Český obranný a bezpečnostní průmysl v době postkoronavirové

 07. 07. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

V České republice dochází v posledních týdnech k uvolňování řady omezení, která byla zaváděna od poloviny března v důsledku pandemie COVID-19. Prognózy, zdali to znamená úplné zvládnutí pandemie a pomalý návrat do starých kolejí, přenechám odborníkům. Podstatné ovšem je, co celosvětová krize způsobila a jak do budoucna ovlivní (nejenom) obranný a bezpečnostní průmysl. 

HYNEK FOTO
Foto: Prezident AOBP (Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu) Jiří Hynek | AOBP

2. června se uskutečnila 24. Valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Vhledem k tehdy stále ještě platným vládním omezením nebylo možné zajistit její prezenční konání, jelikož Valnou hromadu tvoří delegáti všech členů Asociace, kterých je více než sto, a tak proběhla per rollam. Po Valné hromadě má AOBP již 122 členů. Krizový stav navíc ukázal, jakým směrem se bude (nejenom) český obranný a bezpečnostní průmysl ubírat. Na zvládnutí pandemie se totiž podílela řada členských firem AOBP, které tak získaly cenné zkušenosti, které jim mohou otevřít dveře na evropské i světové trhy.

Priority AOBP pro další období jsou tedy jasné – posílení spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Členy AOBP jsou mj. také vysoké školy a výzkumné ústavy. Např. ČVUT během koronavirové krize vyvinulo nový respirátor, který získal evropskou certifikaci a již jej vyzkoušeli v NATO či v námořnictvu Spojených států.

Foto-SEJKOT_CIIRC-CTU_DSC3793
Foto: CIIRC RP95-3D je ochranná osobní pomůcka – polomaska – s vyměnitelným filtrem P3, která získala certificaci dle normy EN 140:1999. Splňuje stejný či vyšší stupeň ochrany jako respirátor filtrační třídy FFP3. | ČVUT, ciirc.cvut.cz

Posílení spolupráce s oblastí vědy, výzkumu a inovací se tedy netýká jen českého prostředí, ale také mezinárodního – v rámci studií NATO je již dnes zapojeno šest členských firem AOBP. Další možnosti nabízí Evropský obranný fond (EDF) s jeho programy EDIDP (European defence industrial development programme) a PADR (Preparatory Action for Defence Research). Počátkem června byla vyhodnocena první výzva v rámci EDIDP. Úspěch zaznamenala členská softwarová firma TOVEK, spol. s r.o., která se specializuje na softwarové nástroje ke zpracování a analýze velkých dat. Spolu s firmami z Francie, Itálie, Švédska, Španělska a dalších zemí EU bude vyvíjet nový nástroj pro obranné analýzy v celkové hodnotě 8,5 mil. €. Pro druhé kolo výzev, které bylo zveřejněné letos v březnu, je připravena řada dalších českých firem ucházet se o obranné projekty, na které EU letos vyčlenila 250 mil. €.

Členská základna AOBP navíc může bezplatně využít také dotační program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vzdělávání svých zaměstnanců ve výši 15 miliónů korun. Jedná se především o měkké manažerské dovednosti a jazykové, IT, účetní, ekonomické a právní kurzy. Využít jej mohou všichni zaměstnanci členských firem AOBP, kteří mají pracovní poměr minimálně na dohodu o pracovní činnosti. 

Současná krize jasně ukázala, že hlavní úlohu v budoucím vývoji obranného a bezpečnostního průmyslu budou hrát nové technologie a schopnost jejich využití a zapojení do výroby. S tím souvisí také to, na co upozorňuji už řadu let – je potřeba systematicky vyřešit dlouhodobý a narůstající nedostatek kvalifikovaných pracovníků, v obranném a bezpečnostním průmyslu zejména s technickým vysokoškolským vzděláním. Česká republika má v Evropě i ve světě výtečné jméno a tradici, co se vědy a výzkumu týká. Byla by obrovská škoda, kdybychom si v tomto směru nechali ujet vlak a dostali se do vleku jiných států, když naopak my můžeme být těmi „inovačními lídry“. Právě z tohoto důvodu AOBP posiluje spolupráci s českými univerzitami a výzkumnými či vývojovými ústavy a centry, aby prohloubila spolupráci mezi obranným a bezpečnostním průmyslem a akademickou a výzkumnou sférou. Podstatné ale ovšem je, abychom si ty chytré a inovativní lidi dokázali udržet, aby nenastal jakýsi brain drain, tedy odliv mozků. To se netýká jen lékařů, jak se obecně nejčastěji uvádí v médiích, ale všech schopných a kvalifikovaných lidí a profesí.

DSC08194
Foto: Česko by nemělo být pouze levnou montovnou, vláda by naopak měla primárně vynakládat prostředky na modernizaci a inovaci průmyslových i jiných odvětví a investovat do vědy a výzkumu, abychom byli do budoucna nejenom konkurenceschopní, ale ideálně abychom byli právě my těmi, kteří určují krok. | archiv CZUB

Česká republika by měla být v čele evropského technologického pokroku. A toto je do velké míry otázka především na vládu. Česko by nemělo být pouze levnou montovnou, vláda by naopak měla primárně vynakládat prostředky na modernizaci a inovaci průmyslových i jiných odvětví a investovat do vědy a výzkumu, abychom byli do budoucna nejenom konkurenceschopní, ale ideálně abychom byli právě my těmi, kteří určují krok. My jako Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu děláme vše pro to, aby bylo Česko silnou, soběstačnou a konkurenceschopnou zemí, která umí naplno rozvíjet svůj inovační potenciál. V tom budeme pokračovat také v následujících letech.

 Autor: Jiří Hynek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP