Bojové vozidlo Lynx je díky modularitě a standardizaci výbornou volbou pro použití nyní i v budoucnosti

 28. 11. 2020      kategorie: Vojenská technika
Přidat na Seznam.cz

Jednou z nejdůležitějších priorit ozbrojených sil po celém světě je snaha být maximálně časově a nákladově efektivní. Toho lze účinně dosáhnout pomocí modularity a standardizace. Schopnost technologií rychle a průběžně se přizpůsobit a fungovat v různém prostředí znamená jejich permanentní akceschopnost a připravenost pro jakékoli vojenské nasazení. Při vývoji vozidla Lynx KF 41 se Rheinmetall zaměřil zejména na jeho všestrannost a schopnost ochránit posádku, což z něj činí moderního dravce na soudobém bojišti i předního kandidáta v českém programu modernizace flotily bojových vozidel pěchoty.

LYNX-25_(c)HDFFoto: Lynx KF 41 | archiv Ozbrojených sil Maďarska se svolením autora

Modulární flotila vozidel Lynx

I přes nespornou důležitost a význam otevřené architektury elektrických, elektronických a softwarových systémů při modernizaci obrněných vozidel věnoval Rheinmetall u vozidel Lynx KF 41 hlavní pozornost otevřené architektuře mechanických komponentů a komponentů ochrany posádky. Obrovská škála možných konfigurací Lynxe je založena na nově vyvinutém podvozku o nosnosti až 50 tun zaručující dostatečný prostor pro jeho přizpůsobivost a případnou modernizaci v nadcházejících desetiletích.

image001
Foto: Obrovská škála možných konfigurací Lynxe je založena na nově vyvinutém podvozku o nosnosti až 50 tun zaručující dostatečný prostor pro jeho přizpůsobivost a případnou modernizaci v nadcházejících desetiletích. | archiv společnosti Rheinmetall  (se svolením autora)

Konstrukce vozidla je založena na dvou hlavních modulárních částech – společném modulu pohonu a modulu vyměnitelném v závislosti na typu mise. Kombinuje společnou pohonnou jednotku s nástavbami, které mohou být osazeny věží nebo fungovat v bezvěžové variantě. Tento koncept původně vychází z vozidla Boxer 8x8 vyrobeného společností ARTEC (společným podnikem mezi Rheinmetallem a Krauss-Maffei Wegmann) a úspěšně nasazeného ve výzbroji Bundeswehru i dalších mezinárodní armád.

Odolnost za jakéhokoliv provozního požadavku

Díky různým modulům v závislosti na druhu mise se z Lynxe stal impozantní predátor, který se umí přizpůsobit jakýmkoli konfliktním podmínkám; osvědčuje se v jakémkoli terénu, za jakéhokoli počasí i v jakémkoli prostředí, ať už městském nebo přírodním. Při plnění nejrůznějších úkolů tak vyměnitelné moduly zajišťují důležité strategické schopnosti, značnou bojovou účinnost a zejména vysokou schopnost přežití posádky. 

Jako příklad jednoduché modulární konfigurace vozidla Lynx KF 41 lze uvést jeho přesun z rizikového městského prostředí, pro které bylo vozidlo v konfiguraci podpůrného prostředku mírových operací, do prostředí bojových operací. Toho lze v souladu s plánovaným bojovým nasazením dosáhnout pouhou výměnou modulu mise a rekonfigurací komponentů ochrany posádky na věži a trupu vozidla.  Během několika málo hodin je tak obrněnec Lynx připraven k nové bojové misi a disponuje vysokou pohyblivostí a mobilitou. Vojenští velitelé se mohou díky vyměnitelným modulům plně spolehnout na schopnost Lynxe plně se přizpůsobit nejrůznějším prostředím a okolnostem.

LYNX module change
Foto: Moduly pro různé mise a jejich přidružené komponenty ochrany posádky lze u vozidla Lynx KF 41 vyměňovat rychle. | archiv společnosti Rheinmetall  (se svolením autora)

„Dnešní bitevní pole nejsou statická – rychle se mění a zahrnují širokou škálu terénů a krajin,“ říká Oliver Mittelsdorf, viceprezident pro prodej v Rheinmetall Defence. „Z tohoto hlediska jsou všestrannost a flexibilita naprosto klíčovými požadavky na moderním bojišti. Vojenští velitelé potřebují být schopni rychle měnit taktiku, jak proaktivně, tak i reaktivně. To jim průlomová modularita vozidla Lynx plně umožňuje a zároveň zajišťuje stálou bojovou účinnost s vysokou schopností přežití. I proto je Lynx logickou volbou pro jakýkoli modernizační program ozbrojených sil. “

Ušetřený čas, snížená hmotnost a trvalý výkon

Moduly pro různé mise a jejich přidružené komponenty ochrany posádky lze u vozidla Lynx KF 41 vyměňovat rychle. Schopnost překonfigurovat Lynxe z jedné mise na jinou během pouhého dne jasně ukazuje, jak zastarale působí současné snahy vylepšit provozní požadavky různými modernizačními nástavbami. Ty vedou ke zvýšení hmotnosti vozidla, tím ke snížení výkonu motoru, což dále negativně ovlivňuje pohyblivost a spolehlivost. Vojenští představitelé ocení, že tato modularita představuje nový standard flotil bojových vozidel pěchoty.

Video: Lynx KF41 - Adaptabilita další úrovně / YouTube

Rekonfigurovatelné odpružení SupaShock je vhodné pro nejrůznější varianty vozidla Lynx, kdy se jeho hmotnost pohybuje od 34 do 50 tun v závislosti na modulu mise. Lze se tak úspěšně vyhnout klasickým problémům tradičně spojovaným se zvýšenou hmotností, jako je např. snížená brzdná schopnost. Pohonná jednotka Lynxe disponuje silným motorem o výkonu 850 kW, což mu i v případě, že je nakonfigurován ve variantě s nejvyšší úrovní ochrany posádky, poskytuje dostatečný výkon při zachování rychlosti, zrychlení a reakceschopnosti vozidla.

„Žádné jiné bojové vozidlo pěchoty není tak modulární a všestranné jako Lynx," říká Oliver Mittelsdorf. „Vysoká úroveň modularity navíc díky shodnému pohonnému modulu nepřináší žádné další požadavky na školení obsluhy nebo výkon vozidla. Spojením shodného modulu pohonu a měnitelných modulů mise spolu s nastavitelnou úrovní pancéřování a osvědčenými komponenty, které zajišťují snadnost použití v celém hmotnostním rozmezí, Lynx představuje výhodné řešení pro vojenské představitele jak v České republice, tak po celém světě, “ doplnil Mittelsdorf.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP