Colt CZ Group dosáhla v roce 2023 nárůstu výnosů v hodnotě 14,9 miliard korun

 26. 03. 2024      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Výnosy holdingu Colt CZ Group v roce 2023 dosáhly 14 855,6 mil. Kč, meziročně o 1,8 % více. Výrazný nárůst zaznamenaly zejména prodeje v segmentu ozbrojených složek. Výše tržeb byla ovlivněna přepočtem cizích měn do české koruny, časově náročným procesem udělování exportních licencí a dále poklesem některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech. Vzhledem k nárůstu podílu prodejů v segmentu ozbrojených složek narostla kvartální sezónnost prodejů. Poslední čtvrtletí 2023 bylo historicky nejúspěšnější z pohledu tržeb.

Foto: Pušky CZ BREN 2 se budou montovat na Ukrajině | CZUB
Foto: Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky | CZUB | CZUB

„Loňský rok byl druhý nejúspěšnější v historii naší Skupiny. Výrazně se navýšil podíl tržeb z prodejů pro ozbrojené složky, koupili jsme švýcarského výrobce střeliva swissAA Holding AG a oznámili podpis smlouvy se společností CBC Europe o koupi 100% podílu ve společnosti Sellier & Bellot. Nicméně nutno říci, že z pohledu hospodářských výsledků skončil loňský rok za mým původním očekáváním a plány. Neustále pracujeme na modernizaci našeho výrobkového portfolia a pro rok 2024 očekáváme výrazný nárůst našeho výkonu," komentoval výsledky Jan Drahota, CEO a předseda představenstva Colt CZ Group. „Vzhledem k dosaženým výsledkům se představenstvo Společnosti rozhodlo navrhnout valné hromadě dividendu ve výši 30 Kč na akcii," doplnil Jan Drahota.

Upravená EBITDA očištěná o mimořádné položky dosáhla za rok 2023 výše 3 048,4 mil. Kč, což je o 9,4 % méně než v roce 2022. Čistý zisk po zdanění dosáhl v roce 2023 celkem 2 042,5 mil. Kč, což je o 0,4 % více než v roce 2022. Upravený čistý zisk po zdanění dosáhl v roce 2023 celkem 2 049,7 mil. Kč, což je o 10,1 % méně než v roce 2022. Počet prodaných zbraní se v roce 2023 snížil o 10,4 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a dosáhl 621 tisíc prodaných kusů, zejména z důvodu poklesu poptávky na komerčním trhu v USA. Představenstvo Společnosti navrhne valné hromadě výplatu dividendy ve výši 30 Kč na akcii s možností volby výplaty v hotovosti nebo dividendy v akciích.

Výhled na rok 2024

Výhled na tento rok bude i nadále ovlivněn řadou externích faktorů, které působily na výsledky hospodaření v loňském roce. Jedná se především o vývoj poptávky na celosvětových trzích, v USA a v České republice (i v kontextu pokračujícího konfliktu na Ukrajině), dále o setrvávající inflační tlaky na nákladové straně a vliv přepočtu měnových kurzů amerického dolaru a eura do české koruny. Navíc bude výhled výsledků hospodaření v roce 2024 ovlivněn očekávanou konsolidací probíhající akvizice společnosti Sellier & Bellot, u které se Colt CZ Group nyní spoléhá na odhady hospodaření získané během prověrky due dilligence. Na základě uvedeného bude výhled v průběhu roku 2024 upřesňován.  

Zmíněná akvizice společnosti Sellier & Bellot probíhá v rámci domluveného harmonogramu. Valná hromada Colt CZ Group schválila v únoru letošního roku navýšení kapitálu prostřednictvím nové emise kmenových akcií Colt CZ, která povede k nabytí podílu prodávající společnosti CBC na základním kapitálu Colt CZ Group v přibližné výši 27–28 % po skončení akvizice. Transakce podléhá schválení regulačních orgánů v různých zemích. Řada těchto schválení již byla získána a dokončení akvizice se očekává do konce prvního pololetí 2024.

Zdroj: Colt CZ Group SE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP