CV90 pro českou armádu budou očekávanou vzpruhou také pro český obranný průmysl

 07. 01. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Společnost BAE Systems pokračuje v jednáních se zástupci českého obranného průmyslu o dosažení a překročení úrovně 40 % průmyslové spolupráce v rámci programu dodávek nových moderních bojových vozidel pěchoty CV90 České republice.

Podle informací o dosavadním průběhu vyjednávání, které předložila vládě ministryně obrany Jana Černochová, se do dodávek švédského bojového vozidla pěchoty CV90 zapojí více než 30 firem českého obranného průmyslu. V materiálu ministryně je rovněž uvedeno, že se do celého výrobního procesu významně zapojí státní společnost VOP CZ. Ministerstvo obrany dlouhodobě požaduje zapojení českého průmyslu nejméně v úrovni 40 % celkové ceny zakázky, přičemž tento podíl v jednáních deklaruje i švédská strana. Náměstek pro řízení Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany Tomáš Kopečný již dříve uvedl, že se do celé zakázky může zapojit až 18 000 pracovních míst v různých regionech České republiky. Její hodnotu včetně multiplikačních efektů odhaduje společnost Ernst & Young na více než 56 miliard korun.

IMG_5888Foto: Společnost BAE Systems pokračuje v jednáních se zástupci českého obranného průmyslu o dosažení a překročení úrovně 40 % průmyslové spolupráce v rámci programu dodávek nových moderních bojových vozidel pěchoty CV90 České republice. | BAE Systems

„Zůstáváme plně oddáni naší strategii úzké spolupráce s českým průmyslem a jsme připraveni s ním spolupracovat na rozvoji nových kapacit pro vývoj, výrobu a podporu moderních bojových vozidel jako je CV90, a to tím, že se bude podílet na všech fázích jeho výroby a následného životního cyklu,“ uvedl Tommy Gustafsson-Rask, prezident společnosti BAE Systems Hägglunds. „Dále hodláme nabídnout českému průmyslu a akademické obci možnost zapojit se do probíhajícího technického vývoje platformy CV90 pro všechny uživatelské země,“ dodal.

Spolupráce společnosti BAE Systems s českým průmyslem je založena na pěti hlavních pilířích, na které se bude zaměřovat: přenos společně vyvíjených technologií, vývoj vozidel, výroba a podpora po celou dobu životnosti, ale také inovace vycházející ze specifických požadavků České republiky. V rámci svého návrhu pro Českou republiku plánuje BAE Systems uzavřít smlouvu na výrobu některých komponentů CV90 včetně finální montáže vozidel v České republice.

„V našem modelu neznamená průmyslová spolupráce pouze otázku poskytování příležitostí pro montáž vozidel. Chceme skutečně zapojit místní průmysl do procesu vývoje a výroby vozidla a prostřednictvím této spolupráce přenést do České republiky větší množství vysoce kvalifikovaných procesů. Již jsme se přesvědčili o schopnostech českých inženýrů a odborníků a těšíme se na spolupráci s nimi v rámci tohoto programu,“ vysvětluje Gustafsson-Rask.

IMG_3955Foto: V rámci svého návrhu pro Českou republiku plánuje BAE Systems uzavřít smlouvu na výrobu některých komponentů CV90 včetně finální montáže vozidel v České republice. | BAE Systems

Model průmyslové spolupráce společnosti BAE Systems také vytvoří příležitosti ke vzniku nových českých patentů, výrobků, ale i hardwarových a softwarových řešení pro široké spektrum produktů, přičemž nově vyvinuté duševní vlastnictví zůstane v rukou českého průmyslu. Návratnost investic získaných v rámci programu jako je CV90, lze měřit mnoha různými způsoby. Pomáhá rozvíjet a posilovat domácí obranný a strojírenský průmysl se zvýšeným důrazem na inovace a vývoj nových technologií.

Společnost BAE Systems již navázala spolupráci s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) v Praze zaměřenou na kybernetickou bezpečnost u vojenských platforem. Firma by ráda tuto spolupráci dále rozšířila o vývoj umělé inteligence a automatizovaných řešení.

Společnost BAE Systems také navrhla, že by Ministerstvo obrany ČR mohlo s českým průmyslem spolupracovat na vybudování školícího a vývojového centra Global BattleLab pro vozidla CV90 v České republice. Centrum by sloužilo všem uživatelům BVP CV90 z celého světa a pomáhalo dále zdokonalovat technické možnosti platformy díky znalostem a schopnostem českých odborníků. Toto zařízení by sloužilo jako významný nástroj pro prohloubení mezinárodní spolupráce při výcviku, přípravě doktrín a taktiky na základě zkušeností (včetně bojových) stávajících uživatelů vozidel CV90. Bojová laboratoř by mohla rovněž sloužit jako klíčový prvek vývoje technologií budoucnosti, například v oblasti kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence, ve spolupráci s českou akademickou obcí a vysokými školami a českými průmyslovými podniky.

Osvědčený systém průmyslové spolupráce společnosti BAE Systems byl ve všech 6 předchozích programech týkajících se vozidel CV90 schopen poskytnout zpětně kupujícímu státu přinejmenším plnou hodnotu kontraktu, a to vesměs dříve, než stanovoval harmonogram.

BattleLabFoto: Společnost BAE Systems také navrhla, že by Ministerstvo obrany ČR mohlo s českým průmyslem spolupracovat na vybudování školícího a vývojového centra Global BattleLab pro vozidla CV90 v České republice. | BAE Systems

Bojové vozidlo pěchoty CV90 je k dispozici v 15 variantách a je konstruováno tak, aby poskytovalo optimální průchodivost všemi typy terénu při nejvyšší úrovní ochrany v každém taktickém prostředí. CV90 MkIV nabízí rychlejší pohyb a lepší ovladatelnost na bojišti díky zdokonalené elektronické architektuře, která umožňuje i budoucí vylepšování schopností podle vývoje komplexního bojového prostředí. V Dánsku, Estonsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Švýcarsku a Nizozemsku je v provozu celkem téměř 1 300 vozidel CV90.

Nákup pásových BVP formou přímého oslovení švédské vlády schválil kabinet na svém zasedání dne 20. července 2022. Tržní konzultace se švédskou a též slovenskou stranou pak začala na počátku září a týkají se zejména otázek licenční a sublicenční politiky, způsobu financování projektu, technických parametrů, nákladů životního cyklu, servisu a programu průmyslové spolupráce a struktury budoucích smluv.

Ministerstvo obrany v souladu s rozhodnutím Vlády ČR na konci roku 2022 odeslalo švédské vládě výzvu k podání nabídky. 20. prosince pak Česká republika, Švédsko a společnost BAE Systems podepsaly memorandum o porozumění, které vymezuje rámec pro jednání v rámci dohody o dodání bojových vozidel pěchoty CV90 Armádě České republiky. Podpis smlouvy je předpokládán v prvním pololetí tohoto roku.

Zdroj: BAE Systems

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP