BVP CV90 Slováky zaujalo komplexností, spolehlivostí a osvědčeným řešením

 12. 08. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Pásová bojová obrněná vozidla CV90 jsou v současnosti zavedena v 7 zemích, a to v Dánsku, Estonsku, Finsku, Nizozemsku, Norsku, Švédsku a Švýcarsku. Tamní vláda 28. června schválením nákupu 152 pásových bojových vozů pěchoty od společnosti BAE Systems Hägglunds AB rozhodla, že Slovensko bude osmé.

CV90Foto: Pásová bojová obrněná vozidla CV90 jsou v současnosti zavedena v 7 zemích, a to v Dánsku, Estonsku, Finsku, Nizozemsku, Norsku, Švédsku a Švýcarsku. Slovensko pak bude zemí osmou. (ilustrační foto) | BAE Systems

Proces pořízení nových BVP pro Ozbrojené síly SR probíhal doslova v raketovém tempu (Přestože jednání a prezentace začaly na Slovensku oproti ČR až v březnu 2021, je Slovensko nakonec dynamičtější a v rámci akvizice nových BVP rychlejší, než Česká republika.), a to i navzdory tomu, že se původně téměř 60-členný projektový tým nominovaný z resortu MO SR v roce 2021 vzhledem k probíhajícím událostem na Ukrajině a pověřením některých kolegů jinými úkoly, jakož i následkem pandemie Covid-19, zmenšil na méně než polovinu. „Předložené nabídky v určených oblastech projektový tým nakonec vyhodnocoval v poslední únorový a první březnový týden,“ říká projektový manažer major Ludvík Varga-Korytář. „Naštěstí, účast členů projektového týmu během vyhodnocování, jakož i testování, byla postačující pro včasné vyhodnocení přijatých nabídek. V oblasti zapojení slovenského obranného průmyslu byli součástí vyhodnocovacího týmu i odborníci z Ministerstva hospodářství SR,“ dodává major Ľudovít Varga-Korytár, který řídil jako projektový manažer především proces pořizování. Jeho zástupce mjr. Viktor Puškár se soustředil zejména na technická řešení. V týmu byli i odborníci z ozbrojených sil či z VTSÚ Záhorie. Již v dubnu proběhly osobní konzultace s postupujícími třemi zeměmi k objasnění specifických informací a odsouhlasení kalkulací cenových nabídek.

Zkoušky a výsledná cena

Součástí vyhodnocování bylo i květnové testování vozidel ve Vojenském technickém a zkušebním ústavu Záhorie (VTSÚ). Na testování byly přistaveny BVP LYNX, CV9030 na podvozku MK III a ASCOD, tedy shodně jako v České republice. „Cílem zkoušek bylo ověření vybraných takticko-technických parametrů zejména v oblasti střeleckých schopností, jízdních vlastností, ergonomických charakteristik a technických parametrů v rámci technických možností VTSÚ. Také se hodnotil modernizační potenciál testovaných vozidel jako součást jejich životního cyklu v budoucnosti,“ uvádí plk. M. Janiga. A co vše se hodnotilo? „Při hodnocení nabídek se hlavní důraz kladl na celkovou cena vozidla, cenu integrované logistické podpory, provozní náklady, procento zapojení domácího obranného průmyslu, dále pak splnění technických požadavků, termíny dodávek a interoperabilita se standardy NATO. Celkovou cenu tvořil součet jednotlivých cen za jednotlivé součásti vozidla. Zejména za podvozkovou část, motorovou část, elektronické systémy řízení palby, zbraňové systémy, provozní systém, výbavu atd. Souhrnná cenu za logistickou podporu pak tvoří součet jednotlivých cen za výcvik obsluhy, školení instruktorů, sad náhradních dílů, výcvikové dokumentace, provozní dokumentace, opravárenské dokumentace apod. Provozní náklady tvoří součet provozních nákladů na jednotlivé systémy v závislosti na počtu najetých kilometrů, počtu odpracovaných motohodin, počtu výstřelů a podobně,“ přibližuje detailněji proces výběru Zekucia.

Čím BVP CV90 Slováky přesvědčilo o vhodnosti nákupu?

Společnost BAE Systems Hägglunds AB nabídla moderní, kompatibilní a požadavky splňující PBOV a POV vybavené požadovanými systémy a souvisejícími podpůrnými službami. „Verze vozidel pro Ozbrojené síly SR nabízejí schopnosti při působení na moderním bojišti a ve společných operacích v současnosti i v budoucnosti. Plně NATO kompatibilní a interoperabilní systémy zajišťují vynikající operativnost v různých misích doma i v zahraničí,“ konstatuje plk. M. Janiga. Vozidla CV90 jsou v současnosti zavedena v sedmi zemích. Má je již Dánsko, Estonsko, Finsko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko. Pravda, v různých verzích, například 9035DK, 9035NL, 9030FIN, 9030N, 9040C či 9030CH. Také podle koncového uživatele jednotlivých států s kanóny ráže 30, 35 a 40 mm. „Řešení BAE Hägglunds AB je kompletně založené na stávajících a ověřených technologiích s podporou inovací většiny současných uživatelů a zároveň členů klubu CV90, které splňují všechny slovenské požadavky a potřeby na použití. Důležitým faktorem je i technický a technologický potenciál vozu na jeho případnou modernizaci v budoucnosti,“ ozřejmuje národní ředitel pro vyzbrojování Jozef Zekucia. Lze poznamenat, že zvolená podvozková platforma může být osazena i věží se 120mm kanónem. Ministerstvo obrany SR doporučovalo vládě ke schválení nákupu na základě výsledků hodnocení v první řadě švédský vůz CV90 s 35 mm kanónem na podvozku MK IV, druhým v pořadí bylo také vozidlo CV90 avšak s 30mm kanónem. Dále pak následovala nabídka s BVP Lynx KF41 a jako poslední BVP ASCOD.

Kvalita nad kvantitou

A co na závěr k nákupu uvedl náčelník Generálního štábu OS SR? „Tato vozidla by měla pomoci ozbrojeným silám, které jsou v relativně skromných počtech, abychom případnou kvantitu vyvažovali kvalitou. Proto jsme hledali to, co je momentálně nejlepší na trhu a co je odzkoušeno,“ řekl generál Daniel Zmeko. Gen. Zmeko také opakovaně zdůrazňuje, že dokud nebude mít Slovensko novou techniku, musí být do té doby stará technika, která má být nahrazena, plně funkční a v odůvodněných případech i průběžně modernizovaná. Nebude tomu jinak ani v souvislosti s pásovými obrněnci. „Ta bojová vozidla, které máme, budou sice postupně vyřazovány z výcviku, nebudou však ani prodány, ani zničeny. Měly by být uloženy, aby byly v případě potřeby připraveny k obraně,“ dodal generál Zmeko. Tento přístup je poměrně logický a do jisté míry by si z něj mohla vzít příklad i Česká republika resp. naše armáda.

Zdroj: Ministerstvo obrany SR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP