Rozhovor s náčelníkem štábu britského vojenského poradního výcvikového týmu BMATT

 20. 04. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Major Robert Whyte, narozený v Glasgow, získal vzdělání na Bellshill Academy. Do armády narukoval v červnu 1988 a před příchodem do The Kings Own Scottish Borderers absolvoval výcvik v Scottish Divisional Depot Glencorse Barracks. Majorem The Royal Regiment of Scotland byl jmenován 6. září 2011.

Major Whyte byl nasazen do různých operačních turnusů zahrnujících Severní Irsko, Irák a Afghánistán. Funkce v plukovní službě zahrnovaly velení podjednotce, důstojník logistiky (BGLO), proviantní důstojník/ubytovatel (QM), technický ubytovatel (QM (T)), plukovní důstojník kariérní správy, důstojník pro sociální věci. Rovněž vyučoval v různých výcvikových zařízeních jako instruktor pro rekruty podstupující výcvik.

IMG_1612
Foto: Náčelník štábu BMATT (CZ) major Robert Whyte | Velitelství výcviku – Vojenská akademie / Ministerstvo obrany ČR

Před nástupem do funkce náčelníka štábu Britského vojenského poradního výcvikového teamu - BMATT (CZ)  (British Military Advisory Training Team) byl velitelem roty, logistickým důstojníkem bitevní skupiny (BGLO) s 3 SCOTS (3. prapor Black Watch), kde se zúčastnil velkého cvičení testujícího bitevní skupinu jako součást sil velmi rychlé reakce (VJTF) NATO nasazovaných v Polsku s podpůrnými prvky z litevských ozbrojených sil na podporu sil Spojeného království. Následně byl vybrán jako náčelník štábu BMATT (CZ), kam se (se svou ženou Sarah) přesunul 20. září 2020. 

Pana majora jsme se ohledně projektu BMATT zeptali na pár otázek. 

1) Jak dlouho BMATT v AČR funguje?

BMATT ČR působí v České republice na základě Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního výcvikového týmu pro střední a východní Evropu z 25. července 2000. Tým BMATT působí při Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově (dnes Velitelství výcviku – Vojenská akademie) od 31. října 2000, kdy jeho činnost oficiálně zahájil britský korunní princ Charles.

Dne 31. května 2007 podepsaly ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová a velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice Linda Dufield Memorandum o rozšíření působnosti britského expertního týmu. Tento tým, který dosud cvičil vojáky zemí NATO a členů programu Partnerství pro mír, tak rozšířil svoji činnost i na členské země Středomořského dialogu.

Dne 20. září 2007 dal Senát Parlamentu České republiky svým usnesením č. 209 z 8. schůze souhlas k vládnímu návrhu o pobytu příslušníků ozbrojených sil Afghánistánu, Alžírska, Iráku, Maroka a Tuniska za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice s tím, že počet příslušníků ozbrojených sil těchto států vyslaných do výcvikových kurzů nepřesáhne v žádném okamžiku 50 osob a délka jejich pobytu bude činit maximálně tři měsíce.

IMG-20200917-WA0007Foto: Z kurzu BMATT | Velitelství výcviku – Vojenská akademie / Ministerstvo obrany ČR

Hlavním úkolem týmu, který se skládá z 5 důstojníků, 13 dalších vojáků v hodnostech praporčíků a seržantů vybraných z Královského námořnictva, pozemních a vzdušných sil, je asistence při rozvoji profesionálních armád a zvláště profesionálního sboru praporčíků a rotmistrů. BMATT organizuje kurzy, které se liší od 4 týdnů do 2 týdnů, které každoročně cvičí vojáky ve Vyškově a v zámoří prostřednictvím nasazených týmů.

2) Jakým způsobem se vybírají britští instruktoři do programu BMATT?

V současné době má BMATT do výcvikové a styčné jednotky zapojených 16 britských instruktorů s 5 českými vojáky. Vojáci jsou vybíráni jejich jednotkou a dalším náborovým procesem prostřednictvím Personálního centra armády nebo výběrových komisí pro jednotlivé služby, námořnictvo a RAF. Vojáci a důstojníci budou klasifikováni a měli by mít správnou kvalifikaci pro vedení a instruktážní dovednosti ve všech zbraňových systémech s kvalifikací pro provádění ostré střelby na střelnicích. Prokazují také různé další dovednosti, zdravotnickou přípravu, veřejný pořádek a operační zkušenosti (Irák, Afghánistán atd.).

3) Je nějaký rozdíl mezi nováčky, kteří nastupovali do výcviku BMATT před lety a nováčky nastupujícími dnes?

Za posledních několik let se výrazně zvýšila úroveň instruktorů a studentů, kteří kurz navštěvují, což může být způsobeno operačními zkušenostmi a novými výukovými metodami, které byly přijaty a vyvinuty. Výcvik je v podstatě neustálý proces učení se včetně vývoje nových takticko technických postupů (TTP).

IMG_3774Foto: Z kurzu BMATT | Velitelství výcviku – Vojenská akademie / Ministerstvo obrany ČR

4) Jakým způsobem vyhodnocujete úspěšnost programu BMATT?

Všechny kurzy jsou navrženy s využitím přístupu britských obranných systémů k výcvikovému procesu (DSAT). Všichni studenti jsou cvičeni a mentorováni vysoce zkušenými britskými instruktory, kteří sledují a motivují každého studenta, aby podal nejlepší výkon. Kurz nabízí všem studentům příležitost rozvíjet jistotu v poskytování školení prostřednictvím měřené výuky, praxe a hodnocení - stanovení účinných a dosažitelných podmínek a standardů úspěchu.

Hodnocení je teoretické i praktické. Teoretické hodnocení se provádí na připravených hodnotících dokumentech a po dokončení se klasifikuje. To umožňuje instruktorům BMATT (CZ) sledovat pokrok studentů, aby bylo možné cílit na zjištěné slabiny pomocí statistické analýzy.

Formativní hodnocení je pak určeno k monitorování pokroku studenta. Jednotlivá hodnocení se provádějí jednou týdně, přičemž studenti dostávají pokyny, případně nápravné zaškolení, je-li to potřeba. Po absolvování veškerého učiva pak následuje souhrnné vyhodnocení znalostí.

IMG_0933Foto: Z kurzu BMATT | Velitelství výcviku – Vojenská akademie / Ministerstvo obrany ČR

Studenti jsou také prakticky hodnoceni pomocí lekcí teorie a dovedností, zbraňových lekcí a bitevních lekcí (BL), aby mohli prokázat své kompetence v tréninkových cílech kurzu. Výukové techniky zahrnují řízení studentů, přípravu a plánování teorie, praktické lekce, techniku otázek a odpovědí a kontrolu chyb. Studenti jsou zpočátku prostřednictvím ukázek seznámeni s příklady toho, jak by měl probíhat efektivní výcvik, než jim bude nabídnuta příležitost připravit a poskytnout výcvik odpovídající skupině.

5) Do ČR v rámci výcvikových kurzů BMATT jezdí i další spojenecké armády. Proč si Britové vybrali zrovna naši republiku?

Česká republika má skvělé zázemí v rámci Velitelství výcviku – Vojenské akademii (VeV-VA), resortním vzdělávacím a výcvikovém zařízení Ministerstva obrany České republiky.

VeV-VA ve Vyškově je určena k organizování a provádění základního, odborného a speciálního výcviku, kariérního vojenského vzdělávání, výcviku vojenských profesionálů a aktivních záloh ozbrojených sil České republiky. Poskytuje výcvik vojsk a jednotek ozbrojených sil ČR pro mezinárodní nasazení. Zajišťuje provoz a rozvoj výcvikových zařízení ve vojenských výcvikových prostorech AČR a dále simulační a výcvikové technologie využívané AČR; rovněž plánuje jejich využití a v rámci nich připravuje podmínky pro výcvik českých vojáků a sil NATO ve spolupráci s BMATT (CZ) pro realizaci několika kurzů pro NATO a partnerské země.

IMG-20201012-WA0047Foto: Z kurzu BMATT | Velitelství výcviku – Vojenská akademie / Ministerstvo obrany ČR

Vztahy mezi Českou republikou a Spojeným královstvím se dlouhodobě těší vynikající úrovni. Diplomatické vztahy mezi našimi zeměmi byly navázány bezprostředně po vzniku České republiky v roce 1993. Vysoká úroveň vztahů vychází z tradice dobrých vazeb mezi Československem a Spojeným královstvím v historii, ať už po vzniku Československa v roce 1918, během druhé světové války nebo po roce 1989. Česká republika a Spojené království spolupracují nejen v politické a ekonomické, ale také v sociální, kulturní, vědecké a vzdělávací oblasti.

Obě země mají podobné názory na řadu témat v zahraniční politice a globální bezpečnosti. Po vstupu České republiky do NATO a EU se vzájemná spolupráce ještě zintenzivnila.

JCLC_4Foto: Z kurzu BMATT | Velitelství výcviku – Vojenská akademie / Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP