AOBP je hlavním kontaktním místem pro Evropský obranný fond pro české firmy. Co EDF nabízí?

 18. 12. 2021      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Okolo 90 procent produkce českého obranného a bezpečnostního průmyslu směřuje na zahraniční trhy. Proto je jednou z nejdůležitějších náplní činnosti Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) podpora exportu českých firem. Již dříve jsem psal o tom, že AOBP zastupuje a podporuje český obranný a bezpečnostní průmysl ve strukturách Severoatlantické aliance a Evropské unie. Načal jsem také téma Evropského obranného fondu (EDF), který se stal dalším impulsem pro posílení spolupráce na evropských programech. Co tedy EDF českým firmám nabízí a jaká je úloha AOBP?

Evropský obranný fond (European Defence Fund, EDF) byl spuštěn 30. června tohoto roku s celkovým rozpočtem 8 miliard eur na sedmileté období. Princip je takový, že každý rok budou spuštěny výzvy na předkládání projektů v konkrétních tematických oblastech s celkovým rozpočtem kolem 1 miliardy eur. EDF je pod správou Evropské komise, která témata navrhuje, přijímá návrhy projektů a také tyto projekty hodnotí. Členské státy EU pak do celého procesu mohou přispět prioritizací tematických oblastí, o které by měly zájem.

edf_01Foto: Evropský obranný fond (European Defence Fund, EDF) byl spuštěn 30. června tohoto roku s celkovým rozpočtem 8 miliard eur na sedmileté období. Princip je takový, že každý rok budou spuštěny výzvy na předkládání projektů v konkrétních tematických oblastech s celkovým rozpočtem kolem 1 miliardy eur. | European Commission

V čem je EDF novinkou? Hlavně v tom, jakým způsobem musí probíhat spolupráce mezi žadateli o dotaci. V projektech totiž musí figurovat subjekty (firmy, výzkumná centra, univerzity) z alespoň tří členských států EU, tzv. konsorcia. Navíc, dva z těchto států musí vyjádřit zájem o finální výstup z projektu. Jelikož se jedná o bezpečnostní výzkum a vývoj, tak je pro celou řadu subjektů velmi těžké sdílet citlivé informace.

V roce 2021 bylo vypsáno 23 tematických oblastí, mezi nimi například umělá inteligence, vesmírné technologie, mobilita, CBRN nebo digitální transformace. Příjem projektů byl do 9. prosince letošního roku a dle informací AOBP se do různých konsorcií přihlásilo přes 20 českých subjektů. Jejich míra úspěšnosti bude známá až po vyhodnocení projektů, které by mělo proběhnout v první polovině roku 2022.

V příštím roce by měly být nové výzvy vypsány již koncem dubna nebo začátkem května. Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu se aktivně podílí na šíření informací o EDF a na podpoře českých firem, které by se o tyto finanční prostředky chtěly ucházet. AOBP připravuje sérii akcí, kde bude informovat o možnostech zapojení do EDF v druhém kole výzev.

Asociace také vytvořila speciální expertní skupinu, která se skládá se zástupců rezortů ministerstva obrany, průmyslu a obchodu, Úřadu vlády, a českého zastoupení při EU. Expertní skupina koordinuje tok informací a činnost státní správy s cílem vytvoření vhodného prostředí pro zapojení co největšího množství českých subjektů do projektů EDF. Na funkci National Focal Point k EDF byla na základě nominace ministra obrany ČR vybrána zástupkyně ředitele AOBP Kristýna Stejskalová.

Zdroj: AOBP

 Autor: Jiří Hynek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP