Ministerstvo obrany chystá nákup speciálních souprav k detekci nebezpečných látek

 07. 08. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř kusů souprav spektrometru, detektoru nebezpečných látek Gemini, který v jednom přístroji kombinuje Ramanův spektrometr a infračervený spektrometr s Fourierovou transformací, a to včetně příslušenství. Zařízení je uzpůsobeno pro bezpečnou a vysoce spolehlivou detekci výbušnin a jejich prekurzorů, pro detekci narkotik a jejich prekurzorů, bojových chemických látek, nebezpečných průmyslových látek, farmaceutických substancí, obalových látek a dalších běžně dostupných látek zneužitelných k páchání trestné činnosti. Dodavatelem by měla být společnost RMI, s.r.o. a celková vyjednaná cena by měla být 12 872 000 Kč bez DPH.

6_2869Foto: Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř kusů souprav spektrometru, detektoru nebezpečných látek Gemini (ilustrační foto) | kpt. Zuzana Králová

RMI, s.r.o. je výhradním (tedy jediným možným) dodavatelem výše požadovaného detektoru a současně je pro ČR výhradním zástupcem společnosti Thermo Fisher Scientific, USA, která je výrobcem požadovaného mobilního ručního detektoru nebezpečných látek Gemini.

Realizace veřejné zakázky je nezbytná pro zajištění schopnosti jednotek AČR identifikovat neznámé látky. Zařízení je uzpůsobeno pro bezpečnou a vysoce spolehlivou detekci výbušnin a jejich prekurzorů, pro detekci narkotik a jejich prekurzorů, bojových chemických látek, nebezpečných průmyslových látek, farmaceutických substancí, obalových látek a dalších běžně dostupných látek zneužitelných k páchání trestné činnosti. 

Detektor nebezpečných látek Gemini je kombinací dvou přístrojů, které jsou spojeny v jeden výrobek, a tím odpadá případná potřeba mít oba přístroje k detekci. Nespornou výhodou je jednoduchá obsluha přístroje, proškoleným příslušníkem jednotky EOD, tak i jeho velká vnitřní knihovna chemických látek. Přístrojem je možné detekovat více jak 20 000 vzorků. Jelikož je přístroj rozšířen po celém světě, tak se firma neustále snaží doplňovat vnitřní knihovnu se vzorky.

8_2141Foto: Přenosný Ramanův spektrometr Gemini | kpt. Zuzana Králová

V případě, že by nedošlo k pořízení tohoto přístroje, bylo by nutné k plnění úkolů použít více lidských zdrojů a větší množství detektorů v reálně delším čase. Tento fakt by měl za následek zvýšení rizika ztrát na životech, tak i v konečném důsledku vynaložení většího množství finančních prostředků k dosažení cíle, pro který je předmětný detektor pořizován, i z důvodu zaškolování specialistů na práci s různými druhy detektorů.

Smlouva na tuto zakázku by měla být uzavřena do konce srpna tohoto roku.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP