4. brigáda rychlého nasazení: Hlavní část mobilních sil Armády ČR

 09. 03. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

4. brigáda rychlého nasazení „Obrany národa“ se sídlem v Žatci je součástí Pozemních sil Armády České republiky. Brigáda rychlého nasazení je předurčena k plnění bojových a speciálních úkolů při vojenském i nevojenském ohrožení České republiky (například pomoc při živelních katastrofách). Mezi úkoly brigády patří účast v mírových operacích OSN a v misích pod velením NATO.

_ANK3887
Foto: Hlavním bojovým prostředkem jsou kolová bojová vozidla pěchoty KBVP PANDUR II 8x8 (na snímku), vybavena kanónem ráže 30 mm, spřaženým kulometem ráže 7,62x51 mm a řízenými protitankovými střelami 3. generace. | 4.BRN

Formování 4. brigády rychlého nasazení bylo zahájeno 14. ledna 1994. Brigáda, jejíž pohotovost byla určena k prvnímu dni měsíce července, zahájila výcvik jednotek 30. června 1994. O pět let později pak obdržela u příležitosti Dne vítězství 8. května název „Obrany národa“. Brigádu původně tvořilo deset různých útvarů. V současnosti jsou to:

41. mechanizovaný prapor z Žatce
42. mechanizovaný prapor z Tábora
43. výsadkový prapor z Chrudimi
44. lehký motorizovaný prapor z Jindřichova Hradce

Video: Prezentační video 4. brigády rychlého nasazení / YouTube

Velitelství 4. brigády rychlého nasazení (dále jen 4. brn) je součástí pozemních sil AČR. Je určeno k velení a řízení brigády a tvoří základ pro vytvoření velitelství brigádního úkolového uskupení.

4. brn představuje hlavní část mobilních sil Armády ČR a je organizována tak, aby umožňovala vytvářet úkolové uskupení pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů a operací částí, nebo všemi silami, samostatně, nebo v sestavě aliančního uskupení na území ČR i mimo něj.

4. brn je určena pro plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v národním a aliančním rozsahu. Jejich organizace umožňuje vytváření základu potřebných úkolových uskupení pro řešení taktických úkolů a operací částí nebo všemi silami brigády, samostatně nebo v sestavě aliančního uskupení na území ČR i mimo něj.

_ANK3786
Foto: 4. brn je určena pro plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v národním a aliančním rozsahu. | 4.BRN

Hlavní ambicí 4. brn je příprava a vyčlenění plnohodnotného brigádního úkolového uskupení o 4 praporech na dobu 6 měsíců bez rotace pro mezinárodní operace podle článku 4 a 5 Washingtonské smlouvy.

Pro naplnění závazku AČR k zajištění schopnosti manévru, palby a mobility na bojišti jsou ve strukturách rot a čet zařazeni specialisté průzkumu, navádění a vyhodnocování účinků palby. Specialisté jsou vybavení komplety pozorování, snímání a přenosu dat. Cílem je dosažení operačních schopností v získávání dat o společné operační situaci a jejich přenos v reálném čase a přesného navádění paleb u manévrových jednotek podle požadavků NATO.

Podřízené jednotky Velitelství 4. brn

Spojovací rota
musí zabezpečit podporu velení a štábu brigády v oblasti KIS s cílem zabezpečení komunikace s nadřízeným i podřízeným stupněm.

Provozní četa
musí zabezpečit logistickou podporu činností velení a štábu brigády, včetně budování a střežení míst velení brigády.

_ANK8823
Foto: Ze cvičení 4. brigády rychlého nasazení | 4.BRN


Podřízené jednotky

41. a 42. mechanizovaný prapor

Mechanizované pozemní jednotky praporního typu určené k eliminaci schopností protivníka zejména palebnou silou a rychlým manévrem. Jsou předurčeny k plnění taktických (bojových) úkolů na území České republiky i mimo něj. Vyznačují se vysokým stupněm pohotovosti, pohyblivostí a palebnou silou. Prapory jsou schopny rychlých přesunů na různé vzdálenosti, navíc s částečnou schopností přepravy vzduchem. Tomu odpovídá i jejich organizační struktura, ve které jsou jednotlivé prvky začleněny do tří základních celků, tzn. do bojové části, části bojové podpory a bojového zabezpečení.

_ANK3961
Foto: Hlavním bojovým prostředkem jsou kolová bojová vozidla pěchoty KBVP PANDUR II 8x8 | 4.BRN

Hlavním bojovým prostředkem jsou kolová bojová vozidla pěchoty KBVP PANDUR II 8x8, vybavena kanónem ráže 30 mm, spřaženým kulometem ráže 7,62x51 mm a řízenými protitankovými střelami 3. generace. Disponuje rovněž taženými 120 mm minomety vz. 82, pro jejichž přepravu prapory používají Tatry 815–7 PRAM.

_MGS4259
Foto: Tažené 120mm minomety vz. 82, pro jejichž přepravu prapory používají Tatry 815–7 PRAM. | 4.BRN

43. výsadkový prapor

Výsadková jednotka praporního typu určená k eliminaci schopností protivníka zejména palebnou silou a rychlým manévrem. Je předurčena k plnění taktických úkolů na území České republiky, nebo i mimo něj a to samostatně, nebo v rámci úkolového uskupení. 43. výsadkový prapor je určen i k plnění úkolů speciálního a zvláštního charakteru v bojové sestavě brigády, nebo samostatně. Je hlavní expediční silou 4. brn s vysokou mobilitou. Vyznačuje se vysokým stupněm pohotovosti, schopností přepravy vzduchem a možností plnit speciální a zvláštní úkoly výsadkem na padácích, nebo z vrtulníků.

_ANK3906
Foto: Ze cvičení 4. brigády rychlého nasazení | 4.BRN

Hlavním přepravním prostředkem jsou vozidla LRD 130 Kajman s adaptéry pro uchycení lafet zbraní DŠKM, NSV, PKB a AGS-17.

K 1. 10. 2020 bude 43. výsadkový prapor vyňat z podřízenosti 4. brn a stane se základním stavebním prvkem nově vzniknuvšího Výsadkového pluku. U 4. brn tak budou výsadkové pouze skupiny odstřelovačů a průzkumu u zbylých praporů.

44. lehký motorizovaný prapor

Motorizovaná pozemní jednotka praporního typu určená k eliminaci schopností protivníka zejména palebnou silou a rychlým manévrem. Je předurčena k plnění taktických (bojových) úkolů na území České republiky i mimo něj. Vyznačuje se vysokým stupněm pohotovosti, pohyblivosti a palebnou silou. 44. lehký motorizovaný prapor je schopen rychlých přesunů na různé vzdálenosti. Je budován jako součást nasaditelných sil k naplnění závazků České republiky v rámci NRF a EUBG. Tomu odpovídá i jeho organizační struktura, ve které jsou jednotlivé prvky začleněny do tří základních celků, tzn. do bojové části, části bojové podpory a bojového zabezpečení.

Hlavním bojovým prostředkem jsou lehká bojová vozidla IVECO, vybavena lafetovaným, elektronicky řízeným kulometem ráže 12,7 mm.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP