Vyjednávání o pořízení BVP CV90 pokračují. Nabídka odpovídá požadavkům Armády České republiky

 09. 03. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Termín podpisu smlouvy na pořízení 210 pásových BVP CV90 byl ministryní obrany stanoven do 31. května 2023, a podle toho jsou také podle našich zdrojů mezi zástupci Ministerstva obrany ČR i výrobcem vozidel, švédskou společností BAE Systems Hägglunds, vedena intenzivní jednání. Je pravdou, že termín podání finální nabídky ze strany FMV a BAE Systems byl prodloužen, avšak domluvený termín byl také dodržen a ministerstvo obrany v současné době nabídkou disponuje. Její detaily nelze s ohledem na probíhající jednání komentovat, čehož někteří využívají ke zpochybnění celého procesu. Určitou míru odpovědnosti v tomto ohledu nese samo ministerstvo, které přestalo o zakázce na BVP systematicky komunikovat jak s médii, tak se členy výboru pro obranu, což otevírá prostor pro zbytečné spekulace. 

cv90sved_TITFoto: Termín podpisu smlouvy na pořízení 210 pásových BVP CV90 byl ministryní obrany stanoven do 31. května 2023, a podle toho jsou také podle našich zdrojů mezi zástupci Ministerstva obrany ČR i výrobcem vozidel, švédskou společností BAE Systems Hägglunds, vedena intenzivní jednání. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

V prosinci 2022 bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi českou a švédskou stranou. To obsahuje několik velmi jasně formulovaných bodů, které předznamenávají parametry jak diskutované nabídky, tak budoucího smluvního vztahu. Do toho bude na žádost Švédska přímo zapojen kromě agentury FMV také dodavatel vozidel CV90, společnost Systems Hägglunds.

Cena zakázky je garantována podepsaným memorandem

Z obecného pohledu velmi důležitým – ne-li nejdůležitějším – parametrem nabídky je celková cena. Švédská strana jasně deklarovala, a v memorandu podpisem stvrdila, že nabídková cena 51,684 miliardy korun vč. DPH je platná, bude dodržena v rámci zadání a jeho specifik, která byla k datu podpisu memoranda uváděna, a platí do konce letošního června. To dává dostatek časového prostoru pro dosažení vzájemné shody před podpisem smlouvy. Potvrdila to sama ministryně obrany Jana Černochová při příležitosti převzetí prvního tanku Leopard 2 A4 v Přáslavicích na konci minulého roku, když uvedla: „Memorandum potvrzuje shodu všech tří stran na základních parametrech ohledně pořízení bojových vozidel pěchoty CV90.“ 

O samotné smlouvě se podle oznámeného harmonogramu jedná. Předchozí tendr, který byl po mnohaletém zdržení zrušen v červenci 2022, měl předpokládanou hodnotu srovnatelnou. Toto výběrové řízení bylo od konce roku 2021 pozastaveno tehdejší vládou Andreje Babiše, protože předložené nabídky nesplnily všechny požadavky ministerstva obrany. Následně bylo výběrové řízení zrušeno. Místo něj se vláda rozhodla projekt realizovat mezivládní dohodou. Podle dostupných informaci blízkých ministerstvu obrany přitom cena za to, co bylo poptáváno původně, nevzrostla. Došlo k úpravě některých parametrů dle požadavku armády a ty by se samozřejmě v úpravě ceny odrazit mohly. Dokud však nebudou jednání definitivně uzavřena, nelze předjímat jejich výsledek. Cena za stejný kus CV90 dříve a nyní je tak v zásadě stejná, a celková cena je garantována memorandem. 

Délka doby dodání se oproti předpokladům významně nemění

Ve věci termínů dodání nových BVP jsme se obrátili na tiskového mluvčího společnosti BAE Systems, který nám odpověděl následovně: „Jak si jistě dovedete představit, nebylo by vhodné, abychom se vyjadřovali k podrobnějším informacím o naší nabídce, dokud probíhají další jednání. Český zákazník momentálně vyhodnocuje nabídku, nemůžeme k ní poskytnout žádné další podrobné informace. Můžeme nicméně uvést, že harmonogram dodávek vozidel je v celkové délce velmi podobný harmonogramu, který jsme českému zákazníkovi nabídli v předchozích nabídkách.“

