Armáda chystá vývoj prototypu rekognoskačního vozidla dělostřeleckých baterií

 09. 07. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo obrany předložilo vládě k projednání vývojový projekt zaměřený na vývoj a výrobu prototypu rekognoskačního vozidla dělostřeleckých baterií LOV-REKO, včetně případného souvisejícího software a firmware, které bude určeno k přepravě členů rekognoskačního družstva, k jeho podpoře při provádění rekognoskace prostoru palebných postavení a prostoru zasazení radiolokátoru ARTHUR, včetně realizace přípravy palebných postavení a zjištění přestřelnosti za snížené viditelnosti (ve dne i v noci). Předpokládaná hodnota projektu činí 92 600 000 Kč bez DPH.

caesar_strelba
Foto: Projekt má přímou souvislost se strategickými projekty vyzbrojování Dělo NATO 155 mm, SŘP dělostřelectva a ShM 120 mm. Jeho realizace je nezbytnou podmínkou pro dosažení schopností požadovaných v rámci těchto strategických akvizičních projektů. (Na snímku 155mm ShH CAESAR 8x8) | NEXTER Systems

Důvodem potřeby výše uvedeného projektu je fakt, že v současnosti nemá velitel radiolokační čety, velitel palebné a minometné baterie integrované technické prostředky, umožňující efektivní rekognoskaci při plnění palebných úkolů s využitím datové sítě systému řízení palby (SŘP). Není rovněž vybaven terminálem SŘP a tudíž není možné zapojit vozidlo do systému řízení palby v rámci datové sítě SŘP. Při výpadku autonomních systémů palebných kompletů není velitel rekognoskačního družstva schopen v požadovaném čase a s požadovanou přesností připravit palebná postavení. Velitel palebné čety při zaujetí nepřipraveného palebného postavení nemá potřebné informace k přesnému a včasnému zamíření palebných prostředků na cíl.

Na rozdíl od stávajícího vozidla UAZ 452T, které je již morálně a technicky zastaralé a v současné době probíhá rušení vozidel tohoto typu, bude nově vyvíjené vozidlo vybaveno prostředky CCI zabezpečující datový přenos (instalace prostředků CCI – radiostanice Harris do vozidel, jejichž životnost končí, je ekonomicky nerentabilní). Tato schopnost přenosu dat je klíčová pro v současné době realizovaný strategický projekt „Systém řízení palby“. Jedním z úkolů vozidla LOV-REKO proto bude vytyčování referenčních bodů a datový přenos souřadnic těchto bodů do systému řízení palby. Tyto referenční body jsou nezbytné pro palebné systémy Dělo NATO, 120 mm ShM a průzkumná vozidla LOV-Pz.

Díky projektu LOV-REKO by tak Armáda ČR měla k dispozici balisticky a proti minám chráněné rekognoskační vozidlo umožňující efektivní volbu a přípravu palebných postavení a prostoru zasazení radiolokátoru ARTHUR a schopnost volby a přípravy palebných postavení palebných prostředků (děl, minometů) i v případě rušení signálu GPS. 

Projekt má přímou souvislost se strategickými projekty vyzbrojování Dělo NATO 155 mm, SŘP dělostřelectva a ShM 120 mm a jeho realizace je nezbytnou podmínkou pro dosažení schopností požadovaných v rámci těchto strategických akvizičních projektů. Bez realizace daného projektu nebude možné Dělo NATO 155 mm, ShM 120 mm a radiolokátor ARTHUR efektivně zasadit do prostoru a plnění palebných úkolů bude v případě rušení signálu GPS neefektivní a bez požadované přesnosti a včasnosti vedení palby. Realizace projektu naopak umožní požadované efektivní využití bojových možností (schopností) výše uvedených zbraňových prostředků a jejich použití náhradním způsobem ve dne i v noci.

Dodavatelem řešení by měl být Vojenský technický ústav, s. p.. Vývoj Rekognoskačního vozidla dělostřeleckých baterií přímo navazuje na předcházející projekt obranného výzkumu „REKOZ – Studie – Rozvoj a využití rekognoskačních vozidel v dělostřelectvu AČR“, realizovaného VTÚ, s.p., odštěpným závodem VTÚVM Slavičín.

Termín uzavření smlouvy se předpokládá do 31. července 2022.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP