Certifikační cvičení Strong Cohesion 2023 se blíží, intenzita výcviku se stupňuje

 01. 09. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Ve dnech 21. až 24. srpna probíhal ve výcvikovém prostoru Lešť na Slovensku výcvik Mezinárodního bojového praporního uskupení, jehož účelem bylo prověření schopností zplánovat, řídit a vést bojovou činnost s vyvedením vojsk a podporou živé simulace. Mezinárodní praporní uskupení prověřovalo vedení obranných činností, a to na všech stupních.

cviceni_01Foto: Mezinárodní praporní cvičení zahájil velitel MN BG SVK plukovník gšt. Miroslav Vybíhal (na snímku vlevo) za přítomnosti velitele praporu, podplukovníka Karla Zetochy. | MN BG SVK

„V první fázi cvičení bylo hlavním úkolem zplánovat štábem praporu veškerou činnost a povedení operace dle záměru velitele praporu,“ řekl na počátku cvičení náčelník štábu, major J. B. Při samotném procesu plánování štábu praporu došlo k detailní synchronizaci všech činnosti podřízených jednotek a přidělených prvků. Dalším krokem bylo vydání úkolu podřízeným jednotkám a objasnění plánu, čímž byl zahájen proces přípravy na danou operaci.

cviceni_02Foto: Pohled na útočnou sestavu bojových vozidel BVP-2 ve vojenském prostoru Lešť | MN BG SVK

Při samotném cvičení, bylo využito metody tzv. živé simulace za použití moderních technologií imitujících reálné vedení paleb, střelby a zásahů a zranění. „Tato forma cvičení nám mohla co nejlépe imitovat reálné vedení bojové činnosti bez použití ostré munice“, konstatuje velitel praporu, podplukovník Karel Zetocha. Jednalo se o simulační systémy SAAB z Centra simulačních a trenažérových technologií z Vyškova. 

cviceni_03Foto: Lehké obrněné vozidlo VALUK jehož primárním určením je transport pěchoty do úrovně družstva. Vozidlo je vyzbrojeno buď kulometem ráže 12,7 mm, nebo automatickým granátometem 40 mm. | MN BG SVK

Do mezinárodního cvičení se opět zapojily tanky Leopard 2A6, bojová vozidla BVP-2, VALUK,  HMMWV, vyprošťovací tanky Büffel, obrněná transportní vozidla GTK Boxer a další podpůrná technika. Dále se do cvičení zapojili příslušnici 65. průzkumného praporu z Prešova, z České republiky dorazili vojáci od 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy a Velitelství výcviku – Vojenské akademie z Vyškova.

cviceni_04Foto: Německý tank Leopard 2A6 veze ve věži 15 střel do kanónu, dalších 27 střel může mít uložených v muničním trezoru v podvozku tanku. | MN BG SVK

„Během cvičení panovaly extrémní klimatické podmínky v prostoru středoevropského válčiště ve formě nadprůměrného tepla, které mělo vliv na osoby ale i techniku a zbraňové systémy,“ konstatoval podplukovník Karel Zetocha, který dále uvedl, že se cvičení podařilo provést bez vážnějších problémů. „Forma výcviku byla postavena na principu soupeřského taktického cvičení, které si kladlo za cíl ukázat, kde se dají zefektivnit a zjednodušit některé činnosti,“ dodal závěrem velitel praporu, pplk. Zetocha. 

cviceni_05Foto: Bojové vozidlo BVP – 2 je vyzbrojeno automatickým kanónem ráže 30 mm a veze si palebný průměr 500 nábojů do kanónu, 2 000 ks nábojů do spřaženého kulometu. Může vést i 4 protitankové řízené střely. | MN BG SVK

Cílem cvičení bylo prokázat schopnost mezinárodního praporu provádět vedení taktických činností se zaměřením vedení obrany a k přípravě obrany územní celistvosti Aliance.

cviceni_06Foto: Tank Leopard 2A6 má uloženou munici pro kanón na dvou místech a dobře vycvičené osádce to zabere od 5 do 10 minut, aby přemístila 15 střel z muničního trezoru umístěného v podvozku tanku do věže. | MN BG SVK

cviceni_07Foto: Nedílnou součástí cvičení byl odsun zraněných z bojiště a jejich urychlené ošetření a odsunutí k dalšímu zdravotnímu zákroku. | MN BG SVK

cviceni_08Foto: Příslušník německé tankové roty (na snímku v popředí) během dohovoru s osádkou bojového vozidla BVP-2.  | MN BG SVK

cviceni_09Foto: Metody tzv. živé simulace za použití moderních technologií imitujících reálné vedení paleb, střelby a zásahů a zranění jsou viditelné na ústroji cvičícího vojáka mechanizované roty. | MN BG SVK

Zdroj: MN BG SVK