To lze obecně a objektivně pokládat za malý zázrak, podobně jako v případě ceny. Parametry zakázky byly stanoveny v roce 2019, rámcové dokonce v době před přibližně deseti lety, a do poloviny roku 2023, přesto je výrobce schopen garantovat jak odpovídající cenu, tak délku dodání. První vozidla by do ČR měla dorazit již v roce 2026, o posledních vozidlech, včetně variant, které se v ČR budou vyvíjet a vyrábět, termín nejpozdějšího dodání není znám. Lze nicméně předpokládat, s ohledem na dříve známé informace a celkový posun harmonogramu, že se bude jednat přibližně o rok 2028, protože podle původních informací byl předpoklad dodání vozidel ve všech variantách maximálně 72 měsíců od podpisu smlouvy.

Takticko-technické parametry se nemění a odpovídají požadavkům AČR

Někteří komentátoři rovněž zpochybňují splnění armádou požadovaných takticko-technických parametrů vozidel a tvrdí, že celková cena je udržována na původní hladině díky jejich redukci. A to navzdory tomu, že jak BAE Systems, tak Armáda České republiky ve shodě s ministerstvem obrany opakovaně potvrzovaly, že vozidlo odpovídá požadavkům armády. Nekonkrétní spekulace v tomto směru je velmi obtížné vyvrátit. Leccos by snad mohly napovědět výsledky srovnávacích zkoušek vozidel stejného typu, které proběhly na Slovensku, kde vozidlo CV90 uspělo před konkurencí s velkým náskokem. Požadavky AČR na nová BVP se v hlavních rysech od roku 2019 nezměnily. Podle zdrojů obeznámených s nabídkou je tato také plně respektuje. Ostatně je škoda, že výsledky testování vozidel českou armádou, které proběhlo v Libavé v roce 2021, nebyly nikdy zveřejněny.

Spolupráce s českým obranným průmyslem

V polovině února tohoto roku proběhl v souladu s plánovaným harmonogramem tzv. „Průmyslový den“, pořádaný Ministerstvem obrany ČR, kterého se zúčastnilo více než 40 společností českého obranného průmyslu. Řada z těchto firem je již dnes zapojena do dalších projektů, které BAE Systems realizuje po celé Evropě, a v nichž české společnosti figurují jako subdodavatelé. Tyto partnerské vztahy hodlá švédská společnost v rámci projektu BVP prohlubovat a upevňovat. Je také opakovaně zpochybňována role VOP CZ, avšak tento státní podnik označilo ministerstvo obrany pro zakázku jako klíčový již v roce 2019. VOP CZ by měl odpovídat za výrobu podvozku a za celkovou integraci vozidel, a na dodávce CV90 pro AČR se tak bude podílet významnou měrou – v souladu s požadavkem ministerstva obrany. Ostatně tento závazek představitelé ministerstva obrany opětovně potvrdili na zmíněném „Průmyslovém dni“ v Praze před několika týdny. 

Otázka komunikace

V posledních měsících probíhají vyjednávání, která se výrazně posouvají – v tomto týdnu např. pokračují ve Švédsku – a je pochopitelné, že dokud není vše uzavřeno, je nemožné hovořit o detailech, protože by to mohlo zásadně narušit celý proces a konečnou dohodu. Na druhou stranu je pravdou, že komunikace ze strany ministerstva obrany není nejšťastnější, a to zejména ve vztahu ke členům sněmovního výboru pro obranu. Poslední veřejné informace pocházejí z měsíce ledna, což otevírá prostor pro spekulace nejrůznějšího druhu. Nejde přitom o informace o detailech, ať již takticko-technických specifikacích vozidel nebo připravovaných kontraktů se společnostmi českého obranného průmyslu, samotné kupní smlouvy, nebo budoucí smlouvy o servisu vozidel. V prosinci ministerstvo oznámilo podpis memoranda, v lednu o stavu zakázky informovalo vládu a uvedlo i termín podání nabídky, a tehdy také naposledy zakázku projednávali poslanci. Jde o strategickou a dosud největší zbrojní zakázku pro Armádu České republiky, a informace o tom, že ministerstvo obrany nabídku obdrželo, a že tato nabídka odpovídá požadavkům AČR, nemá potenciál další jednání komplikovat, ale právě naopak by se tak předešlo různým spekulacím.

Zdroj: Armáda ČR, BAE Systems

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP