Český červený kříž připravuje další pomoc Ukrajině

 23. 02. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Český červený kříž (ČČK) poskytuje humanitární pomoc určenou nemocným a raněným na Ukrajině již od roku 2014, kdy Ukrajinský červený kříž doposud převzal 14 zásilek pomoci a nyní se připravuje další fáze.

Ukrajinský červený kříž převzal 7. února další pomoc vypravenou Českým červeným křížem. Jedná se o reakci na vývoj situace na Ukrajině, kde již osm let probíhají nepokoje střídané ozbrojeným konfliktem, což zejména na východě země vážně narušilo standardní systém poskytování zdravotní péče, který nahrazují mobilní zdravotnické týmy Ukrajinského červeného kříže. Tyto týmy se tak snaží výpadek zdravotní péče nahrazovat a pomáhají místním lidem ať již ošetřením, dovozem léků či jejich převozem.

shutterstock_356662880Foto: Český červený kříž (ČČK) poskytuje humanitární pomoc určenou nemocným a raněným na Ukrajině již od roku 2014 (ilustrační foto) | Shutterstock

Právě těmto týmům Český červený kříž dodává potřebné vybavení - bylo to již 11 vozidel (ambulancí), množství zdravotnického materiálu a přístrojů, zorganizovány byly také kurzy pro ukrajinské kolegy. 

Aktuálně se pokračuje v dodávkách tzv. traumasetů pro poskytování první pomoci zejména v případě hromadných zdravotnických ztrát. Po první zásilce 500 ks traumasetů pomoc bude pokračovat až do předání celkového počtu 3 500 ks traumasetů. Každý traumaset obsahuje především různé druhy obvazového materiálu, desinfekci, fyziologický roztok, zaškrcovadlo, fixační dlahu SAM Splint, termofolii, rukavice – celkem 34 ks zdravotnického materiálu a je opatřen dvojjazyčným ukrajinsko-ruským popisem. Celkem Ukrajinský červený kříž obdrží přes 110 tisíc ks zdravotnického materiálu o celkové hmotnosti přes 5 tun a hodnotě 3,6 mil. Kč.

864_3Foto: Aktuálně se pokračuje v dodávkách tzv. traumasetů pro poskytování první pomoci zejména v případě hromadných zdravotnických ztrát. | ČČK

Na základě požadavků ukrajinských kolegů byla zahájena příprava další fáze pomoci, která bude opět určena mobilním zdravotnickým týmům Červeného kříže a zahrne další automobily využívané jako mobilní ambulance a k převozům nemocných, zdravotnické stany, nosítka, chirurgické sety a další prostředky.

Ukrajinský červený kříž poskytuje v souladu se Základními principy ČK&ČP pomoc všem raněným a nemocným bez ohledu na jejich příslušnost národnostní, jazykovou či jinou.

Pomoc Českého červeného kříže je financována podporou Ministerstva zahraničních věcí a z prostředků Fondu humanity ČČK. Na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž veřejnou finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině (č.ú. 333999/2700, v.s. 1502).

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP