BVP CV90 pro ČR: Injekce pro český průmysl v hodnotě více než 18 miliard korun

 02. 04. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Pokračující jednání mezi českou a švédskou stranou o nákupu BVP posouvají kupředu také jednání o zapojení českého průmyslu. Z nedávných informací společnosti BAE Systems přitom vyplynulo, že hodnota zapojení českých společností dosáhne 18 miliard korun, tedy nejméně 40% podílu, jak od počátku požadovalo Ministerstvo obrany. Do řetězce průmyslových partnerů přitom bude zapojeno přes 30 společností napříč Českou republikou. Dveře jsou českým partnerům otevřeny také pro další zakázky, které v současné době BAE Systems ve výrobě BVP CV90 či menšího vozidla BvS10 získala.

cv90sved_TITFoto: Termín podpisu smlouvy na pořízení 210 pásových BVP CV90 byl ministryní obrany stanoven do 31. května 2023. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Jak zdůrazňuje Tommy Gustafsson-Rask, prezident společnosti BAE Systems Hägglunds, minimální rámec 40% zapojení českého průmyslu do projektu BVP pro českou armádu bude dosažen, a to právě tak, jak si to přála Česká republika, zcela v souladu se zadávací dokumentací. Ostatně BAE Systems má zkušenosti z předchozích 6 projektů, jejichž součástí vždy byla také průmyslová spolupráce, ve které BAE Systems vždy uspěla – šestkrát se ukázalo, že BAE Systems přišla s osvědčeným modelem, jak definovat a rozdělit průmyslovou spolupráci pro projekt BVP v lokálních aspektech. „Vždy jsme dodávali včas, s dosaženými očekáváními, a většinou jsme je dokonce překonali,“ říká Gustafsson-Rask.

Český průmyslový řetězec s BAE Systems Hägglunds má nyní v ČR více než 30 firem a pro český obranný průmysl bude projekt na dodávky BVP „posilující injekcí“ jak z hlediska velikosti, tak z hlediska finančních zdrojů, ale také z hlediska know-how a zvýšení konkurenceschopnosti pro další roky. Bude mít také významný dopad na zaměstnanost. A do ČR vrátí nebo zásadně podpoří také činnosti s vysokou přidanou hodnotou – jako například vývoj některých variant, výrobu podvozku, věže a integrace věží včetně integrace všech dílčích systémů a senzorů. Dále se bude v České republice vyrábět hlavní zaměřovač a systém řízení palby.

Tommy MkIV, 5Foto: Tommy Gustafsson-Rask, generální ředitel BAE Systems Hägglunds | BAE Systems

BAE Systems Hägg lunds se rozhodla pro průmyslové uspořádání na základě požadavků českého ministerstva obrany
Podpis smlouvy otevře českému průmyslu dveře ke spolupráci v hodnotě přesahující 18 miliard korun (částka je uvedena v celkové hodnotě bez DPH). V ČR se budou vyrábět věže i podvozky. Řada dílů vozidla bude vyráběna českým průmyslem. Komponenty, jako je pohonná jednotka, zbraňový zaměřovač a senzory, budou nakoupeny a částečně vyrobeny v České republice, přičemž typicky 10–50 % dílů bude české výroby. Český průmysl bude zodpovědný také za výrobu a integraci věže i podvozku. Některé varianty bez věže budou vyvinuty také českým průmyslem. BAE Systems od počátku počítá také s předáním licencí České republice. „Je to součást našeho vyspělého systému průmyslové spolupráce. Pokud jde o to, kdo licenci získá – náš partner je český stát. BAE Systems pracuje podle švédského kontrolovaného exportního práva a obvykle poskytuje licence státu,“ upřesňuje prezident BAE Systems Hägglunds.

„Jsme přesvědčeni, že v rámci zadání se jedná o velmi vyspělý systém, hájící zájmy České republiky a českého průmyslu. Finální podoba průmyslu musí odrážet, jak je průmyslová spolupráce definována v poptávce. A my jsme byli příjemně překvapeni, kolik vysoce rozvinutých průmyslových partnerů jsme v České republice našli, ze kterých jsme si mohli při rozhodování vybírat. Český obranný průmysl je opravdu velmi vyspělý,“ hodnotí Tommy Gustafsson-Rask.

„Od roku 2016 úzce spolupracujeme s českým průmyslem a setkáváme se s velkým počtem vysoce kvalifikovaných českých firem. Se strategickými partnery, kteří budou mít na starost hlavní „balíčky“ prací, máme již smlouvy připravené nebo jsme blízko podpisu smlouvy. S 11 českými společnostmi jsme podepsali memoranda o porozumění s tím, že smlouvy budou podepsány v následujících měsících. S menšími dodavateli jsme ve fázi vyjednávání o konečném rozsahu a v následujících měsících budeme mít podepsané smlouvy i s nimi,“ popisuje současnou situaci v nastavení průmyslové spolupráce prezident BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask.

Mezi strategické firmy patří VOP CZ, Excalibur Army, VR Group, VTÚ, Meopta, Ray Service. Mezi další partnery patří Ace Tech, Agados, AM-CME, B.O.I.S. - FILTRY, Charvát Group, CPF, EVPÚ Defence, Novogear, URC Systems, VMV, Zako Turčín, Poličské strojírny a SVOS. Na seznam navíc postupně přibývají další společnosti. „Zrovna nyní máme například dva zajímavé nové potencionální partnery, kterými bychom tento seznam rádi doplnili. Důležité také je, že naši průmysloví partneři jsou rozprostřeni po celém území země, nejsou tedy koncentrováni v jedné oblasti a některé z těchto firem jsou již našimi dlouholetými průmyslovými partnery v jiných projektech,“ vysvětluje Gustafsson-Rask. Jedná se například o společnosti Ray Service, Agados, Meopta, AM-CME či LASER CENTRUM CZ.

Jedná se o několik set milionů Kč nasmlouvaných prací a některé nové smlouvy z poslední doby. České firmy jsou navíc nasmlouvány i na další programy ve Švédsku, Rakousku a na program tří zemí na dodávky vozidel BvS10 do Švédska, Německa a Anglie. Vzhledem k tomu, že BAE Systems Hägglunds získala v posledních letech velké množství významných zakázek, lze předpokládat další zapojení českého průmyslu do jejich realizace. Ostatně o tom se již vedou konkrétní jednání. „Možnost zapojení českého obranného průmyslu do našeho partnerského řetězce v dalších projektech bych se nebál označit za velkou příležitost pro české firmy, odborníky i českou ekonomiku. Čeká nás výroba tisíců vozidel CV90 v různých variantách a tisíců vozidel BvS10,“ podotýká Gustafsson-Rask.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, BAE Systems

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP