Gen. Ivo Střecha: Nabrat, vychovat, vycvičit a udržet naše vojáky je jedna z největších výzev

 24. 04. 2023      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz

Generálmajor Ivo Střecha je prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Mezi jeho úkoly a kompetence mimo jiné patří personální zajištění armády, nebo její působení v zahraničí. Ze svého předcházejícího působení si také, po dohodě s náčelníkem Generálního štábu, ponechává dohled nad rozvojovými strategicky významnými projekty AČR. Generál Střecha přijal pozvání do dalšího dílu našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY, ve kterém jsme se bavili nejen ohledně výše uvedených kompetencí. 

Video: Rozhovor s prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálmajorem Ivem Střechou / CZ DEFENCE

Zajímalo nás, do jaké míry na Generálním štábu funguje týmová práce. „Je to primárně o týmové práci. Spolupráce a koordinace mezi jednotlivými sekcemi a spolupráce s ministerstvem obrany je absolutně esenciální. A samozřejmě generální štáb, který má velkou odpovědnost a pravomoc z hlediska rozhodování o tom, kam půjde armáda, kterým směrem bude rozvíjet své schopnosti, je v rámci velení a řízení v kontaktu s podřízenými veliteli“ říká generál Střecha.

V současné době je důležitým tématem nejen pro naši armádu, ale také pro Alianci logistické zajištění, proto jsme se na toto téma pana generála zeptali. „Moc rád používám jeden statement, který mi říkali moji logistici, když jsem velel brigádě. Logistika není vším, ale všechno bez logistiky je ničím,“ říká generál. Na naši otázku, zdali se v rámci logistiky objevily nějaké nové parametry v souvislosti s válkou na Ukrajině, generál Střecha odpověděl následující: „Jedná se jen o 'staré víno v nové lahvi', ty disciplíny jsou v podstatě pořád stejné. Je to o zabezpečení bojové činnosti, je to péče o personál, přeprava, opravy techniky atd. Otázkou je, kolik kapacit a schopností jsme byli schopni vybudovat za posledních třicet let, nebo kolik jsme jich ztratili.“ Podle Střechy se daří logistiku resuscitovat. Došlo k rozšíření kapacity 14. pluku logistické podpory o jeden prapor, vybudoval se prapor podpory úkolů souvisejících s hostitelskou zemí v rámci aliančních operací apod., takže se logistika v AČR pomalu dostává na požadovanou úroveň.

Téma války na Ukrajině je součástí všech našich rozhovorů, proto nás zajímalo, jak generál Střecha hodnotí více než roční působení ruské armády na Ukrajině. „Jak jsem sledoval počáteční manévry ruské armády, bylo evidentní, že došlo k podcenění připravenosti nebo přípravy, k podcenění podmínek, k podcenění předpokládaného jednání Ukrajinců a tak dál. Jak jsem měl možnost vidět, tak Rusové nedodržovali ani svoje vlastní doktríny. Nicméně měli bychom se vyvarovat druhého extrému, a to je podcenění ruské armády. Stejně jako my tak i ruská armáda se učí a již během konfliktu byla schopna přijmou některá opatření,“ říká generál Střecha s tím, že ruská armáda již byla schopna během konfliktu přijmout některá opatření, která zamezují původnímu tristnímu působení ruských jednotek v počáteční fázích konfliktu. Důležitým faktem je také vysoká schopnost ukrajinské armády. "To, co byla ukrajinská armáda schopna vybudovat a nacvičit od obsazení Krymu, tak klobouk dolů," sdělil Střecha, podle kterého se v relativně krátké době z neakceschopného, těžce organizovaného a špatně zabezpečeného tělesa stala efektivní organizace, za což patří klobouk dolů všem, kteří na tom měli svůj podíl.

strecha_rozhovorFoto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálmajorem Ivem Střechou | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Česká armáda resp. Česká republika jako celek Ukrajině kontinuálně pomáhá již od samého počátku ruské invaze. Zeptali jsme se, zdali kromě materiální pomoci či výcviku existuje ještě něco dalšího, co bychom pro bojující Ukrajinu mohli učinit. „Česká armáda pomáhá v těch oblastech, kde má své možnosti. Pro nás je podpora ukrajinské armády opravdu velice důležitá. Kromě toho, že pomáháme s dodávkami různého materiálu, jsme primárně soustředěni na výcvik ukrajinských vojáků, ať už je to výcvik specialistů jak v oblasti OPZ nebo EOD, tak i vlastní bojové přípravy. Cvičíme velitele i jednotky jako takové. Jsme si vědomi toho, že jde o obrovský závazek, obrovskou odpovědnost, protože ti kluci od nás většinou nemají daleko na frontu, což znamená, že to, co se tady naučí, je bohužel velice rychle konfrontováno s realitou,“ říká generál, který doplňuje, že výcvik ukrajinských vojáků se navíc musí stihnout během několika týdnů. Cvičení velitelů a štábů sahá až do úrovně praporu, ostatní příprava manévrových jednotek je na úrovni četa-rota.

Podle generála Střechy je skladba cvičených ukrajinských vojáků pestrá: „Vojáci se rekrutují z různých prostředí – ať už jsou to lidé, kteří nějakou zkušenost s armádou mají, a někteří z nich už mají i konkrétní zkušenost z tohoto konfliktu, ale jsou tam i naprostí nováčci. Je to pro nás celkem výzva, jak to sladit a zajistit synchronizaci výcviku, abychom uspokojili všechny a dosáhli toho, aby na bojišti uspěli co nejlíp.“ Česká armáda má navíc k dispozici mobilní výcvikové týmy různých odborností, které se zúčastňují v určitých výcvikových střediscích v rámci Aliance.

S prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR jsme se také bavili o tolik potřebné modernizaci Armády České republiky. „Základním parametrem úrovně, schopnosti a kvality Armády České republiky je nejen dobře vycvičený voják, ale také voják, který má odpovídající vybavení a výzbroj v dané době. A tady má Česká republika vůči armádě velký dluh. Já myslím, že na to upozorňovali všichni, ale pokud tady nebyla reálná hrozba, je těžké přesvědčovat stát nebo obecně obyvatelstvo, že budeme dávat peníze do tanků a do letadel,“ říká k tématu modernizace generál Střecha.

Velmi očekávané je schválení výdajů na obranu ve výši 2 % HDP. Podle generála Střechy se však nejedná pouze o finanční dluh vůči armádě, ale jde také o stav personálu a schopností armády jako celku. V rámci výchovy vojáků a velitelů gen. Střecha sdělil, že dnes již v hlavách vojáků není mírová operace to hlavní, vojáci dnes uvažují, jak by působili na válčišti v klasickém konvenčním boji, což je podle Střechy velký úspěch, jelikož přepnutí z mírových věcí do reálného válečného prostředí velkého konfliktu není otázka jednoho roku.

„Vedle toho jde samozřejmě o pořízení moderní výzbroje, mezi kterou určitě patří vyjednávání o pořízení F-35 pro naše vzdušné síly. Vojenské doporučení dělala moje sekce,“ říká generál Střecha a dodává: A věřte tomu, že když jsme představili vojenské doporučení náčelníkovi generálního štábu a poté vedení resortu, měl jsem několik bezesných nocí. Ale řekl jsem si, že za prvé nekupujeme letadlo na deset ani na dvacet let. Toto letadlo bude mít svůj úkol až do roku 2040, 2050 a dál. Za druhé, přeci jen letouny páté generace budou v určité době – velice krátké době – na evropském válčišti dominovat. A za třetí, i když Armáda České republiky nevyužije v prvotní fázi veškerý potenciál toho, co to letadlo umí, tak to můžou využít naši spojenci. To znamená, že to není jenom na ochranu vzdušného prostoru České republiky, ale budeme zapojeni na aliančním bojišti, a tam jsou už jednotky a státy, které dokážou využít potenciál v daleko větší míře,“ vysvětluje generál.

To, co naši armádu dlouhodobě trápí, je schopnost rekrutovat vojáky a rozšiřovat jejich počet až na plánovanou úroveň 30 000, proto jsme se pana generála na toto téma zeptali, jak to vidí on. „Tak jestli je něco, kvůli čemu dobře nespím, tak je to personál. To říkám absolutně upřímně, protože nabrat, vychovat, vycvičit, udržet a zachovat tento 'životní cyklus' personálu je jedna z největších výzev. A já říkám, že letadlo koupíme, tank koupíme, všechno koupíme, opravíme budovy, vybudujeme komunikační, informační podporu, ale bez personálu nám to k ničemu nebude,“ přiznává generál. Podle něj je potřeba se co nejintenzivněji zabývat tím, jak vojáky získat, udržet a jak řídit jejich obměnu a zamezit tak stárnutí vojska. „Nemůžeme vycvičit vojáka a používat ho na jednu schopnost 30, 40 let. A jestli jsme dnes na průměrném věku něco kolem čtyřiceti let, u bojových jednotek kolem pětatřiceti, čtyřiatřiceti let, tak je něco v nepořádku. Pracujeme na opatřeních, která mají tento stav zastavit a změnit. A myslím si, že to je i pro náčelníka generálního štábu, stejně jako pro mě, priorita číslo jedna,“ říká 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Ivo Střecha.

acr_obecne_TITFoto: „Jestli jsme dnes na průměrném věku něco kolem čtyřiceti let, u bojových jednotek kolem pětatřiceti, čtyřiatřiceti let, tak je něco v nepořádku. Pracujeme na opatřeních, která mají tento stav zastavit a změnit,“ říká 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Ivo Střecha (ilustrační foto) | Ministerstvo obany ČR

V rozhovoru s generálem Střechou jsme se také věnovali pozici a významu aktivní zálohy, účasti našich vojáků na zahraničních misích a hodnotili jejich přínos. Hovořili jsme i o případném oživení některých schopností Armády ČR, o tom, jaké zkušenosti či inspiraci s sebou přináší výcvik ukrajinských vojáků na našem území apod.

Pokud vás zajímá celý náš rozhovor s generálmajorem Ivem Střechou, pusťte si video v úvodu tohoto článku.

Zdroj: CZ DEFENCE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP