Armáda nakoupí munici za 2 miliardy Kč

 12. 11. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 71 druhů malorážové munice pro pistole, samopaly, útočné pušky, brokovnice a kulomety, podle schválených technických podmínek a podle takticko-technických požadavků. Jedná se o náboje zejména v pistolových a puškových rážích 4,6x30 mm; 5,56x45 mm; 7,62x51 mm; 9x19 mm a brokových rážích 12/70 a 12/76. Realizace bude probíhat prostřednictvím rámcové dohody a následných individuálních výzev k poskytnutí plnění na základě aktuálních potřeb AČR.

Jedná se o veřejnou zakázku, která je zadávána s využitím obecné výjimky zadávacím postupem obdobným jednacímu řízení bez uveřejnění, oslovením společnosti Sellier & Bellot a.s. Časové vymezení trvání veřejné zakázky je na období 5 let, a to od roku 2022 do 2026. 

shutterstock_423246163Foto: Armáda nakoupí munici za 2 miliardy Kč (ilustrační foto) | Shutterstock

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 1,653 mld. Kč bez DPH, tj. 2 mld. Kč vč. DPH, byla stanovena na základě provedeného průzkumu trhu ze dne 21. ledna 2021, předchozích realizovaných nákupů v letech 2017 - 2020 a s přihlédnutím k míře inflace, stavu trhu a stanoveným zásobám k zabezpečení plnění úkolů AČR. Se společností Sellier & Bellot a.s. již byla v roce 2017 uzavřena rámcová dohoda na období let 2017 až 2021 na předmětné druhy munice. V průběhu platnosti dohody (do 15. října 2021) bylo uzavřeno celkem 10 dílčích výzev k  plnění v celkovém objemu 1,867 mld. Kč včetně DPH. Po dobu plnění dohody nedošlo k žádné reklamaci a zboží bylo dodáváno v požadované kvalitě.

Navrhovaný způsob zadání s využitím obecné výjimky ze zákona pro tuto zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti je oprávněný a jsou splněny kumulativně všechny zákonné podmínky. Oslovená společnost Sellier & Bellot a.s. je jediným výrobcem všech požadovaných 71 druhů munice na území České republiky, zadání této veřejné zakázky je tak v souladu se Strategií vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2030 a záměrem pro zabezpečení dodávek malorážové munice při zhoršené bezpečnostní situaci.

Nezbytnost realizace této veřejné zakázky spočívá v potřebě zajistit stanovené zásoby předmětné munice k udržení vysoké připravenosti jednotek a zásoby munice pro zabezpečení obrany České republiky, plnění úkolů rezortu obrany v zahraničních operacích a úkolových uskupeních. Cílem zakázky je zabezpečit rovnoměrnou obměnu 71 druhů malorážové munice a zajistit stabilitu a plynulost zásobování pro hospodárné udržení životního cyklu munice bez větších výkyvů stavu a stáří skladových zásob. Bez realizace této veřejné zakázky by byla ohrožena připravenost a bojeschopnost vojsk a došlo by ke zvýšení sekundárních rizik a souvisejících nákladů se skladováním munice bez průběžné obměny a doplňování.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP