Armáda poptává kontejnerové modulární cvičiště pro boj v zastavěné oblasti

 07. 08. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo obrany ČR nedávno vypsalo nadlimitní veřejnou zakázku na pořízení kontejnerového modulárního cvičiště pro boj v zastavěné oblasti, včetně zpracování a dodání projektové dokumentace, provedení potřebných stavebních prací, poskytnutí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytnutí autorského dozoru a provedení souvisejícího školení. Nové modulární cvičiště bude určeno pro výcvik příslušníků 601. skss.

Cílem zakázky je navýšení stávajícího počtu výcvikových zařízení za účelem zajištění výcviku příslušníků Armády České republiky v zastavěných oblastech (FIBUA - Fighting In Built-Up Areas). Toto konkrétní cvičiště  bude sloužit k variabilnímu a efektivnímu výcviku, který je nezbytný pro komplexní přípravu operátorů speciálních sil pro boj v zastavěné oblasti.

emerald_warrior_15bbFoto: Cvičiště bude sloužit k variabilnímu a efektivnímu výcviku, který je nezbytný pro komplexní přípravu operátorů speciálních sil pro boj v zastavěné oblasti. (ilustrační foto) | 601. skss

Předmětem zakázky je dodávka a následná kompletace kontejnerového modulárního cvičiště FIBUA (13 samostatných modulů), složeného z kontejnerů ISO 1C a 1A (nebo jejich adekvátní náhrady), včetně provedení všech souvisejících stavebních prací podle příslušné projektové dokumentace (např. provedení úpravy terénu v prostoru cvičiště, vybudování základových konstrukcí a štěrkových ploch, zhotovení zastřešení modulů cvičiště pro zabezpečení odolnosti proti povětrnostním vlivům, zhotovení vozidlových a pěších bran pro nácvik násilných vstupů, zhotovení hromosvodů, oplocení cvičiště s příjezdovou bránou atd.), dodání hlukové studie apod.

Cílem je vytvořit prostor simulující zástavbu maloměstského prostředí především afrického/středoasijského typu vhodným složením kontejnerů obsahující prvky, které se standardně objevují v městské zástavbě a jsou potřebné pro zvládnutí taktických činností (dvě zástavbou oddělené ulice, křižovatky typu T a X, přízemní i vícepatrové moduly, otevřenou plochu ohraničenou budovami simulující náměstí/bazar v oblastech třetího světa).

Cvičiště by mělo sloužit pro:

  • paralelní výcvik více jednotek;
  • spojení taktických postupů boje v zastavěné oblasti (FIBUA) s bojovými drily a taktickými postupy při boji v budovách (CQB);
  • výcvik vozidlových operací v kombinaci s ochranou VIP – bojové drily;
  • výcvik vrtulníkových operací umožňující zasazení úderných týmů pomocí rychlého lana (FRIES) na modul / mimo modul s následným přesunem otevřeným prostorem (letiště), nouzovou extrakci (vyzvednutí) ze zastavěného prostoru prostřednictvím odnosového lana (FRIES);
  • nácvik vícevstupových (multi-entry) technik „čištění“ objektů, včetně slaňování do oken u vícepatrového modulu;
  • výcvik speciálního průzkumu v městské zástavbě a pro potřeby výcviku skupiny odstřelovačů (budování střeleckých stanovišť, akvizice cíle);
  • výcvik operací ROD (Remain Over Day) / Safe House, umožňujícího budování vhodných cvičných palebných postavení;
  • výcvik střelby s cvičnou (slepou) nebo značkovací (FX, UTM) municí, zásahovými výbuškami a dýmovnicemi - cvičiště nebude sloužit k výcviku střelby s ostrou municí;
  • nácvik násilných vstupů, bude použito velmi malých breachingových náloží (do hmotnosti 48 g náloživa)

Jednotlivé nabídky pak budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny. Lhůta pro podání žádostí o účast na tomto výběrovém řízení končí 4. září 2023.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP