Další detaily v obstarávání moderních prostředků PVO pro slovenskou armádu

 01. 10. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Slovenský resort obrany na začátku září informoval, že vyhodnotil všechny nabídky, které v souvislosti s akvizicí nových prostředků protivzdušné obrany (PVO) velmi krátkého a středního dosahu obdržel. Jak vyplývá z nejnovějších informací Útvaru hodnoty za peníze (ÚHP) Ministerstva financí SR, nejlepšího hodnocení dosáhly přenosné komplety PVO velmi krátkého dosahu Piorun polské výroby v počtu 36 kusů a systém protivzdušné a protiraketové obrany Barak MX z Izraele. 

Foto: Barak MR | IAI
Foto: Barak MR | IAI

V úterý 19. září zveřejnil ÚHP aktualizaci analýzy projektu obstarání nových systémů protivzdušné obrany pro slovenskou armádu, konkrétně pro jeho první fázi z celkem pěti. První etapa akvizice počítá s nákupem 12 přenosných systémů PVO a jedním systémem protivzdušné obrany středního dosahu. Komplety PVO velmi krátkého dosahu budou zakoupeny pro potřeby těžké mechanizované brigády a těžkého mechanizovaného praporního uskupení. Systém PVO středního dosahu bude plnit úkoly související s ochranou kritické infrastruktury státu a zachováním způsobilosti vzdušných sil v oblasti protivzdušné obrany. Slovensko obdrželo nabídky na oba poptávané druhy techniky celkem od šesti zemí. Jak na začátku září informovalo tiskové oddělení Ministerstva obrany, nejlepší nabídky dle názoru expertního týmu předložily Polsko a Izrael. Nynější doplnění z dílny ÚHP nabízí další, velmi zajímavé detaily k celému akvizičnímu procesu. 

Jak uvádí doplňující zpráva ÚHP, hodnotící kritéria pro oba typy vojenské techniky byly rozděleny do šesti kategorií, kdy každá z nich měla procentuální váhu podle důležitosti. Na základě váhy jednotlivých kritérií pak resort obrany přiděloval jednotlivým nabídkám body. Kategorie pro vyhodnocování byly (v závorce uvedena váha daného kritéria): technické způsobilosti (35 %), cena (15 %), logistika a životní cyklus (25 %), rychlost dodání techniky (15 %), výcvik (5 %) a zapojení slovenského obranného průmyslu (5 %). Jak v případě systémů PVO velmi krátkého dosahu, tak v případě systému PVO středního dosahu splnily povinná kritéria všechny nabídky.

Piorun jako nejlepší volba

Co se týče kompletů PVO velmi krátkého dosahu, slovenskému resortu obrany byly na základě žádosti předloženy nabídky ze čtyř zemí. Polsko nabídlo systémy Piorun, Švédsko komplety RBS 70 NG, Francie nabídla systémy Mistral – 3 a Jižní Korea svůj systém Chiron. Švédsko, Francie a Jižní Korea nabízely systémy PVO v počtu 12 kusů a Polsko v počtu 36 kusů. Jak uvádí zpráva ÚHP, systémy RBS 70 NG, Mistral 3 a Chiron jsou prostředky kategorie CREWPAD. Systémy této kategorie mají odpalovací zařízení umístěné na stojanech a k jejich obsluze jsou potřeba minimálně dva vojáci. Polské komplety Piorun zase reprezentují kategorii MANPADS, tedy prostředky PVO, které dokáže ovládat a přenášet jeden voják. ÚHP podotklo, že v žádosti o zaslání nabídek slovenský resort obrany neuvedl, kterou variantu přenosných kompletů PVO preferuje. 

Jak vyplývá z údajů ÚHP, na prvním místě se umístila švédská nabídka na komplety RBS 70 NG, která v hodnocení získala 86 %. Se 76 % pak následuje polská nabídka, v těsném závěsu pak nabídka s Francie a Jižní Koreje. Ministerstvo obrany SR však doporučuje při tomto typu techniky upřednostnit polskou nabídku, a to navzdory druhému místu. Jako rozhodující kritérium pro výběr 36 kompletů Piorun ÚHP uvádí vyšší palební sílu ve srovnání s ostatními nabídkami. U polské nabídky je nutné zmínit, že i když byla ze všech nejdražší (69,5 milionů eur), jednotková cena byla ze všech nejnižší a činila 1,8 milionů eur za kus.

Slovensko jako první evropský uživatel Baraku MX?

Ještě zajímavější je pak vyhodnocení nabídek v případě obstarávání systému PVO středního dosahu. I v tomto případě Ministerstvo obrany SR srovnávalo a hodnotilo čtyři nabídky. Izrael nabídl systém Barak MX a Spyder, Německo nabídlo systém IRIS-T a Francie VL MICA. Izraelské systémy Barak MX a Spyder se umístily na prvních dvou místech, kdy byl jako nejlepší vyhodnocen systém Barak MX, který získal 95 % bodů. Dle dostupných informací byl tento systém Slovensku nabídnut za 128,1 milionů eur. Zajímavostí je, že ze všech nabídek na systém PVO středního dosahu deklarovaly zapojení slovenského obranného průmyslu jenom ty izraelské. Zde však ÚHP upozorňuje, že slovenské podniky nebudou pravděpodobně zapojeny do sofistikované výroby, ale budou se podílet jen na montáži a servisu systému.

Volba systému Barak MX je vskutku zajímavá. V Evropě zatím není žádná země, která by měla tyto systémy ve výzbroji. V roce 2022 byl schválen prodej tohoto systému Maroku a na začátku letošního roku schválila nákup systému Barak MX Kolumbie v ceně 131,2 milionů dolarů. Barak MX patří do rodiny systémů protivzdušné a protiraketové obrany BARAK z portfolia izraelské společnosti IAI. Jeden komplet Barak MX se skládá ze tří odpalovacích zařízení, z nichž každé disponuje osmi raketami. Výrobce tohoto systému, firma Israel Aerospace Industries, nabízí pro odpalovací zařízení tři typy raket s dosahem 35, 70 a 150 kilometrů. Systém dokáže fungovat za každého počasí a dokáže sledovat a zneškodnit více různých cílů najednou.  

Jestli se Slovensko skutečně stane prvním uživatelem systému Barak MX v Evropě a zdali budou do výzbroje slovenské armády zavedeny komplety Piorun zřejmě rozhodnou nadcházející parlamentní volby. Jak ale ukázali konflikty posledních let, protivzdušná obrana patří ke klíčovým schopnostem ozbrojených sil a bez ohledu na politickou příslušnost by tato schopnost měla patřit mezi priority pro další rozvoj slovenské armády.

Zdroj: Útvar hodnoty za peníze MF SR, IAI

 Autor: Mgr. Otto Dóka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP