Aleš Cápal: Dosažení a udržení kvalifikací předsunutých leteckých návodčí je velmi důležité

 24. 09. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Nedávno u nás skončilo mezinárodní cvičení Ample Strike 2020, kterého se zúčastnilo na sedm set vojáků z šesti armád NATO. Dvanáct týmů předsunutých leteckých návodčích zvládlo během devíti dní přes 800 úspěšných navedení. Posádky letadel provedly 265 letů a ve vzduchu strávili přes 370 letových hodin. Do cvičení se zapojilo přes 150 kusů letecké a pozemní techniky. Nejčastěji šlo o stroje z 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou: vrtulníky Mi-24V vyvedené do prostoru vojenského újezdu Boletice a vrtulníky Mi-171Š, které zabezpečovaly cvičení přepravou osob a materiálu z letiště Náměšť. Ohledně právě proběhlého cvičení Ample Strike 2020 jsme položili řídícímu cvičení, plukovníkovi Alešovi Cápalovi, pár otázek.

amse_01
Foto: Plukovník Aleš Cápal | autor: Jan Hlaváč / army.cz

1) Pane plukovníku, můžete nám stručně představit cvičení Ample Strike?

Tradice mezinárodních cvičení zaměřených na výcvik předsunutých leteckých návodčí na základně v Náměšti nad Oslavou se píše od roku 2003, kdy se konalo první cvičení pod názvem Flying Rhino (2003-2010) ve spolupráci s 1. britskou obrněnou divizí. Později bylo pod záštitou Velitelství vzdušných sil NATO organizováno s názvem Ramstein Rover (2011-2012) a od roku 2013 organizují toto cvičení Vzdušné síly Armády České republiky pod názvem Ample Strike.

JTAC_2
Foto: Úkolem předsunutých leteckých návodčí (JTAC z angl. Joint Terminal Attack Controller) je integrace a navedení palby prostředků pozemních a vzdušných sil na cíl, který stanoví velitel pozemní jednotky. | army.cz

Úkolem předsunutých leteckých návodčí (JTAC z angl. Joint Terminal Attack Controller) je integrace a navedení palby prostředků pozemních a vzdušných sil na cíl, který stanoví velitel pozemní jednotky. Tato velice komplexní činnost vyžaduje dlouhodobou a pečlivou přípravu personálu (leteckých návodčí, posádek letadel a pozemních velitelů) a jejím hlavním cílem je bezpečné a účinné využití přidělených palebných prostředků při ničení protivníka.

2) Co je největší přidanou hodnotou cvičení?

Dosažení a udržení kvalifikací předsunutých leteckých návodčí. Kvalifikace JTAC je standardizována v aliančních a národních předpisech a její plnění je přísně sledováno a kontrolováno před každým nasazením v zahraniční operaci. Každý JTAC nastupující do operace předkládá svému nadřízenému kompletní dokumentaci o svém výcviku.

2_predsunuti-letecti-navodciFoto: Předsunutí letečtí návodčí | army.cz

Během cvičení provádíme navedení různých typů tak, aby na konci cvičení mělo platnou kvalifikaci co nejvíce účastníků včetně zahraničních. K tomu jsou v součinnosti s útvary pozemních sil plánovány různé náměty a prověřována činnost JTAC v mnoha taktických situacích. A to je další významný příspěvek cvičení – součinnost mezi prvky pozemních a vzdušných sil. Neméně zásadní je také výcvik posádek vrtulníků a letounů v procedurách blízké vzdušné podpory, ačkoli při tomto cvičení se předpokládá využití zkušenějších posádek tak, aby byl výcvik JTAC co nejefektivnější.

JTAC_1
Foto: Dosažení a udržení kvalifikací předsunutých leteckých návodčí je největší přidanou hodnotou cvičení | army.cz

3) Jak dlouho se cvičení tohoto rozsahu plánuje?

Takové cvičení se plánuje nejméně rok, ideálně však dva roky dopředu potřebujeme znát účast zahraničních letadel. Plánování dalšího cvičení je zahájeno již ve fázi vyhodnocení předchozího ročníku. Úvodní plánovací konference cvičení Ample Strike 2021 se uskuteční ještě do konce tohoto roku.

Odlet vrtulníků Mi-24 na BoleticeFoto: Odlet vrtulníků Mi-24 na Boletice | army.cz

4) Dá se říci, jak velký je přípravný řídící tým cvičení?

Jádro týmu sestává z cca 15 lidí, k nim se postupně přidávají odborníci k zabezpečení všech nezbytných oblastí k provedení cvičení. V průběhu cvičení pak takový tým čítá na 50 osob. Letos jsem měl k ruce vynikající tým, který cvičení zvládl i ve zkrácených termínech.

Vrtulník Mi-171 po zasazení jednotekFoto: Vrtulník Mi-171 po zasazení jednotek | army.cz

5) Ovlivnil nějakým způsobem koronavirus původní plány cvičení? Odřekly některé země svoji účast?

Mimořádná opatření na prevenci šíření nemoci COVID-19 byla stanovena před hlavní plánovací konferencí v měsíci květnu. Plánování nabralo několikatýdenní skluz a opravdu se nám odhlásilo několik zemí z důvodů omezení cestování. Letos cvičila zhruba polovina předpokládaného počtu a i počet leteckých platforem byl nižší než v minulých letech. 

Jako vojáci cvičíme i v mnohem více nepříznivých podmínkách. Průběh cvičení jsme přizpůsobili všem nastaveným omezením, nošení roušek, rozestupy a používání dezinfekce tak, abychom chránili nejen sebe, ale především civilní veřejnost. Všichni cvičící předložili negativní test na COVID, jejich pohyb byl během cvičení omezen na cesty nezbytné k provedení výcviku a zajištění základních potřeb.

6_palubni-strelec-ve-vrtulniku-mi-171Foto: Palubní střelec ve vrtulníku Mi-171 | army.cz

6) Je bezpilotní prostředek brán jako běžný letoun, či bylo zapotřebí vyřídit nějaká jiná povolení (ÚCL aj.)?

Pro všechna zúčastněná letadla platí přísná pravidla provozu ve vzdušném prostoru, u bezpilotních prostředků byla tato pravidla nastavena s ohledem na možné komplikace např. při výpadku spojení nebo jiné technické závadě. Všechna opatření včetně popisu a eliminace bezpečnostních rizik byla odsouhlasena s civilními autoritami. Se všemi pravidly byly všechny posádky seznámeny při úvodních přednáškách bezprostředně před zahájením cvičení.

7) Jak hodnotíte průběh cvičení Ample Strike 2020?

Cíle cvičení byly splněny. Díky velice příznivému počasí se nám podařilo nalétat 265 letů a posádky strávily ve vzduchu více než 370 hodin. Návodčí uskutečnili více než 800 úspěšných navedení na cíl. Všem požadavkům cvičících na získání a udržení kvalifikací JTAC bylo vyhověno a výcvik plně odpovídal standardům NATO. 
Naši vojáci potvrdili schopnost vést společné bojové operace v aliančním prostředí a v mezinárodní konkurenci rozhodně potvrdili, že jsme v NATO špička v provádění výcviku JTAC.

Pozemní jednotky_1Foto: Pozemní jednotky | army.cz

8) Na AMSE volně navazovaly Dny NATO, které byly tentokrát bez diváků. Jaká technika, zapojená do cvičení Ample Strike 2020, se následně objevila na Dnech NATO?

Byla plánována účast amerického bombardéru B-52 s tankerem KC-135, bohužel technická závada neumožnila bombardéru přiletět. 

Americký tanker KC-135 po příletu do PardubicFoto: Americký tanker KC-135 po příletu do Pardubic | army.cz

České letectvo se Dnů NATO zúčastnilo všemi typy, které jsme na AMSE využili – letouny JAS-39 Gripen a L-159 Alca z 21. základny taktického letectva v Čáslavi a vrtulníky Mi-24V a Mi-171Š od 22. základny vrtulníkového letectva z Náměšti nad Oslavou.

Znak cvičení Ample Strike 2020Foto: Znak cvičení Ample Strike 2020 | army.cz

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP