Výluka nic neubrala na intenzitě leteckého výcviku v LOM PRAHA

 17. 04. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Výcvik pilotů Armády České republiky na vrtulnících se od poloviny března přesunul z domovského letiště v Pardubicích do prostoru letiště v Přerově-Bochoři. Důvodem přesunu vrtulníkové techniky  je uzavření pardubického letiště pro veškerý letecký provoz z důvodu plánované opravy hlavní vzletové a přistávací dráhy a pojezdové dráhy. Výcvik na podzvukových letounech L-39C Albatros a Z-142CAF pak byl přesunut na 21. základnu taktického letectva v Čáslavi. V tomto kontextu se nabízí otázka, zdali v době vysoké poptávky po leteckém výcviku a s tím spojeným hledáním vhodných letišť nenastal čas na širší využití přerovského letiště Armádou České republiky. Již minulý rok se o přerovském letišti hovořilo v souvislosti s působením 533. praporu bezpilotních prostředků, který prozatím sídlí v Prostějově.

Video: Reportáž z návštěvy CLV v Přerově / CZ DEFENCE

Bývalé vojenské letiště Přerov-Bochoř má od 1. 10. 2013 status vnitrostátního veřejného a mezinárodního neveřejného letiště. Majitelem areálu je od 1. ledna 2014 LOM PRAHA s.p., který získal od ÚCL povolení provozovat civilní mezinárodní neveřejné a vnitrostátní veřejné letiště. Velikou přidanou hodnotou areálu je betonová přistávací dráha, která je 2 500 metrů dlouhá a 60 metrů široká. Jeho strategická poloha umožňuje také rozvoj civilní přepravy. Je navázána na logistické centrum v Přerově a průmyslovou zónu v Holešově. Největší přínos má však letiště jako strategická plocha pro vojenské letecké a výcvikové účely. Rozsáhlá plocha letištního areálu v případě potřeby dovoluje výstavbu potřebné infrastruktury jak pro vojenský, tak i civilní sektor. Podle radiodispečera na řídicí věži letiště Tomáše Kalafuse je v současnosti intenzivní provoz pro veřejnost od 1. dubna do 31. října. Vytíženost letiště podle současných možností je v tomto období o víkendech, a to až 80%, kdy tuto plochu využívají soukromí provozovatelé malých letadel a vrtulníků. I přes všechny dosavadní limity dané vybavením letiště zde mohou přistát letouny do rozpětí křídel 24 metrů: „Plus je schválený provoz letadel nebo kritických typů letadel používaných Armádou ČR, což je CASA, C-290 KM a ATR 72. Byly tady i letouny C-130 Hercules a An-124 Ruslan,“ dodává dispečer. 

IMG_0432Foto: Pohled z řídicí věže přerovského letiště | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Nejvíce však letiště využívá Centrum leteckého výcviku (CLV) státního podniku LOM PRAHA, který zde provozuje výcvik vrtulníkových pilotů. Proto jsme se zeptali ředitele centra a dlouholetého vojenského pilota vrtulníku Ing. Jaroslava Špačka, jaká je skladba studujících v CLV: „V CLV prochází leteckým výcvikem v podstatě všichni budoucí piloti AČR, kteří studují na Univerzitě obrany v Brně. Přicházejí k nám ve druhém ročníku, přičemž nyní již potřetí i ti, kteří chtějí být hned vrtulníkáři, ti začínají přímo na vrtulnících Enstrom 480. Zbývající projdou výcvikem na Z-142 a poté se rozdělují na piloty taktického (po ukončení výcviku na Z-142 pokračují na L-39) a dopravního letectva (ti obdobně pokračují na L-410), přičemž někteří z nich jsou také vyčleněni pro létání na vrtulnících. Dále na vrtulnících En-480 cvičíme piloty, kteří již mají ukončené vysokoškolské vzdělání a mají civilní leteckou kvalifikaci. Jedná se o tzv. rekruty a po skončení kurzu létání na En-480 odcházejí k základnám jak v Praze-Kbelích, tak v Náměšti nad Oslavou. A nakonec k nám chodí létat piloti určení na systém H-1, kteří se po létání například na Mi-24 seznamují s „glass kokpitem" a s létáním na lyžovém podvozku. Není tajemstvím, že americké vrtulníky se od ruských liší i směrem otáčení nosného rotoru, což sebou také nese jisté změny v ovládání vrtulníku,“ říká Jaroslav Špaček. Pokud jde o množství pilotů, jsou podle ředitele Špačka přesně naplněny požadavky Armády České republiky.

IMG_0394Foto: V CLV se v rámci výcviku pilotů vrtulníků létá na strojích Mi-17 (na snímku) a na amerických cvičných vrtulnících Enstrom 480 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Zajímalo nás také, jak je koncipována struktura výcviku, k čemuž se Jaroslav Špaček vyjádřil následovně: „Struktura výcviku se liší podle toho, do které již výše zmíněné kategorie pilot patří. Pokud se jedná o piloty – studenty UNOB, ti začínají s výcvikem v ekvivalentu PPL(H) v prvním roce a poté pokračují v dalším výcviku až do celkového náletu cca 150 až 200 hodin, ve kterém je pokryto i létání podle přístrojů, skupiny, přistání do terénu, taktické létání, lety v noci, včetně letů s NVG či létání s podvěsy. Piloti, kteří již mají zkušenost s jinými typy, mají nastaveny individuální plány rozlétání podle jejich zkušeností. Zajímavostí CLV byl také výcvik zahraničních pilotů.“ Ředitel CVL dále dodal, že v současné době CLV necvičí žádné zahraniční piloty, avšak centrum je takovýto výcvik schopno nabízet s tím, že v minulosti se za kniply letadel a vrtulníků CLV Pardubice státního podniku LOM PRAHA vycvičilo již několik desítek zahraničních pilotů.

IMG_0428Foto: V CLV se v rámci výcviku pilotů vrtulníků létá na strojích Mi-17 (na snímku) a na amerických cvičných vrtulnících Enstrom 480 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

IMG_0430Foto: V CLV se v rámci výcviku pilotů vrtulníků létá na strojích Mi-17 (na snímku) a na amerických cvičných vrtulnících Enstrom 480 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE 

Zlomovým okamžikem pro každého budoucího pilota vrtulníku je chvíle, kdy skončí teoretická příprava a nastane první let cvičným vrtulníkem Enstrom 480. S tím má svou zkušenost inspektor vrtulníků Radek Mičulek, který takovéto lety pravidelně absolvuje. Podle něj je zajímavé sledovat lidi, kteří v životě neletěli a najednou musejí ukázat všechny aspekty létání – jak techniku pilotáže, tak komunikaci, navigaci. Prostě jak si dokážou poradit s úplně novým souborem činností. A právě k tomuto výcviku je lehký užitkový vrtulník Enstrom 480 nejvhodnější.

IMG_0435Foto: Zlomovým okamžikem pro každého budoucího pilota vrtulníku je chvíle, kdy skončí teoretická příprava a nastane první let cvičným vrtulníkem Enstrom 480 (na snímku) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Podle Mičulka je Enstrom docela dobře vybavený co se týče avioniky, je z něj dobře vidět a je skutečně příjemný i v nouzových situacích, jako je autorotace, vysazení motoru či vysazení nočního řízení. Zajímalo nás, zdali lze již z prvního letu poznat, kdo bude skutečně dobrý bojový pilot a kdo ne? „Člověk při těch zkušenostech už pozná, kdo bude rychlejší nebo pomalejší. Ale první lety jsou seznamovací, ten rozdíl ještě není tak vidět jako při dalším výcviku,“ říká instruktor Radek Mičulek.

IMG_0446Foto: Kokpit cvičného vrtulníku Enstrom 480 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

O dojmech a pocitech z prvního letu jsme měli možnost se pobavit se studenty UNOB přímo v rámci výuky a přípravy. Jeden ze studentů, desátník Ondřej Kovář, se právě z takového letu vrátil a my se ho tak zeptali na jeho první dojmy z letu. „Vrtulník sebou hrozně hází, cítíte údery a převodovky a jak se mi tam točí rotor. Člověk se snaží to okolí vstřebat. Je těžké vyrovnat všechny ty pohyby kolem sebe,“ líčí první dojmy mladý pilot, podle kterého je role leteckého instruktora klíčová. On v rámci letu přebírá nebo předává práci pilota podle toho, jak vidí, že to nováčkům v tu chvíli jde. Když bychom to hodně zjednodušili, funguje to jako v autoškole. Než si pilot sedne do skutečného stroje, absolvuje výcvik na simulátoru v CLV v Pardubicích. „Tam se učíte základy na stroji, teploty, technická data, jak stroj funguje,“ přibližuje výcvik desátník Kovář.

Zeptali jsme se, zdali je přesun výcviku CLV z Pardubic do Přerova jen krátkodobé řešení a v jakém rozsahu v Přerově vlastně výcvik probíhá. Na tyto otázky nám ředitel CLV Jaroslav Špaček odpověděl: „Probíhá zde kompletní výcvik. Donedávna jsme létali i v noci s brýlemi nočního vidění NVG. Teď když přišli studenti Univerzity obrany, už létáme jen během dne. Právě jsme začali s nejmladšími žáky. Začali jsme tzv. visení, okruhy, lety do okolí, aby poznali okolní prostředí. Se staršími žáky létáme na přistání do terénu, cvičíme navigační let v malé výšce, prostě provádíme vše kromě letů podle přístrojů. Létáme na transportních Mi-17 a na amerických cvičných Enstrom 480.“ A jsou nějaké rozdíly mezi letišti v Pardubicích a Přerově? Podle ředitele Špačka jsou obě letiště pro vrtulníkové létání stejně vhodná.

spacekFoto: Ředitele CLV Jaroslava Špačka jsme se zeptali, zdali je přesun výcviku CLV z Pardubic do Přerova jen krátkodobé řešení a v jakém rozsahu v Přerově vlastně výcvik probíhá. | Jan Juřica / CZ DEFENCE

„Přerovské letiště plně vyhovuje,“ říká ředitel Špaček. Jediné co toto letiště neumožňuje, je létání za ztížených povětrnostních podmínek. A umí si ředitel CLV představit, že by se výcvik pilotů vrtulníků přemístil do Přerova natrvalo? „Letiště, jak jsem říkal, nevyhovuje pro létání za ztížených povětrnostních podmínek, což je část výcviku, kterou bychom museli absolvovat někde jinde. Ale určitě potenciál letiště Přerov má. Je tady veškeré vybavení, které pro létání ve dne i v noci za normálních podmínek potřebujeme,“ dodává ředitel CLV Jaroslav Špaček.

Zdroj: CLV

 Autor: Jan Zilvar