Armádní projekt experimentálního globálního orbitálního elektrooptického systému jde do finále

 11. 02. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem nedávno vypsaného veřejného řízení je služba spočívající v řešení projektu obranného experimentálního výzkumu. Výsledkem řešení projektu „GOLEM X – Experimentální Globální orbitální elektrooptický systém“ pak bude technická zpráva obsahující popisy technických řešení vypouštěného satelitu a přidružených subsystémů (například pozemní komunikační terminál, komunikační standardy, elektrooptický senzor a další) potřebných pro provoz systému. Projekt se posunul do další fáze a obrana nyní poptává znalecký posudek k posouzení nabídkové ceny na zakázku projektu GOLEM X.

shutterstock_1410496925Foto: Satelitní snímky představují rychlý a efektivní zdroj informací, který se vyznačuje především velmi vysokou spolehlivostí. (ilustrační foto) | Shutterstock

Satelitní pozorování pozemních cílů je v dnešní době jedním z klíčových zdrojů zpravodajských informací. Satelitní snímky představují rychlý a efektivní zdroj informací, který se vyznačuje především velmi vysokou spolehlivostí. Dalším důležitým aspektem tohoto sběru informací je zakrytí zájmových oblastí a nízká rizikovost. Cílem projektu je ověření technologií, činností, vlastností a dalších parametrů fungování satelitního pozorovacího systému. Za tímto účelem se požaduje výroba testovacího zařízení ve formě Experimentálního Globálního orbitálního elektrooptického systému, které bude sloužit jako nosič těchto technologií na nízké orbitě planety Země. Toto zařízení se pak bude požadovat zavést do poloprovozu po dobu nejméně 12 měsíců pro praktické ověření těchto technologií.

Zadavatel, tedy resort obrany, požaduje zpracovat znalecký posudek v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon č. 254/2019 Sb.“) a vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti. Znalec, který vyhraje výběrové řízení, musí prokázat svoji kvalifikaci dle vyhlášky č. 505/2020 Sb. Jako obvykle pak zvítězí ten, který nabídne nejnižší částku.

Posudek na projektovou dokumentaci, respektive návrhy řešení od zájemců podané v loňském roce „GOLEM X – Experimentální Globální orbitální elektrooptický systém“, si dává za cíl vyřešit projekt experimentálního obranného výzkumu.

Výsledkem řešení projektu bude následující:

  • Technická zpráva obsahující popisy technických řešení vypouštěného satelitu a přidružených subsystémů (například pozemní komunikační terminál, komunikační standardy, elektrooptický senzor a další) potřebných pro provoz satelitního systému
  • Výzkumná zpráva ověřující činnost, vlastnosti, poruchovost a další parametry satelitního systému během poloprovozu na orbitě
  • Konstrukční dokumentace návazného národního satelitního systému na základě výsledků poloprovozu

Ze základních charakteristik, které se lze dočíst, můžeme odvodit, kdo bude uživatelem případného finálního řešení, tedy orbitálního systému. Zařízení by mělo sloužit pro potřeby Vojenského zpravodajství k zajištění strategického zpravodajství.

Cílem projektu je ověření technologií, činností, vlastností a dalších parametrů fungování satelitního pozorovacího systému. Za tímto účelem se požaduje vyrobit testovací zařízení ve formě Experimentálního Globálního orbitálního elektrooptického systému, které bude sloužit jako nosič těchto technologií na nízké orbitě planety Země. Toto zařízení se požaduje zavést do poloprovozu po dobu nejméně 12 měsíců pro praktické ověření těchto technologií.

Za relevantní technologie, činnosti a vlastnosti pro potřeby tohoto projektu se považují veškeré nutné kroky k vývoji, vypuštění a provozování systému na nízké orbitě z hlediska výzkumu a vývoje komponent, návrhu testovacího zařízení, jeho vypuštění na nízkou orbitu, jeho provoz včetně stabilizace, orbitální manévrovatelnosti, úkolování, kontroly subsystémů, pořizování elektro-optických dat, pořizování telemetrických dat, komunikace, ukončení činnosti a dalších nezbytných kroků.

Je třeba dodat, že Česká republika v současné době nedisponuje vlastním satelitním systémem ani technologiemi pro jeho výrobu do takové míry, že by existovala možnost jeho přímé akvizice. České zpravodajské služby jsou tak v oblasti získávání a zpracování satelitních dat dálkového průzkumu Země odkázány na komerční nákup dat a informacích od spojenců. Právě z tohoto důvodu je potřeba vyvinout vlastní národní satelitní systém pro pozorování Země na našem území logická. Projekt GOLEM X je prvním krokem ke konstelaci národních satelitů pro pozorování Země.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP