Ministerstvo obrany navrhuje prodloužit nasazení vojáků AČR v rámci boje proti koronaviru do 30. června 2022

 12. 12. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo obrany předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2.

V souvislosti se zhoršením situace nákazy koronavirem SARS CoV-2 a jeho masivním šířením v populaci České republiky resort obrany navrhuje prodloužení účinnosti výše označeného nařízení vlády, která je ve stávajícím znění ohraničena dnem 31. prosince 2021. Jedná se o nařízení vlády, kterým je povoláno 900 vojáků v činné službě k záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb a v zařízeních provozovaných poskytovateli zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou péči nebo dlouhodobou lůžkovou péči v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. Dalších 150 vojáků v činné službě je povoláno k záchranným pracím spočívajícím v činnostech spojených s testováním ve státem garantované síti odběrových míst k prokázání výskytu koronaviru SARS CoV-2.

Prodloužení použití Armády České republiky je navrhováno do 30. června 2022. Prodloužení účinnosti nařízení vlády umožní nadále pokračovat v povolávání vojáků v činné službě k záchranným pracím spočívajícím v ochraně obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění COVID-19.

agel_02Foto: Ministerstvo obrany navrhuje prodloužit nasazení vojáků AČR v rámci boje proti koronaviru do 30. června 2022 (ilustrační foto) | Nemocnice AGEL

Náklady spojené s povoláním vojáků k záchranným pracím, které Ministerstvu obrany vzniknou nad rámec běžných činností zajištěných schváleným rozpočtem na rok 2022, budou hrazeny z rozpočtu tohoto ministerstva bez dodatečných nároků na jeho navýšení.

Nařízení vlády je vydáváno v naléhavém obecném zájmu, a proto se navrhuje nabytí jeho účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

V souladu s čl. 76 Legislativních pravidel vlády povolila ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády dopisem ze dne 25. listopadu 2021 čj. 44461/2021-UVCR výjimku z připomínkového řízení a ze zpracování hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA).

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP