Dosavadní úspěchy státního podniku LOM PRAHA a budoucí vize

 13. 01. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Státní podnik LOM PRAHA letos slaví 108. výročí svého založení. Pozoruhodný vývoj zaznamenala společnost zejména v posledních dvou letech. Za touto proměnou v moderní firmu, která má jak Armádě České republiky, tak i dalším partnerům co nabídnout, stojí tým zkušených zaměstnanců v čele s ředitelem podniku Jiřím Protivou. Podle něj došlo k naplňování potřeb Armády České republiky, a to je zásadní – stejně jako hospodaření firmy.

Video: Dosavadní úspěchy státního podniku LOM PRAHA a budoucí vize – bilanční rozhovor s ředitelem podniku Jiřím Protivou / CZ DEFENCE

Obecný recept jak nastartovat kladné hospodaření a rozvoj státního podniku neexistuje. V tomto případě Jiřímu Protivovi pomohla předchozí zkušenost s vedením jiné státní instituce, a to Vojenského technického ústavu, který v té době řešil podobnou situaci. „LOM PRAHAje specifický, má jiné portfolio, jiné zaměření, jiný proces fungování. Nicméně zákazník a zbrojní prostředí je stejné a manažerské metody se mohly použít obdobně,“ uvádí Protiva. Důležitá je podle něj vize a rozvoj firmy, kterou podpoří tým zaměstnanců a manažerů. „Samozřejmě je to o zachování a rozvíjení schopností státního podniku. Dostatečně dobře je nutné ty schopnosti prezentovat navenek tak, abyste zákazníky přesvědčili o tom, že to umíte. Je důležité samozřejmě přesvědčit reálnou prací, což je základ pro to, aby se k vám zákazníci vraceli a získávali jste zákazníky nové,“ vysvětluje Protiva. Primárním zákazníkem státního podniku je Armáda České republiky. Představuje 85 % objemu výkonu podniku. Má LOM PRAHA prostor pro další spolupráci, například s privátním sektorem? Podle ředitele Protivy se jejich „vojenské portfolio“ podařilo úspěšně nabídnout také civilnímu sektoru. „A to nejenom v oblasti leteckého průmyslu, ale i do strojírenství, automotive průmyslu, dokonce i do zdravotnictví,“ upřesňuje ředitel. Jako příklad lze podle něj uvést využití galvanovny a strojírenského obrábění, o které je na národním trhu i v zahraničí velký zájem.

LOM PRAHA už nejsou jen původní tři závody – letadel, pohonných jednotek, modernizací a modifikací. Je to zejména Centrum leteckého výcviku v Pardubicích. Centrum je primárně určeno pro výcvik pilotů Vzdušných sil Armády ČR, ale i zde je prostor pro nabídku volných kapacit pro zahraniční klienty. „Primárně jsou to země EU a NATO a samozřejmě cílíme i na země mimo toto teritorium s tím, že to musí být v souladu se zahraniční politikou ČR. Musíme ctít, že cvičíme jen účastníky zemí, které jsou konformní v rámci české zahraniční politiky. A těch zemí je mnoho, ať už to jsou země Evropské unie, jako je Rakousko, Polsko, Slovensko, tak jsou to i země řekněme exotičtější, jako je například Thajsko,“ vypočítává Jiří Protiva.

protivaFoto: Státní podnik LOM PRAHA letos slaví 108. výročí svého založení. Pozoruhodný vývoj zaznamenala společnost zejména v posledních dvou letech. Za touto proměnou v moderní firmu, která má jak Armádě České republiky, tak i dalším partnerům co nabídnout, stojí tým zkušených zaměstnanců v čele s ředitelem podniku Jiřím Protivou | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Nejnovější součástí státního podniku je vloni založený závod H1. Jde o servisní a simulační centrum pro provoz nových vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Nachází se v Náměšti nad Oslavou v areálu 22. vrtulníkové základny Armády České republiky.  V letošním roce by mělo spustit ostrý provoz. Podle ředitele Protivy musel LOM PRAHA nejprve vůbec prokázat, že má kompetenci a schopnosti se o tento projekt úspěšně ucházet. Dále pak odpovídajícím způsobem rozšířit a vyškolit personál a vybudovat zázemí. V tomto období nastávají finální práce. Těmi jsou instalace simulátoru do nové simulační haly a katalogizace a přebírání různých dílů a součástek pro servis strojů Venom a Viper.

venomFoto: UH-1Y Venom | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

viperFoto: AH-1Z Viper | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

 Aby byl LOM PRAHA úspěšným podnikem, musí investovat a rozvíjet svou nabídku a servis. V současnosti je několik projektů, které pomáhají firmě odklonit se od původního zadání, tedy servisu postsovětských vrtulníků a agregátů. Orientují se na nové projekty. Těmi jsou například projekty Krovka, systém a instalace ochranných prostředků pro letouny CASA. „Na těchto projektech se ukazuje, že tzv. westernizujeme naši činnost. To znamená, že jsme schopni do východní platformy implementovat západní avioniku a další zařízení a dostávat původní techniku AČR na úroveň NATO v souladu s jejich normami a předpisy,“ představuje Protiva. Projekt Krovka je vlastně modernizace vrtulníku Mi-171Š tak, aby armáda v letech 2026–2027 měla modernizované všechny tyto stroje podle nových standardů. Pokud jde o letouny CASA, jde o instalaci tzv. flérů. To podle Jiřího Protivy ukazuje na snahu podniku orientovat se nejenom na platformu Mi, ale obsáhnout servis dalších strojů, které má k dispozici AČR. Projekt Mi-17 systém je modernizační projekt vrtulníků na přepravní kapacitu. Jde o novou zástavbu sedačkového systému. Tyto stroje postupně nahradí dosluhující a vyřazované vrtulníky Mi-8 v salonkové verzi.

Vedle přechodu z východních na západní platformy a využití původních zkušeností, které mohou podniku přinést servisní a opravárenské nabídky v zemích využívajících původní sovětskou techniku, je zde snaha o úplně nové příležitosti. Tou v poslední době stále častěji zmiňovanou je potenciální spolupráce se společností Lockheed Martin, se kterou Ministerstvo obrany vyjednává nákup 24 nadzvukových letounů F-35 II Lightning. „Je to další příklad toho, že státní podnik LOM PRAHA má co nabídnout. Ono to má svoji logiku, protože když Armáda České republiky něco pořizuje z oboru letectví, tak by u toho podle mého názoru v nějakém rozsahu LOM měl být, ať už větším nebo menším,“ říká ředitel Protiva. První dvoustranná jednání již proběhla. Otevřely se na nich oblasti možné spolupráce, ve kterých by státní podnik mohl být partnerem. Jde o oblast výcviku, simulačních technologií, maintenance a je to samozřejmě i oblast logistiky pro Armádu České republiky. Jak říká Jiří Protiva, zatím jde o fázi jednání, nicméně americká strana připustila tento rozsah možné spolupráce.  „Zároveň jednáme i s českou armádou, jak by si ona představovala zapojení státního podniku,“ dodává Protiva s tím, že je potřeba vzít v potaz, že Ministerstvo obrany bude teprve připravovat materiál pro vládu, kde se rozhodne, zda se F-35 nakoupí či nikoliv. „Nicméně chceme být připraveni. Ať už to dopadne jakkoliv, chceme mít tzv. odpracováno a chceme tam mít svůj podíl. Případná spolupráce s Lockheed Martin by pro LOM PRAHA byla každopádně prestižní záležitostí. Byla by to reference, která by definitivně završila transformaci státního podniku od východní k západní platformě.“

f35_01Foto: Vedle přechodu z východních na západní platformy a využití původních zkušeností, které mohou podniku přinést servisní a opravárenské nabídky v zemích využívajících původní sovětskou techniku, je zde snaha o úplně nové příležitosti. Tou v poslední době stále častěji zmiňovanou je potenciální spolupráce se společností Lockheed Martin, se kterou Ministerstvo obrany vyjednává nákup 24 nadzvukových letounů F-35 II Lightning. | Lockheed Martin

Dobrou referencí by pak pro podnik určitě byla také rozvíjející se spolupráce v rámci projektu nových vrtulníků se společností BELL Textron, GE jako výrobce motorů. Právě rozsah spolupráce v tomto projektu ukazuje silné a perspektivní stránky státního podniku pro další případnou průmyslovou spolupráci.

Na začátku našeho rozhovoru jsme zmínili, že za úspěchem LOM PRAHA stojí v posledních dvou letech tým kolem ředitele Jiřího Protivy, který na začátku února oslaví dva roky působení ve firmě. Zajímalo nás, čeho bych chtěl v rámci činnosti podniku dosáhnout do konce letošního roku: „Kladné hospodaření, zdravé financování podniku je základ pro to, abychom vůbec mohli někam pokročit. Na konci roku 2023 vidím LOM PRAHA jako stabilního partnera pro Armádu ČR, jako stabilního partnera pro americkou stranu v platformě H1 a jako partnera, který bude silný i v tom, že se dokáže jako státní podnik transformovat a přinášet i nová portfolia, na kterých budeme stavět do budoucna.“

Zdroj: LOM PRAHA s.p., Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP