Budoucnost tanků v Armádě Slovenské republiky

 28. 12. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Tank je stále považován za důležitou součást pozemních sil, jehož role je v některých situacích těžko nahraditelná. V kategorii pozemních bojových vozidel jde opravdu o prostředek jedinečný, který už dlouhá léta hraje v různých, především blízkých formách boje, nesmírně důležitou roli. Zejména ve střední Evropě můžeme vidět, že jsou dodnes využívány tanky T-72 v různých modifikacích a modernizovaných verzích. Naskýtá se otázka, bez ohledu na to zda jsou tanky T-72 tanky kvalitní nebo nekvalitní, jestli už opravdu nemají to nejlepší za sebou a neměly by být nahrazovány modernějšími. Tato otázka je relevantní i z pohledu Slovenska, které bude muset brzy začít uvažovat o tom, jak přiblížit pozemní síly k modernímu standartu 21. století. 

V současnosti disponují slovenské pozemní síly 22 tanky typu T-72M1. Tyto tanky slouží v rámci tankového praporu dislokovaném v Trebišove. Tankový prapor je podřízeným praporem 2. mechanizované brigády Prešov. Tanky, které v uvedeném útvaru slouží, plánovalo ještě předešlé vedení Ministerstva obrany SR postupně modernizovat. Tehdejší ministr obrany Peter Gajdoš uvedl, že Slovensku bude v budoucnosti nakupovat i tanky nové, které se stanou součástí těžké mechanizované brigády. Podle plánů tehdejšího vedení měl akviziční proces začít v průběhu let 2024 a 2025.

Modernizace tanků je zakotvená i v strategických dokumentech Ministerstva obrany Slovenské republiky. Například Dlouhodobý plán rozvoje obrany s důrazem na výstavbu a rozvoj ozbrojených sil Slovenské republiky s výhledem do roku 2030 (dále jen „Dlouhodobý výhled pro obranu“) považuje modernizaci výzbroje, techniky, materiálu a komunikačních a informačních systémů, respektive celkovou obměnu zastaralé techniky, u které už další vylepšování není efektivní za základ pro budování a rozvoj způsobilostí schopných zaručovat obranu státu. Pro dosažení daných schopností je podle „Dlouhodobého výhledu pro obranu“ jednou z priorit realizace projektů na zvýšení kvalitativních parametrů hlavní bojové techniky pozemních sil s cílem zabezpečit kriticky nedostatkové způsobilosti mechanizované brigády. V „Bielej knihe o obrane Slovenskej republiky“ se počítá s udržením způsobilosti tanků a do konce roku 2020 i s přípravou plánu pro rozvoj tankových jednotek. V rámci druhé etapy rozvoje OS SR (období 2021-2030) „Bílá kniha“ počítá s modernizací/výměnou výzbroje tankových jednotek. S nástupem nového politického vedení na Ministerstvo obrany, v čele s ministrem Jaroslavem Naděm, je však otázkou, jestli zůstane modernizace tankových jednotek jednou z hlavních priorit rozvoje Ozbrojených sil Slovenské republiky. Sekce modernizace MO SR na letošním setkání s průmyslem uvedla akvizici nových tanků jako jednu z priorit pro pozemní síly. Také na příkladech z blízkého zahraničí můžeme vidět, že náhrada dosluhující tankové techniky patří k prioritám rozvoje ozbrojených sil. V širším pohledu se dá říct, že náhrada dosluhujících tanků T-72, jejichž sériová výroba běží od 70. let minulého století, by kromě bojových schopností slovenské armády zlepšila i obranyschopnost a schopnosti ozbrojených sil celého regionu V4. Jaké možnosti při akvizici nových tanků Slovensko má a z jakých tanků by mohlo vybírat?

Leopard 2A7+

Tanky typu Leopard 2 patří bezpochyby mezi nejznámější tanky na světě. V různých verzích jsou tanky typu Leopard 2 využívány různými státy. Z pohledu Slovenska by však mohla být nejvíce zajímavou verze 2A7+. Tato verze, kterou vyrábí společnost Krauss-Maffei Wegmann, nabízí zákazníkům pasivní všestrannou ochranu posádky před různými typy hrozeb, jako jsou například improvizovaná výbušná zařízení, miny nebo protitankové střely. Kromě toho tank disponuje systémy nočního vidění, vylepšenou optoelektronikou pro průzkum, vyhledávání cílů a jejich lokalizaci a zaměřování na velké vzdálenosti, nebo i multifunkčním a plně digitalizovaným způsobem obsluhy.

4320
Foto: Ovšem kromě technických a výkonnostních parametrů tanků Leopard 2A7+ (na snímku) je pro Slovensko neméně zajímavým faktorem i maďarská akvizice těchto tanků. | archiv společnosti Krauss-Maffei Wegmann / CC BY-SA 3.0

Ovšem kromě technických a výkonnostních parametrů tanků Leopard 2A7+ je pro Slovensko neméně zajímavým faktorem i maďarská akvizice těchto tanků. Maďarsko ke konci roku objednalo u společnosti Krauss-Maffei Wegmann 44 tanků Leopard 2A7+. Součástí objednávky jsou i pásové houfnice PzH 2000 a navíc použité tanky Leopard 2A4. Tanky Leopard 2A7+, maďarská verze bude nést název Leopard 2A7HU, nahradí v maďarských ozbrojených silách dosluhující tanky T-72. První nové tanky Leopard 2A7HU obdrží Maďarsko v roce 2023. Možnost akvizice tanků typu Leopard 2A7 tedy stojí za uvážení, jelikož stav výzbroje maďarské armády je podobný tomu slovenskému a případné pořízení tohoto typu tanků by zvýšilo kompatibilitu armád V4. V neprospěch těchto německých tanků může hrát jejich hmotnost, která je v porovnání s tanky T-72 mnohem vyšší, jejich pořízení by přineslo problémy s infrastrukturou a vyžadovalo by nákup nové logistické a přepravní techniky.

K2 Black Panther

Tank K2 Black Panther může být v našem geografickém prostředí méně známým vozidlem, jelikož jde o tank jihokorejské výroby. Výrobcem tanku je společnost Hyundai Rotem (součást Hyundai Motor Group). Jak uvádí sám výrobce, nový koncept založený na maximalizaci efektivity vedení boje prostřednictvím digitálních ergonomických řešení dělá z tanku K2 Black Panther tank vhodný pro použití v konfliktech 21. století. Jihokorejský tank disponuje mimo jiného i zesíleným pancéřováním z nového materiálu a systémem aktivní ochrany, systém řízení a velení je přizpůsoben digitálnímu bojišti v trojrozměrné projekci. Tank má integrovánu i pokročilou automatizaci různých kontrolních systémů s prvky umělé inteligence. V porovnání s tankem Leopard 2A7 je však tank K2 Black Panther pouze ve výzbroji jihokorejské armády. To se však může změnit, protože o tanky K2 Black Panther projevuje v poslední době zájem Polsko.

Black.Panther.3.ROKAF.CC BY-SA.2.0
Foto: Sériové tanky K2 Black Panther jihokorejské armády | archiv ROKAF / CC BY-SA 2.0   

Společnost Hyundai Rotem totiž nabídla Polsku spolupráci na vývoji a výrobě zhruba 800 polonizovaných tanků K2 Black Panther. Společně vyrobený tank, do kterého by byl zapojen i polský obranný průmysl, by nesl název K2PL „Wilk“. Návrh na spolupráci, který společnost Hyundai Rotem nabídla polské straně, našel podporu i u jihokorejské vlády. Co je z pohledu Slovenska ještě zajímavější, Lee Han-Soo, jeden z vedoucích manažerů společnosti Hyundai Rotem, v jednom ze svých vyjádření v průběhu veletrhu MSPO v Polsku řekl, že polský projekt je pro společnost nesmírně důležitý, protože má zájem nabídnout platformu K2 Black Panther České republice, Slovensku, a dalším zemím, které se rozhodnou modernizovat tankové vojsko. I toto je důvod, proč by mělo Slovensko pečlivě sledovat vývoj korejsko-polského projektu a bedlivě analyzovat i tuto možnost se širším zapojením domácího průmyslu.

Obecně se dá říct, že Slovensko má ve svém okolí příklady, jak je možné realizovat obměnu tankové techniky. Ty nabízejí různý pohled na možnou obměnu zastaralé techniky, ovšem poselství je v jednom bodě stejné. Modernizace několik desítek let staré techniky nedokáže plně rozvíjet potenciál ozbrojených sil. Jde jen o dočasné řešení, které má nabídnout čas k přípravě plánu pro rozsáhlou obměnu vojenského vybavení.

 Autor: Otto Dóka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP