Na Ukrajinu se letos vyvezl český vojenský materiál v hodnotě přes 40 miliard korun

 14. 11. 2022      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz

Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR, kterou vede její náměstek Tomáš Kopečný, je důležitým pracovištěm resortu, má za cíl rozvoj domácího obranného průmyslu za účelem zvýšení vlastní obranyschopnosti v případě krize, podporu exportu a českých zájmů na zahraničních trzích a rovněž prohlubování partnerství prostřednictvím spolupráce obranných průmyslů. Právě s Tomášem Kopečným jsme si povídali v dalším díle našeho pořadu CZ DIALOGY.

Video: Na Ukrajinu se letos vyvezl český vojenský materiál v hodnotě přes 40 miliard korun / CZ DEFENCE

15. března 2021, po dvou letech příprav, pak Ministerstvo obrany spustilo projekt AMOS (Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci) na podporu exportu českého zbrojního průmyslu, kdy se resort nechal inspirovat podobnými institucemi zejména ve Francii, Švédsku a Izraeli. Agentura tak hledá příležitosti pro možnou spolupráci mezi českými zbrojařskými firmami a zahraničními zákazníky např. v rámci strategických akvizic vojenského materiálu, kdy Ministerstvo obrany požaduje významné zapojení domácího průmyslu, jako např. v případě pořízení nových amerických vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper, izraelského protivzdušného systému SPYDER či radiolokátorů MADR, 155mm samohybných děl CAESAR a dalších projektů.

Za dobu působnosti Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR (od začátku roku 2020) byly vytvořeny databáze zbrojních firem a nastaveny postupy pro jednání se zahraničními partnery. Dnes už zástupci tohoto úseku vědí, co který výrobce nabízí, a sekce tak může aktivně pomoci při exportu českého vojenského materiálu do zahraniční. Ostatně na zahraničním exportu našich zbrojařů tento segment průmyslu stojí. Ke zviditelnění českého obranného průmyslu došlo také prostřednictvím projektu „Víme, co máme“, kdy tuto kampaň v listopadu roku 2020 zahájil náměstek Sekce průmyslové spolupráce MO Tomáš Kopečný. Důležitou součástí práce Sekce průmyslové spolupráce MO ČR je také od počátku konfliktu na Ukrajině koordinace a organizace vojenské a materiální pomoci Ukrajině.

V dalším díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY, kam jsme si pozvali právě náměstka Tomáše Kopečného, jsme se věnovali nejen podpoře českého obranného průmyslu, ale také problematice tendrů, výběrových řízení, jednání vláda-vláda a dalším tématům.

kopecnyFoto: V dalším díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si pozvali náměstka Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR Tomáše Kopečného | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

V rámci zajímavé debaty například zaznělo, že vyjednávání o pořízení 24 stíhaček F-35 mezi naší a americkou vládou probíhá za naprosto rovných podmínek stojících na paktu kolektivní obrany. „Jednání ze strany Spojených států a vlády Spojených států bylo plné respektu a uznání toho, co česká armáda dělá ve prospěch kolektivní obrany,“ uvedl Kopečný. Případná mezivládní dohoda o pořízení nadzvukových letounů pak může otevřít možnost rychlejšího pořízení. Garantem bude vláda Spojených států, která stroje nakoupí a za stejnou cenu je České republice prodá (Podle tohoto modelu ostatně funguje i česká agentura AMOS). Vzhledem k očekávanému množství letounů F-35 v Evropě pak Tomáš Kopečný vidí potenciál průmyslové spolupráce ve vytvoření výcvikových a opravárenských center.

Pobavili jsme se také 2. etapě kampaně „Víme, co máme“, která se zaměřuje na roli českých výzkumných institucí a firem v oblasti nastupujících technologií v obraně a bezpečnosti. Zejména se jedná o projekty ČVUT v Praze, VUT v Brně a Masarykovy univerzity v Brně. To jsou dnes lídři nastupujících technologií a podle náměstka je to také Česká zemědělská univerzita, která na nedávné akci Future Forces Forum prezentovala nový dron původně vyvinutý pro zemědělské účely, který je schopen místo osiva přenášet miny. 

Rozhovor se nemohl vyhnout tématu války na Ukrajině. Podle náměstka Kopečného je český zbrojní průmysl vzhledem k pomoci Ukrajině a exportu vyprodaný, a to v mnoha segmentech na více než 2 roky dopředu. „Tento konflikt je zároveň příležitostí pro český průmysl obecně. Připravuje se velká obnova Ukrajiny. Jde o opravy a výstavbu železnic, nemocnic nebo energetické infrastruktury. Právě propojení se západní infrastrukturou bude patřit mezi hlavní úkoly obnovy, a tady je potřeba vidět příležitost pro české subjekty,“ vysvětluje Tomáš Kopečný.

Zdroj: CZ DEFENCE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP