systém „vidí“ jestli něco děláte (a to že nic neděláte), není možnost se „okamžitě“ zeptat, když něčemu nerozumíte atd. V každém případě to pro aktivní záložníky znamená, že v budoucnu budou studovat i mezi cvičeními „v poli“ výrazně více než dosud.

Ivo Heinz: Jsem přesvědčen, že taková forma přípravy je pro některá témata a pro teoretickou přípravu skvělá a přínosná a zcela určitě by měla i nadále být využívána a to pravidelně. A samozřejmě by měl souběžně a v návaznosti probíhat praktický výcvik. Přednosti vidím v možnosti teoretické přípravy, seznámení s materiály, které jsou jinak pro AZ hůře dostupné, v možnosti kontroly toho, co se vojáci naučí, možnosti přezkoušení velkého počtu lidí naráz, sjednocení znalostí.  Nevýhodou je, podle mě, čas, který je nutno obětovat z dnů cvičení v daném roce. Myslím, že by bylo vhodnější do budoucna umožnit distanční přípravu ve volném čase, doplněnou závěrečným soustředěním, kde by se mohly uplatnit všechny zásady distančního vzdělávání.

3) Generál Opata na konferenci sdělil, že armáda má vyčleněny síly a prostředky pro posílení Integrovaného záchranného systému, ale pokud by došlo k vyčerpání těchto schopností, armáda začne zvažovat nasazení
aktivní zálohy. Jsou podle Vás příslušníci AZ dostatečně připraveni?

Ludvík Cimburek: Pro posílení IZS jsou vojáci v aktivní záloze i vojáci z povolání připraveni stejně dobře. Armáda i AZ cvičí součinnost s IZS, ale nikdo nemá specifický výcvik na úkoly IZS – pokud tedy nepočítám to, že několik jednotek AZ nacvičovalo výstavbu protipovodňových bariér.

Ivo Heinz: Vojáci v AZ jsou zcela určitě psychicky i fyzicky připraveni nastoupit tam, kde je ozbrojené síly budou potřebovat. Co se týče přípravy odborné, záleželo by na tom, co by po nás nasazení vyžadovalo. Například nasazení stejné jako na jaře bychom určitě zvládli. V roce 2013 AZ prokázaly, že jsou schopné nasazení i na povodních. 

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP