Armáda vidí v simulačních technologiích budoucnost

 04. 04. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Simulační technologie využívají v dnešní době všechny moderní armády světa. Důvod je jednoduchý – efektivní forma výcviku, značné ušetření finančních prostředků a dokonalý přehled instruktorů a řídících cvičení o dění na bojišti. I proto nyní armáda poptává rozsáhlé servisní služby pro tyto technologie, konkrétně pro systém CAX, tedy Computer Assisted Exercise.

caxFoto: Computer Assisted Exercise (dále jen „CAX“) - počítačem podporované cvičení, je speciální formou přípravy/výcviku s využitím pokročilých informačně-komunikačních technologií (dále jen „IKT“), které se s úspěchem využívá ke zvýšení efektivity výcviku za současného snížení nákladů a času potřebného pro splnění výcvikových cílů. | Ministerstvo obrany ČR

Computer Assisted Exercise (dále jen „CAX“) - počítačem podporované cvičení, je speciální formou přípravy/výcviku s využitím pokročilých informačně-komunikačních technologií (dále jen „IKT“), které se s úspěchem využívá ke zvýšení efektivity výcviku za současného snížení nákladů a času potřebného pro splnění výcvikových cílů. Míra a způsob využití IKT, stejně jako volba jejich konkrétní konfigurace a potřeba rekonfigurace pro jednotlivá cvičení zásadním způsobem závisí na konkrétním typu CAX a na škále výcvikových cílů, které je daný typ CAX schopen uspokojovat.

Typ CAX je založený na konstruktivní distribuované simulaci v reálném čase na praporním taktickém simulátoru s nízkou mírou agregace entit/vysokou úrovní detailů. To znamená, že nejmenšími simulovanými elementy jsou: jednotlivá vystřelená munice, jednotlivé vozidlo, případně i jeho část, jednotlivec (osoba, zvíře, jednotlivé předměty, atd.). Dále potom vysoká míra rozlišení/detailu terénní databáze. V rámci AČR je používán pouze u CSTT Brno.

Praporní taktický simulátor byl primárně určen pro přípravu a výcvik velitelů a štábů do úrovně prapor pro bojové operace. V letech 1998 až 2017 došlo technologickým rozvojem v oblasti konstruktivní simulace k rozšíření škály jak možných cvičících, tak výcvikových cílů, které jsou v rámci CAX na praporním taktickém simulátoru plněny. V současné době se na taktickém simulátoru u CSTT cvičí nejen vojenští profesionálové - velitelé, štáby, podpůrné skupiny a jiné nově se formující velitelské a řídící struktury od úrovně jednotlivce, sekce, družstva až po úroveň úkolových uskupení brigádního stupně, nebo činnosti speciálních odborností AČR, jako jsou ženisté, vojenská policie, dělostřelečtí pozorovatelé, letoví návodčí, logistické odbornosti, záchranné útvary apod. příslušníci AČR i ozbrojených sil spojenců, ale také příslušníci jiných státních složek, jako například příslušníci systému IZS ČR - HZS, PČR apod., nebo třeba i vězeňská služba.

Kromě simulace symetrických bojových operací je taktický simulátor schopen plnohodnotně zabezpečit prostředí pro výcvik do asymetrických operací na vynucení či udržení míru, a to jak obecně, tak pro konkrétní mise, kterých se AČR účastní, krizové řízení v rámci IZS.

Filozofie výcviku na praporním taktickém simulátoru vychází z principu „přípravy CAX na klíč“, tedy maximálního uzpůsobení každého cvičení požadavkům konkrétního cvičícího s ohledem na jeho stávající strukturu, personální a technické vybavení, ale také s ohledem na aktuální situaci v reálném světě v oblasti, na kterou se ten který cvičící připravuje.

Služba technické podpory je služba zpracování dat STT. Výsledkem této služby je příprava požadovaného cvičení s nastavenými funkcemi a parametry. To znamená požadavky na úpravu entit, jejich chování a operátorská činnost při cvičení. V případě provedených úprav jsou tyto úpravy předána datovým nosičem s konkrétním popisem provedených úprav a zpracovaných dat s výčtem hodinové náročnosti, počtu osob na jednotlivé úkony. Veškerá cvičení a provedené úpravy jsou elektronicky ukládána u CSTT k dalšímu využití.

Pojďme se podívat, jak by měl být systém využíván a v jaké míře. Poskytovatel pro zabezpečení cvičení na stupni praporní úkolové uskupení vyčlení minimálně 10 operátorů a pro brigádní úkolové uskupení minimálně 20 operátorů pracovních stanic pro zpracování dat, vyškolených operátorů pracovních stanic simulačního systému, na základě požadavku „objednávky“ objednatele. 

Níže uvedený počet a rozsah cvičení je kvalifikovaným odhadem podloženým rozsahem a počty cvičení průměrně zabezpečovaných CSTT v uplynulém období:

1 cvičení v délce trvání 5 dnů na stupni brigádního úkolového uskupení přičemž pro zabezpečení cvičení je kalkulována následující časová potřeba: 1. den cvičení 7 hodin, 2. den cvičení 8 hodin, 3. den cvičení 8 hodin, 4. den cvičení 8 hodin. Celkem jde o 31 hodin na každé zabezpečované cvičení. Pátý den cvičení je vyčleněn pro provedení hodnocení a rozboru cvičení. Minimální vytíženost (kapacita) za kalendářní rok představuje službu zpracování dat v rozsahu cca 2 170 hodin. Maximální vytíženost (kapacita) představuje provedení až 15 praporních cvičení, 2 brigádních cvičení za kalendářní rok (to je maximální vytížení CSTT k zabezpečení cvičení s počítačovou podporou-služba zpracování dat), což představuje službu zpracování dat v rozsahu cca 5 890 hodin.

Dle výše uvedených specifikací, ale i rozsahu v řádu tisíců hodin, je zřejmé, že armáda hodlá čím dál více využívat moderní simulační prvky, které budou i nadále rozšiřovány a modernizovány. Již nyní je jedno centrum v Brně a druhé se staví přímo v areálu Vojenské akademie ve Vyškově.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP