Armáda chystá servisní podporu transportních letounů CASA až do roku 2030

 12. 02. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V příštích dnech vláda projedná návrh Ministerstva obrany ČR týkající se servisní podpory letounů C-295M/MW, kterou by měla provádět společnost Airbus Defence and Space. Předpokládaná cena za tyto služby činí 1,803 mld. Kč bez DPH.

bann_2674Foto: CASA C-295MW ve službách Vzdušných sil AČR | Ministerstvo obrany ČR

Předmětem veřejné zakázky je komplexní servisní podpora 6 letounů C-295M a C-295MW, provozovaných Armádou ČR, spočívající v provádění servisních prací na uvedených letounech, kdy by se mělo jednat zejména o plnou servisní podporu - FISS; údržbu a opravy letounů a letadlových částí, motorů a systému vlastní ochrany letounu - SPS; dodávky, údržbu a opravy náhradních dílů; dodávky spotřebního materiálu; dodávky kontrolní a měřicí techniky, nájem pozemního vybavení (GSE), speciálních přípravků a zkušeben a nářadí a obměnu GSE; školení a výcvik posádek letounů a technického personálu; technickou podporu provozu a ostatní služby k zabezpečení provozu letounů. Výše uvedené činnosti by měly probíhat dle požadavků vojenského útvaru 8407 Praha - Kbely.

Hodnota veřejné zakázky ve výši 1,803 mld. Kč bez DPH byla resortem obrany stanovena na základě předpokládaného náletu flotily a výhledu plánované údržby v následujících obdobích, a na základě zkušeností s čerpáním finančních prostředků na zabezpečení provozu letounů C-295M v uplynulých letech, resp. na základě údajů a informací o zakázce stejného předmětu plnění.

Termín uzavření smlouvy se předpokládá do 28. února 2023 a plnění pak bude probíhat až do 30. listopadu 2030. V současné době je výrobce letounů, společnost  Airbus, jedinou společností pro výrobu a servis letounů C-295M/MW, který má vlastnická práva a práva na komercionalizaci, je držitelem typového osvědčení letounu C-295M/MW a je oprávněna provádět servis tohoto typu letecké techniky.

Uvedená servisní podpora transportních letounů CASA by měla zabezpečit letovou schopnost těchto letounů, které tvoří páteř transportního letectva vzdušných sil Armády České republiky a plní stěžejní roli v přepravě nákladů ve prospěch Armády České republiky, a to na území České republiky i v zahraničí. Letouny CASA jsou také hlavním prostředkem pro vzdušné výsadky a zajišťují také zdravotnické evakuace osob z krizových oblastí, přepravu vládních a ústavních činitelů a výcvikové úkoly. Letouny jsou mimo jiné trvale nasazeny v rámci mezinárodních závazků na Sinaji v misi MFO.

Vzdušné síly AČR v současnosti disponují 4 letouny CASA C-295M, pořízených v roce 2010 a 2 letouny CASA C-295MW, které armáda obdržela v roce 2021. Letouny CASA jsou univerzálním strojem schopným transportu až devíti tun nákladu či 66 plně vybavených vojáků. Letoun umožňuje shozy materiálu v široké škále režimů a výšek, ale i výsadky osob. Od doby pořízení se letouny CASA staly páteří dopravního letectva AČR a při plnění úkolů v rámci celého světa nalétaly tisíce hodin, přepravily stovky tun materiálu, tisíce osob ať již v přepravních misích, výsadcích, dopravě humanitární pomoci nebo při převozu orgánů k transplantaci. V rámci programu MEDEVAC lze v letounech CASA přepravovat 24 ležících pacientů a dokonce celou jednotku intenzivní péče.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP