ČR se zúčastní mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení EU Integrated Resolve 2022

 24. 08. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Česká republika se ve dnech 19. září až 18. listopadu 2022 zúčastní mezinárodního cvičení EU Integrated Resolve 2022 (Parallel and Coordinated Exercise), které bude probíhat v koordinaci se Severoatlantickou aliancí (NATO). Tématem cvičení je řešení komplexní krizové situace hybridního charakteru.

shutterstock_781822417Foto: ČR se zúčastní mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení EU Integrated Resolve 2022 | Shutterstock

Jedná se o velitelsko-štábní cvičení, které se skládá ze dvou provázaných částí. První část se zaměří na plánování civilní a vojenské mise EU (v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky EU). V této části představí scénář komplexní krizovou situaci, ve které budou muset členské státy EU plánovat civilní mise a vojenské operace v rámci SBOP EU. Cvičení se rovněž zaměří na budování situačního povědomí, využití schopnosti strategické komunikace a přípravu reakce EU na krizovou situaci, včetně oblastí kybernetické bezpečnosti a vojenské mobility. Část druhá pak bude dynamická, událostmi řízená (tzv. event-driven část). Obě části se budou navzájem doplňovat a budou používat stejné geopolitické zarámování. Během druhé, prováděcí části, a to především v části řízené událostmi, se od členských států očekává reakce na rozličné incidenty, které budou součástí scénáře. Do jaké míry budou tyto incidenty procvičovány v jednotlivých členských státech, je individuálním rozhodnutím každého členského státu. Neočekávají se přesuny osob či aktivace skutečných zdrojů, cvičení bude probíhat na bázi fiktivních reakcí na strategické úrovni skrze běžně stanovené mechanismy reakce na krize EU. Dynamická a událostmi řízená část se zaměří na testování schopností EU reagovat na hybridní působení (kybernetické útoky, instrumentalizace migrace, dezinformace). Hybridní působení by mělo konkrétně cílit na vybrané domény k procvičení (doprava, telekomunikace, energetika, ochrana obyvatelstva, migrace) a mělo by být provedeno dvěma vektory útoku (kybernetické a teroristické útoky). Tato část by měla umožnit členským státům EU procvičit své národní postupy krizového řízení, odolnost a koordinaci členských států a institucí a orgánů EU při přípravě a provedení celkové reakce EU na krizovou situaci hybridní povahy. 

Záměrem celého cvičení je zlepšit a posílit schopnost reakce EU na komplexní krizovou situaci hybridní povahy  s  vnější dimenzí a zlepšit spolupráci EU s partnery a mezinárodními organizacemi, zejména  NATO, a to v souladu s konceptem paralelních a koordinovaných cvičení (tzv. PACE). V rámci cvičení proběhne rovněž hodnocení operačních schopností prvku Vojenského štábu EU, tzv. Útvaru schopnosti vojenského plánování a vedení (Military Planning and Conduct Capability, MPCC).

Česká republika tak bude mít v rámci cvičení jedinečnou možnost si procvičit činnost a vzájemnou součinnost orgánů krizového řízení ČR v reakci na vzniklou krizovou situaci v EU a v jejím okolí mající dopad na vnější dimenzi bezpečnosti EU a ČR. Dalším cílem pro ČR je monitorování plánovacího procesu v EU, procvičení a sladění činnosti příslušných orgánů v ČR při přípravě stanovisek pro Stálé zastoupení ČR a v neposlední řadě procvičení součinnosti příslušných orgánů a ústředních správních úřadů při návrhu možnosti zapojení do fiktivní operace EU.  

Scénář cvičení navodí situaci, kdy velmi pravděpodobně nebude přímo ohrožena bezpečnost ČR, ale krizová situace na úrovni EU bude dosahovat takového rozsahu, že si může vyžádat na národní úrovni aktivaci orgánů krizového řízení, jejich svolání se však nepředpokládá. Konkrétní míru zapojení České republiky do cvičení bude určovat aktuální vytížení příslušných orgánů krizového řízení a ústředních správních úřadů v souvislosti s pokračující ruskou agresí na Ukrajině a aktivitami plánovanými během českého předsednictví v Radě EU.

Letošní cvičení EU IR22 (PACE) by mělo reflektovat identifikované nedostatky předchozího cvičení z roku 2020, zejména snahy pokrýt široký počet potenciálních krizových oblastí a aktérů, jejichž působení postrádalo vzájemnou komplementaritu. Letošní cvičení se proto zaměří na hybridní působení, které se bude prolínat vybranými oblastmi a činností daných aktérů. 

Cvičení bude zahájeno 19. září 2022 a ukončeno dne 18. listopadu 2022. 

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP