Úpravna vody CCW 10 000: mobilní systém zásobování čistou pitnou vodou

 01. 07. 2023      kategorie: Výstavy/veletrhy/konference
Přidat na Seznam.cz

Na nedávném veletrhu IDET 2023 se mimo jiné představila mobilní úpravna vody Crystal Clear Water 10 000(CCW 10 000). Jedná se o společný projekt společností TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV), HUTIRA a KARBOX, kdy prvně jmenovaná společnost TDV je integrátorem systému a dodala kontejnerový nosič Tatra Phoenix, který může být vybaven standardní nebo pancéřovanou kabinou s balistickou (až do levelu 3) a protiminovou (až do levelu 3) ochranou z vlastního vývoje, společnost HUTIRA poskytla technologii a vybavení pro čištění vody a KARBOX do projektu přispěla speciálním ISO kontejnerem a hákovým nakladačem. CCW 10 000 je určen pro zásobování čistou pitnou vodou v případě vojenských a mírových operací, přírodních katastrof a v oblastech, které se vyznačují nedostatkem přírodních zdrojů pitné vody.

upravna_vodyFoto: Mobilní úpravna vody CCW 10 000 na podvozku Tatra Phoenix 8x8 | TDV

Pitná voda je pro armádu i pro civilní obyvatelstvo naprosto klíčová, proto by její zásobování mělo být zajišťováno prioritně. Pokud nemůže být v rámci domácí či zahraniční vojenské mise dostupnost dostatečného množství pitné vody zajištěna, armády používají mobilní úpravny vody, kterou zpravidla čerpají z potoků, řek, jezer, rybníků apod. v místě svého působení.

Ohledně fungování mobilní úpravny vody CCW 10 000 jsme právě na veletrhu IDET oslovili přímo ředitele divize voda společnosti HUTIRA pana Petra Hajného, který nám potvrdil, že systém je schopen upravovat vodu primárně z povrchových vod (jezera, rybníky, řeky), ale také z podzemních vod. Robustnost mobilní úpravny podle Hajného vychází z faktu, že právě povrchové vody bývají často proměnlivé a  problematické, co se vysokého stupně zákalu týče.

hutiraI_IDET_01Foto: Mobilní úpravna vody CCW 10 000 na veletrhu IDET 2023 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Základní prvek je čeřič, kde prostřednictvím kynetických procesů a dávkování chemie dochází k odstranění nerozpuštěných látek (zákal), které se v povrchových vodách hojně vyskytují. Vyčeřená voda pak putuje dál do akumulační nádrže, která je napojena na soustavu tlakových filtrů o různých náplních (aktivní uhlí, zeolit). V konečné fázi se pak voda zdezinfikuje prostřednictvím UV lampy a dávkováním chlornanu sodného pro další uchování ošetřené vody.

Mobilní úprava má maximální výkon filtrace 10 000 litrů za jednu hodinu (odtud označení CCW 10 000) v rámci průměrného znečištění zdrojové vody (jezera, rybníky či řeky kde není viditelná forma odpadní vody). Velikost mobilní úpravny je dána rozměry standardizovaného kontejneru ISO 1C, který je běžně používán v armádě i v civilním sektoru.

Podle ředitele Hajného mají v rámci civilního sektoru mobilní úpravny vody firmy HUTIRA již řadu pozitivních referencí. Pro vytvoření systému vhodného pro použití v armádním sektoru se spojili firmy TDV, HUTIRA a KARBOX a výsledek jejich spolupráce v podobě CCW 10 000 byl prezentován právě na veletrhu IDET. V současnosti je obdobný projekt realizován např. v africké Ghaně, menší úpravny na stejném principu jsou již také používány v Pákistánu či Vietnamu. Vozíková úpravna využívající stejnou technologii ale s menším výkonem je také v Kataru. Vozíková úpravna vody na vojenském podvozku od společnosti Agados mimochodem nyní působí také na Ukrajině.

hutiraI_IDET_02Foto: Hákový nakladač pro systém CCW 10 000 je možné ovládat i dálkově | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Technické parametry úpravny vody:

Maximální výkon: 10 000 l/hod
Minimální elektrický příkon: 7 kW
Počet osob, které je možné zásobovat při spotřebě 5 l na osobu: přes 45 000
Objem upravené vody za 24 h: cca 230 000 litrů
Rozměry kontejneru ISO 1C (délka/šířka/výška v mm): 6050/2435/2435
Hmotnost: cca 5 t

auto_kontejner_01Foto: Velikost mobilní úpravny je dána standardizovaným kontejnerem ISO 1C, který je běžně používán v armádě i v civilním sektoru. Systém CCW 10 000 je přepravitelný za pomoci výkonného hákového nakladače na ověřených podvozcích Tatra Force (na snímku) nebo Phoenix 6x6 či 8x8 | TDV

Zdroj: IDET

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP