Armáda ČR má problémy s údržbou vozidel Pandur II

 02. 12. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V poslední době se stále více hovoří o určitých problémech Armády České republiky s údržbou a celkovým provozem kolových obrněných transportérů Pandur II. 

V rámci nedávného setkání se zástupci českého parlamentu uvedli zástupci velení ozbrojených sil ČR, že až 21 ze 107 vozidel Pandur II nebylo delší dobu v provozu kvůli problémům s dodávkami náhradních dílů.
Podle vyjádření ředitele Sekce podpory Ministerstva obrany České republiky brigádního generála Štefana Muránského, je problém spojen s dodávkami řady komponentů od izraelské společnosti Rafael Advanced Defense Systems. Dodávky komponentů trvají v průměru 19 měsíců od jejich objednání. 

Pandur-II.KBV-PZLOK.wi.CS92.CC BY-SA.3.0
Foto: Pandur II ve verzi KBV-PZLOK (kolové bojové vozidlo průzkumné s lokátorem) | CS92 / CC BY-SA 3.0

Izraelská firma Rafael Advanced Defense Systems je zejména dodavatelem dálkově ovládaných zbraňových modulů (bezosádkových bojových věží) RCWS-30 a zaměřovačů instalovaných na vozidlech Pandur II.

Náčelník generálního štábu ozbrojených sil, armádní generál Aleš Opata uvedl, že české ozbrojené síly navíc trpí neustálým nedostatkem finančních prostředků vyčleněných na opravy obrněných transportérů Pandur II. Z tohoto důvodu připravuje Ministerstvo obrany České republiky novou smlouvu na servis uvedených vozidel na příští čtyři roky s česko-slovenským průmyslovým holdingem Czechoslovak Group a.s. (CSG) v celkové hodnotě 2,39 miliardy korun. Očekává se, že smlouva bude podepsána během několika příštích měsíců. Společnost CSG je držitelem licence společnosti General Dynamics European Land Systems (GDELS) na stavbu obrněných transportérů Pandur II pro střední a východní Evropu. České ozbrojené síly předpokládají, že nová smlouva na servis zkrátí i dodací lhůty na náhradní díly od firmy Rafael Advanced Defense Systems.

42mpr_pandur_boletice_3
Foto: Bojová vozidla pěchoty Pandur II | army.cz

Izraelská firma Rafael Advanced Defense Systems k situaci kolem dodávek náhradních dílů do ČR kajícně uvedla, že prováděný poprodejní servis je součástí strategie společnosti pro zajištění provozu zákaznického vybavení z celého světa. V uplynulém roce společnost úzce spolupracovala s koncovými uživateli z České republiky a také s českými partnery, aby účinně splnila požadavky na údržbu zbraňových modulů RCWS-30.

O technickém stavu parku obrněných transportérů Pandur II se dlouhodobě diskutuje na různých úrovních státní správy České republiky. V posledních několika týdnech se zabývali otázkou značného počtu provozu neschopných vozidel Pandur II i poslanci Parlamentu České republiky. Současně je třeba poznamenat, že problém nespočívá pouze v nedostatečném financování a zpoždění dodávek náhradních dílů, ale také v jedinečnosti zařízení instalovaných na českých vozidlech Pandur II. To je však již jiná otázka a dědictví z nedávné minulosti vytvořené osobami, které podstatně více rozumí inkasování provizí než potřebám armády. S podobnými problémy se však potýkají i jinde ve světě.

BAHNA_2018_-_282
Foto: O technickém stavu parku obrněných transportérů Pandur II se dlouhodobě diskutuje na různých úrovních státní správy České republiky. | Wikimedia Commons

Smlouvu na kolové obrněné transportéry výběhového typu Pandur II 8x8 uzavřelo Ministerstvo obrany České republiky s rakouskou firmou Steyr (divize General Dynamics European Land Systems) v březnu 2009. Smlouva v hodnotě 14,4 miliardy korun hovořila o 107 vozidlech v celkem šesti verzích. Dodávky byly zahájeny v září 2009.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP