Budoucí specialisté 4. brigády rychlého nasazení cvičili v uranovém dole v Jáchymově

 07. 06. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Celý květen probíhal výcvik nových chemických instruktorů a chemických pozorovatelů začleněných do 4. brigády rychlého nasazení. Brigáda má zhruba 140 specialistů na ochranu proti zbraním hromadného ničení, kteří zodpovídají jednak za výcvik vojáků této odbornosti nebo představují výkonný prvek, jenž pro jednotku plní konkrétní úkoly z oblasti OPZHN.

jachym_01
Foto: Praktické měření | army.cz

„Cílem kurzu pro instruktory – specialisty OPZHN je proškolit účastníky tak, aby byli schopni učit a vést přípravu OPZHN. Tito lidé se de facto stanou pravou rukou velitele jednotky pro danou oblast přípravy,“ vysvětluje major Jan Dörfel, náčelník úseku přípravy chemického vojska vyškovského Velitelství výcviku – Vojenské akademie.

Kurz pro chemické pozorovatele je pak určen pro vojáky na základních funkcích, kteří u svých jednotek zabezpečují radiační a chemický průzkum při vedení bojové činnosti. „Kurz má teoretickou a praktickou část, při níž se učí ovládat přístroje radiačního a chemického průzkumu – například CH-5, chemický průkazník sloužící k detekci přítomnosti bojových chemických látek a průmyslových nebezpečných látek, dále RDS-200, což je radiometr k měření úrovně radiace a stupně kontaminace a také RAID-XP, jenž je součástí bojových vozidel Pandur,“ doplnil Dörfel.

jachym_02
Foto: Praktické měření | army.cz

Zajímavostí praktické části kurzu byl výcvik v prostorech bývalého uranového dolu v Jáchymově, kde si vojáci vyzkoušeli měření úrovně radiace a kontaminace. „Nejvyšší naměřená hodnota byla 3,289 mGy/h. Hodnoty hodné pozornosti začínají zhruba na 1 cGy/h, tedy trojnásobku. Ani to však není životu nebezpečné záření, přesto by nebyl pobyt v takovém prostředí vhodný, neboť by se musely osoby preventivně kontrolovat a měřit,“ prozradila kapitánka Simona Pizúrová, vedoucí starší důstojník velitelství 4. brigády rychlého nasazení.

jachym_03
Foto: Praktické měření | army.cz

Každá rota 4. brigády má svého odborníka na OPZHN

U 4. brigády rychlého nasazení je zhruba 60 instruktorů – specialistů OPZHN a 80 chemických pozorovatelů. Každá rota/baterie přitom má od každé skupiny jednoho odborníka. „Není reálně možné si pro každý výcvik, případně nasazení našich jednotek, půjčovat specialisty z libereckého pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Ti jsou až součástí brigádního úkolového uskupení,“ vysvětluje plukovník gšt. Jan Štěpánek, zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení.

Potřebnost armádních chemických expertů se podle jeho slov odvíjí od úkolu, který daná jednotka plní: „Liberečtí jsou určeni k plnění úkolů chemického zabezpečení úkolových uskupení vojsk AČR nebo vojsk NATO v průběhu válečných operací a operací na podporu míru. Jedná se především o plnění specifických úkolů, kde je potřeba využít speciální techniku, materiál a výcvik, jako je například odběr, transport a analýza vzorků, určení kontaminovaných prostorů a jejich vyznačení, nebo také plnění úkolů v rámci dekontaminace jednotek. To jsou prapory, respektive brigáda, schopné jen v omezené míře.“

jachym_04
Foto: Předávání certifikátů | army.cz

Přítomnost této odbornosti je podle plukovníka gšt. Jana Štěpánka pro jednotlivé stupně brigády nutností. „Přestože je použití zbraní hromadného ničení v současných ozbrojených konfliktech méně pravděpodobné, trvalý význam přípravy vojsk na ochranu proti těmto zbraním je neoddiskutovatelný. Připravenost jednotek i jednotlivců takovému riziku čelit, je jednou z podmínek alianční spolupráce a týká se všech členských armád.“

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP