Vojenská policie pod palbou kritiky

 08. 06. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Poslední dny českými médii kolují články o tom, že zástupce náčelníka Vojenské policie, plukovník Roman Bis, nemá dostačující bezpečnostní prověrku, tedy nejvyšší prověrku stupně Přísně tajné. Tento fakt vyvolal u mnoha lidí vlnu kritiky, aniž by si tito danou problematiku řádně prostudovali. Pojďme se tedy na celou věc podívat podrobněji.

bis_01
Foto: Zástupce náčelníka Vojenské policie plukovník Roman Bis | army.cz

Při výběru osob na pracovní pozici není podmínkou momentální vlastnictví dané prověrky, nýbrž předpoklad k jejímu získání. Plukovníku Bisovi byla v minulosti Národním bezpečnostním úřadem opakovaně udělena bezpečnostní prověrka na stupeň Tajné, a to v letech 2006 a 2013. Platnost prověrky z roku 2013 byla datována do 17. 4 .2020. Z důvodu neukončeného řádného bezpečnostního řízení na stupeň Přísně tajné bylo dnem 17. 4. 2020 plukovníku Bisovi uděleno Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené – dle § 6, z.č. 412/2005 Sb. Tento postup je plně v souladu s interní legislativou resortu obrany.

Podle vyjádření Ministerstva obrany je bezpečností riziko v tomto případě vyloučeno. Na pracovišti byla přijata organizačně-technická opatření, která plukovníku Bisovi dovolují seznamovat se s informacemi a vstupovat do zabezpečených oblastí do stupně Vyhrazené. Žádný zákon ani žádné vnitřní předpisy tímto porušeny nebyly.

Ministerstvo obrany také sdělilo, že současný stav fungování Vojenské policie nijak neomezuje. V případě nutného zastoupení náčelníka Vojenské policie ve věcech vyšších stupňů utajení, ho mohou zastoupit i jiní odpovědní funkcionáři Vojenské policie.

Přestože plukovník Bis nebyl do funkce jmenován, ale pověřen, vyvolala absence prověrky u některých okamžitou kritiku. Příkladem může být prohlášení poslankyně Jany Černochové, která se hodlá kvůli této skutečnosti sejít s ministrem obrany Lubomírem Metnarem. „Skutečnost, že funkci zástupce náčelníka Vojenské policie vykonává člověk, který před nástupem do této funkce nebyl držitelem osvědčení na žádný stupeň bezpečnostní prověrky, je velmi nestandardní a podle mého názoru chybná. Ačkoliv to není přímo v rozporu se zákonem a ačkoliv pan plukovník Bis není do funkce jmenován, nýbrž je pouze pověřen, na věci to nic nemění. Bez náležitého stupně prověření zkrátka nemůže tuto funkci plnohodnotně vykonávat a pakliže má zastupovat náčelníka, nemůže tak činit ve věcech, které jsou utajované. To může fungování Vojenské policie v určitých situacích paralyzovat,“ uvedla poslankyně Černochová, předsedkyně výboru pro obranu a bezpečnost.

A jak to vlastně je s přístupem k utajovaným informacím bez prověrky? K utajovaným informacím mají bez platného osvědčení fyzické osoby a poučení přístup prezident republiky, poslanci a senátoři Parlamentu, členové vlády, Veřejný ochránce práv a jeho zástupce, soudci a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, včetně prezidenta a viceprezidenta. Tyto osoby mají přístup ode dne zvolení nebo jmenování do funkce po celou dobu jejího výkonu a v rozsahu nezbytném pro výkon této funkce. Běžně se tedy v praxi pak poslanci navštěvující vojáky na misích setkávají s řadou utajovaných pracovišť a seznamují se s děním v nich. Dle litery zákona to je v pořádku.

Plukovník Roman Bis slouží v armádě již mnoho let. Za tu dobu se zúčastnil několika zahraničních misí (Kosovo, Irák, Afghánistán), dosáhl řady uznání a získal vysokoškolské tituly PhDr. a MBA (Master of Business Administration). V letech 1994-2003 byl příslušníkem 4. průzkumného praporu (Pardubice, Bechyně), od 1. 9. 2010 pak velitelem Vojenské policie Tábor. 1. 11. 2019 byl pak plukovník Bis pověřen ministrem obrany výkonem funkce zástupce náčelníka Vojenské policie.

rad02
Foto: Plukovník Roman Bis při návštěvě pracoviště Vojenské policie v Jindřichově Hradci | army.cz

V souvislosti s výše uvedenou kauzou proběhla v médiích také informace o soudu s plukovníkem Bisem v roce 2003 za neoprávněné čerpání příspěvku na bydlení. První instance Bise odsoudila k půlroční podmínce, proti čemuž se odsouzený odvolal. Odvolací soud nakonec dospěl k tomu, že skutek, jehož se měl Roman Bis dopustit, není trestným činem. Další rozebírání tohoto případu v médiích je tak zcela bezvýznamné.

V rámci řešení absence vlastnicví různých prověrek bychom se také mohli zamyslet kupříkladu nad kancléřem prezidenta republiky Vratislavem Mynářem. Tento vysoký vládní úředník totiž stále nemá prověrku, přestože je doslova pravou rukou prezidenta Zemana. Podle portálu HlídacíPes.org by důvodem neudělení prověrky mohla být značně nepřehledná situace původu kancléřova majetku, který dosahuje řádově několika desítek milionů korun, včetně řady lukrativních nemovitostí. 

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP