Balistické střely jsou výzvou pro budoucí český systém protivzdušné obrany

 26. 01. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Nedávný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev opět ukázal, že potřeba koncipovat protivzdušnou obranu nejen proti řízeným střelám s plochou dráhou letu, ale také proti balistickým střelám, je více než aktuální. Válka na Ukrajině obnovila důraz na otázky moderní protivzdušné obrany České republiky, kterou má posílit dodávka systému protivzdušné obrany krátkého dosahu SPYDER od izraelské společnosti Rafael.

9--layer-1512Foto: Válka na Ukrajině obnovila důraz na otázky moderní protivzdušné obrany České republiky, kterou má posílit dodávka systému protivzdušné obrany krátkého dosahu SPYDER od izraelské společnosti Rafael. | Ministerstvo obrany ČR

Česká armáda by měla do roku 2026 obdržet celkem čtyři baterie protiletadlového raketového systému SPYDER, kdy každá z těchto baterií bude obsahovat radar, čtyři odpalovací zařízení, nabíjecí vozidlo a systémy velení a řízení palby.

Společnost Rafael, která je dodavatelem nového systému SPYDER, se nedávno pochlubila, že její systém protivzdušné obrany díky modernizaci dokáže čelit také balistickým střelám. „Nová schopnost se opírá o protiraketovou střelu Derby LR, která prošla hardwarovou i softwarovou modernizací, a byla upravena podle požadavků zákazníků a na základě zkušeností získaných z operačního nasazení,“ uvedl představitel společnosti.

Společnost dále uvedla, že dodatečná schopnost „zahrnovala výzkum a analýzu zkušeností, získaných z nedávných a probíhajících ozbrojených konfliktů, zahrnujících rozsáhlé použití taktických balistických raket.“

SPYDER pro Českou republiku

Systém SPYDER používá radiolokátor Elta EL/M-2084, což představuje z hlediska Armády ČR velkou výhodu, protože tentýž typ se právě zavádí do její výzbroje jako 3D přehledový radar kategorie MADR. Všechny prvky systému budou instalovány na podvozcích Tatra 815-7 (8×8 a 6×6).

Každá baterie systému SPYDER zajistí ochranu prostoru o rozloze 55 x 55 km, což je v případě čtyř baterií matematicky necelých 16 % rozlohy České republiky. Hlavním úkolem je zabezpečení objektů důležitých pro obranu státu (ODOS), a to jak vojenských, tak i na základě rozhodnutí vlády nevojenských.

Dokument „Koncepce výstavby Armády České republiky 2030“ (KVAČR 2030) blíže upřesňuje, že by se mělo jednat nejvýše o tři takové objekty. Dovedeme si jistě představit naprostou nezbytnost obrany jak hlavního města, tak i dvou jaderných elektráren. Pokud vezmeme v úvahu rozsah a sílu útoků Ruské federace proti Ukrajině, čtyři baterie nepřikryjí zdaleka vše, co bychom si přáli chránit.

Jestliže v době míru, například proti teroristické hrozbě, může být jeden protiletadlový raketový oddíl obsahující několik baterií dostatečný (spíše pro udržování schopností v rámci ozbrojených sil), pro nasazení v rámci symetrického konfliktu vysoké intenzity jde o sílu spíše zanedbatelnou.

PVO Polska a Německa

Pocit, že Česká republika stojí daleko od ohnisek potenciálních konfliktů, by nás měl již zcela opustit. Podívat se můžeme např. do Polska, které modernizuje své ozbrojené síly zrychlujícím se tempem. V oblasti pozemní PVO bude spoléhat především, kromě různých systémů VSHORAD (například ve spolupráci MBDA a PGZ-Narew vyvinutý systém Narew) a starých sovětských systémů S-125 a S-200, na osm baterií amerického systému středního dosahu (Medium Range Air DefenceSystem) Patriot (64 odpalovacích zařízení) a dvě baterie (šest odpalovacích zařízení) britského systému CAMM. Další posílení protivzdušné obrany formou rozmístění baterií systému Patriot nabídlo Polsku Německo.

Německý Bundeswehr (Luftwaffe) dnes disponuje jednou protiletadlovou raketovou eskadrou (Flugabwehrraketengeschwader 1 „Schleswig-Holstein“), které jsou podřízeny všechny jednotky střel země-vzduch německého letectva s výjimkou Flugabwehrraketengruppe 61 (integrované do nizozemské protivzdušné obrany).

Kromě Centra protivzdušné obrany tvoří eskadru tři skupiny (č. 21, 24 a 26) v Sanitz, BadSülze a Husum. Jednotky jsou nasazovány k ochraně oblastí, objektů nebo skupin objektů i mobilních operací. Jejich úkolem je zajistit rozsáhlou a trvalou ochranu vzdušného prostoru. Od vyřazení zbraňových systémů HAWK a Roland z výzbroje na konci roku 2005 se pozemní protivzdušná obrana provádí převážně pomocí systému Patriot.

V roce 2013 disponovalo Německo dvanácti bateriemi. V reakci na ruskou agresi proti Ukrajině a potřebě zajistit východní křídlo NATO Německo nedávno poslalo blíže neupřesněný počet těchto systémů na Slovensko, a nově je nabízí také Polsku.

Na balistické střely se zatím nemyslelo

Dokument „Modernizační projekty AČR“ z roku 2018 hovoří o poptávaném systému SHORAD v oblasti palebných schopností pouze o postřelování letounů, vrtulníků, řízených střel s plochou dráhou letu a dronů.

Otázkou pak je, zdali systém SPYDER, který bude dodán Armádě ČR, je schopen čelit hrozbám, které se v současnosti používají ve válce na Ukrajině, a to konkrétně taktickým balistickým raketám, které používá Rusko a které působí především městům a energetické infrastruktuře velké škody.

Zeptali jsme se ministerstva obrany, zda objednané komplety systému SPYDER budou mít schopnost poskytovat obranu proti balistickým střelám, případně zda se s implementací této schopnosti, jako doplňku stávající PRO Aliance, v budoucnu počítá? Od pplk. Vlastimily Cyprisové z oddělení komunikace s veřejností Generálního štábu AČR jsme obdrželi následující odpověď:

„Systémy SPYDER nejsou určeny pro ničení balistických cílů. Mají technicky jinak řešenou detekci vzdušných cílů a navedení na cíle, která omezuje působení proti balistickým střelám. AČR prozatím neplánuje implementovat schopnost obrany proti balistickým střelám do systému SPYDER. Technicky je tato implementace možná pouze za předpokladu doplnění o speciální radiolokátor k detekování, specifické softwarové zpracování dat o cíli a jiný druh raket s přesnějším navedením při použití neexplozivní bojové části, která ničí balistickou střelu vlastní kinetickou energií.“

K otázce schopnosti budoucí české PVO čelit balistickým střelám odpovídá pplk. Cyprisová následovně: „Budování schopnosti obrany proti balistickým raketám bude zahrnuto do aktualizovaných strategických obranných dokumentů v tomto roce (v roce 2023, pozn. red.). Aktuálně probíhají technické, časové a produktové konzultace o možnostech a nabídkách výrobců systémů obrany proti balistickým raketám.“

Pokud dodavatel nové PVO pro Českou republiku, společnost Rafael, skutečně disponuje potřebnými znalostmi a dovednostmi pro implementaci balistické protiraketové obrany (BMD – Ballistic Missile Defence) do námi objednaného systému SPYDER, je to zcela jistě pro český resort obrany zásadní informace pro další budování tohoto důležitého systému.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, Rafael

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP