Slovensko spustilo procesy ohledně pořízení nových BVP. AČR je stále v nejistotě

 22. 03. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Pořízení nových pásových bojových vozidel pěchoty pro Armádu České republiky neustále nabírá zpoždění a díky posledním událostem zaznívají i pochyby, zdali celý tendr na nová BVP vůbec dopadne. Jedním z často opakovaných důvodů neustálých odsunů testování nabízených vozidel je pandemie koronaviru covid-19. Na Slovensku, které také nutně potřebuje nahradit zastaralá pásová bojová vozidla pěchoty (BVP), v rámci připravovaného nákupu nových BVP nedávno proběhla pro představitele resortu obrany SR statická a dynamická prezentace pásového obrněnce LYNX KF41, a to i přes pandemii koronaviru.

156792Foto: Slovensko čas neztrácí a v rámci připravovaného nákupu nových BVP nedávno proběhla pro představitele resortu obrany SR statická a dynamická prezentace pásového obrněnce LYNX KF41. | Ivan Kelement / Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR spustilo procesy související s projektem nákupu nových bojových vozidel pěchoty, tedy náhrady techniky mechanizovaných jednotek vyzbrojených bojovými pásovými vozidly typu BVP-1, BVP-2 a BVP M. Kritériem výběru bude na Slovensku samozřejmě transparentnost, zapojení domácího obranného průmyslu a samozřejmě také splnění požadavků na novou techniku.

Pro výběr vhodného kandidáta absolvuje vedení resortu obrany Slovenska v průběhu nejbližších měsíců řadu schůzek a jednání, včetně prezentací poptávané techniky. První ukázkou se tak stala minulý týden statická a dynamická prezentace pásového obrněnce LYNX KF41 společnosti Rheinmetall AG, který si do Vojenského technického a zkušebního ústavu na Záhorí přišli prohlédnout představitelé resortu obrany, včetně ministra obrany SR Jaroslava Nadě, státního tajemníka Mariana Majera, ale i náčelníka Generálního štábu OS SR generála Daniela Zmeka. Nechyběla ani řada zástupců obranného průmyslu Slovenska, včetně státních podniků.

156794Foto: První ukázkou se tak stala minulý týden statická a dynamická prezentace pásového obrněnce LYNX KF41 společnosti Rheinmetall AG, který si do Vojenského technického a zkušebního ústavu na Záhorí přišli prohlédnout představitelé resortu obrany, včetně ministra obrany SR Jaroslava Nadě, státního tajemníka Mariana Majera, ale i náčelníka Generálního štábu OS SR generála Daniela Zmeka. | Ivan Kelement / Ministerstvo obrany SR

„Pásová obrněná technika by v budoucnu měla být těžištěm těžké mechanizované brigády, jejíž vybudování představuje jeden ze základních závazků vůči aliančním spojencům v oblasti zkvalitnění našich ozbrojených sil. K tomuto, stejně jako ke ostatním závazkům, přistupujeme s plnou zodpovědností - naším cílem je vybrat a obstarat pro Ozbrojené síly SR plně vyhovující, moderní a spolehlivou techniku za aktivní účasti slovenských firem na tomto procesu,“ uvedl ministr obrany SR Jaroslav Naď.

156796Foto: „Pásová obrněná technika by v budoucnu měla být těžištěm těžké mechanizované brigády, jejíž vybudování představuje jeden ze základních závazků vůči aliančním spojencům v oblasti zkvalitnění našich ozbrojených sil,“ uvedl ministr obrany SR Jaroslav Naď (na snímku vpravo) | Ivan Kelement / Ministerstvo obrany SR

Slováci mají tedy evidentní zájem na uskutečnění akvizice, která je tolik potřebná i u nás v České republice. Přestože jednání a prezentace začínají na Slovensku nyní, je dost možné, že Slovensko bude nakonec dynamičtější a v rámci akvizice nových BVP rychlejší, než Česká republika. U nás navíc mohou blížící se volby značně zamíchat řadou plánovaných akvizic, včetně nákupu nových pásových bojových vozidel pěchoty. 

Vzhledem k naší historické soudružnosti a dosavadním vazbám se Slovenskem se nabízí také zamyšlení, zdali bychom nemohli se Slováky postupovat v otázkách vybraných nových nákupů společně. V mnoha případech máme se Slovenskem stejné typy zastaralé techniky a nebylo by proto od věci v rámci její modernizace spolupracovat. Pořízení nových BVP by mohl být projekt, kde je přímý průnik společných zájmů, který mimochodem vidíme i u dalších individuálních nákupů zemí V4. Je potom k zamyšlení, že po tolika letech společných zasedání, jednání a předávání si předsednictví V4 je jediným reálným výsledkem v rámci společných nákupů pořízení cvičné munice v řádu stovek tisíc korun, který byl pro ČR spíše symbolický.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP