Armáda nakupuje speciální balistické deky

 27. 11. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Armáda nedávno vypsala výběrové řízení na nákup balistických ochranných dek pro výcvik v mechanických metodách vstupů do objektů (tzv. breaching). Deky budou určeny pro příslušníky jednotek AČR v posádce Bechyně (15. ženijní pluk).  Balistické deky mají za úkol ochránit vojáky při výše uvedeném výcviku a zajistit bezpečí vojáků stojících za sebou před odlétajícími fragmenty, které vzniknou při násilném vniknutí do objektů za použití munice.

22aaa2
Foto: Urban breaching – násilné vstupy do objektů | archiv npor. Jana Rejmonta, army.cz

Nákup je nutný k zabezpečení výcviku bojového nasazení vojáků v rámci jednotlivých operací. Pořízením těchto cvičných dek dojde ke zvýšení a udržení deklarovaných schopností speciálních sil v souladu s vládou ČR schválenými dokumenty „Strategická vize speciálních sil“ a „Použití speciálních sil a vedení speciálních operací“. Cílem je zabezpečit, zvýšit a udržet schopnost v metodách vstupů do objektů za použití nakoupeného speciálního nářadí, zbraní nebo munice. 

Armáda, pro posádku v Bechyni poptává celkem čtyři balistické deky, přičemž cena jedné nesmí překročit částku 39999,90 korun. A k čemu se deky budou používat? Jak již bylo zmíněno, „Breacher blanket“ je určena k opakovanému taktickému použití při násilných vstupech do budov chránící proti tlakové vlně a fragmentům z přední strany. Deka je ve všech směrech symetrická, takže stejná z obou konců. 

Parametry: 

  • Výška: 1 600 mm
  • Šířka: 800 mm
  • Třída odolnosti: III. A; NIJ STD 0101.04, STANAG 2920
  • Barva: khaki nebo MultiCam
  • Hmotnost: do 10 kg (jedná se o hmotnost „breacher blanket“ bez transportního obalu)
  • Materiál: Cordura 1000 nebo obdobný materiál
  • Transport:  balistická deka musí umožňovat její rychlé sbalení a bezpečný a jednoduchý transport jednotlivcem ve srolovatelném stavu (jako karimatka), který je zajištěn zodolněným efektivním upínacím systémem na klipy umožňující uzavření v taktických rukavicích (instalovány na vhodné místo, řešení ne popruhem okolo)

Dá se předpokládat, že uvedená balistická deka bude využívána převážně k výše uvedeným metodám vstupu a také pro výcvik CQB, tedy Close Quarters Battle / Close Quarters Combat (zkráceně CQB/CQC, čili boj na krátkou vzdálenost). Tento způsob boje je používaný armádami a speciálními jednotkami v uzavřených prostorech a na krátkou vzdálenost. První zmínky o tomto druhu boje se objevily ke konci 70. let 20. století, kdy britské speciální jednotky SAS zahájily výcvik ve speciálně upravené budově s teroristy a rukojmími uvnitř. Postupně začaly tento styl výcviku přebírat i další útvary a naše armáda není výjimkou.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP