Gen. Ladislav Rebilas: Výcvik je jedinečná příležitost dělat chyby bez důsledků

 22. 05. 2023      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz

Vojenská akademie ve Vyškově je jedním z klíčových míst rekrutace. Rekruti zde prochází nejprve základní a později i odbornou a speciální přípravou. Dále tu probíhá výcvik Aktivní zálohy OS ČR a také kariérový výcvik profesionálních vojáků. Připravují se tu také jednotky a útvary na zahraniční mise. Současným velitelem Velitelství výcviku–Vojenské akademie Vyškov je brigádní generál Ladislav Rebilas. Svou profesní kariéru spojil se službou ve speciálních silách AČR (6. speciální brigáda, později 601. skupina speciálních sil) i ve strukturách NATO. V letech 2020 až 2022 působil jako ředitel Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany ČR. Podle generála Rebilase, který přijal pozvání do našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY, je současný stav náboru uspokojivý, protože se daří naplňovat plánované počty rekrutů. Objektivní hodnocení rekrutace je však potřeba udělat až po zvládnutí základní přípravy a zkušební tříměsíční lhůtě u jednotlivých útvarů.

Video: Rozhovor s velitelem Velitelství výcviku–Vojenské akademie Vyškov brigádním generálem Ladislavem Rebilasem / CZ DEFENCE

Intenzita kurzů základní přípravy se výrazně zvýšila, a to z původních tří až čtyř běhů ročně na sedm. Na nových rekrutech je navíc vidět, že se na službu připravují už v civilu, například sportují. „Řekl bych, že se ten stav zlepšuje, ještě stále bereme z populace to nejlepší, co se nabrat dá. Samozřejmě to nestačí pro dlouhodobou službu, ale důležitější jsou tady spíš předpoklady a vůle, protože ani za tři měsíce na vojenské akademii nedokážeme z lidí udělat profesionální sportovce. Ale pokud je tam vůle, chuť a zdravotní předpoklady, tak jde všechno,“ říká velitel vyškovské akademie a dodává: „Pokud mají s něčím většinově rekruti problém, tak je to vytrvalostní část a největší slabinou je běh.“

Zajímalo nás, co může naopak armáda nabídnout rekrutům. Podle generála Rebilase jim může například nabídnout zahraniční zkušenosti a skvělou jazykovou průpravu. „My máme formální spolupráci s akademií ve Francii, která probíhá ve dvou rovinách. Jedna věc je, že pravidelně přicházejí francouzští kadeti do akademie ve Vyškově na několikatýdenní stáž a my pak za to vysíláme naše absolventy na některé prestižní kurzy organizované francouzskými ozbrojenými silami,“ říká velitel vyškovské akademie. Dalším spolupracujícím státem je Anglie. „Spolupracujeme s britským výcvikovým týmem, který ale působí mimo vojenskou akademii. My jim v rámci mezinárodního mandátu vytváříme podmínky pro přípravu jednotlivců nebo malých týmů tzv. partnerských států. Bavíme se o státech od Afriky po Asii, včetně Evropy. Výcvik probíhá maximálně do úrovně – četa – a není institucionalizovaný pouze na prostor České republiky, vojáci vyjíždějí do jiných států jako mobilní výcvikové týmy,“ dodává generál Rebilas.

V obecné rovině samozřejmě funguje spolupráce v rámci EU nebo NATO. „Vojenská akademie ve Vyškově je členem fóra výcvikových center, což nabízí další rozvoj. Inspirací pro nás může být sousední Polsko nebo spolupráce s národní akademií v ukrajinském Lvově. Právě zkušenosti z Ukrajiny mohou pomoci nastavit nové standardy výcviku a doktrín v rámci Aliance. Na druhou stranu se ukazuje, že ne všechny zkušenosti a schopnosti z Ukrajiny jsou použitelné u nás. Nicméně vývoj signalizuje, že by měla akademie soustředit svou pozornost na kurzy pro velitele nejnižších stupňů – velitele čet a velitele rot,“ poukazuje gen. Rebilas. 

voda_komandoFoto: Výcvik je jedinečná příležitost dělat chyby bez důsledků | mjr. Ladislav Kabát

Základním kamenem akademie je spolupráce, která musí podle velitele vyškovské akademie fungovat na maximum. „Akademie není samostatná jednotka, já akademii považuji za službu pro armádu jako takovou, a bez spolupráce – ať už vnitroarmádní, nebo mezinárodní – si neumím fungování této mise vůbec představit,“ popisuje generál Rebilas.

Když se v rámci AČR řekne voják 21. století, co to z pohledu vojenské akademie znamená? „V první řadě to musí být profesionál. Jsme teprve dvacet let od profesionalizace, což já považuji za zdaleka neukončený proces. Naopak bych řekl, že až nyní se dostáváme do fáze, kdy je voják 21. století samostatně uvažující profesionál, mění se i firemní kultura, která toto celé podporuje. Kromě řekněme fyzické přípravy nováčků by měla probíhat i technologická příprava, protože technika, kterou voják obsluhuje, se neustále vyvíjí,“ upozorňuje gen. Rebilas.

A jak vlastně akademie funguje? V první řadě to není instituce univerzitního nebo středoškolského typu. Je to resortní organizace, která poskytuje odbornou profesní přípravu vojáků. „Je to organizace, která spojuje schopnost řízení a schopnost výkonu. Poskytuje službu ve vzdělávání a výcviku. Velitelství výcviku–Vojenské akademie má zhruba osm set lidí a je v něm jak velící, tak řídící část. Další součástí je šest podřízených útvarů napříč Českou republikou. Většinou jsou to vojenské výcvikové prostory a poté je tu nově vzniklá skupina simulačních a trenažérových technologií ve Vyškově,“ vysvětluje generál Rebilas.

rozhovor_rebilasFoto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s velitelem Velitelství výcviku–Vojenské akademie Vyškov brigádním generálem Ladislavem Rebilasem | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Zeptali jsme se, zda má v armádě 21. století plné moderních technologií stále své místo stará dobrá pořadová příprava. „Jsem přesvědčen, že ano. Protože jedna věc je samozřejmě pořadová příprava v kontextu znát povelovou techniku, ale to podstatné je, že formujete osobnost. Víceméně učíte lidi velet, učíte lidi poslouchat a současně je učíte i nějakému drilu. Když se řekne pořadová příprava, tak si spousta lidí představí „vpravo hleď“ nebo „vlevo bok“. Ale zapomínáme, že každý vojenský dril rovná se pořadová příprava. Když budete dneska dělat taktickou nebo střeleckou přípravu se zbraní, tam je povelová technika důležitá, v podstatě jsou to zautomatizované pohyby. Takže je to taková forma přípravy na budoucí, pokročilejší výcviky, které vojáky čekají. Proto má své opodstatnění i v dnešní době,“ vysvětluje velitel Velitelství výcviku–Vojenské akademie Vyškov brigádní generál Ladislav Rebilas, se kterým jsme dále probírali úroveň spolupráce mezi Vojenskou akademií ve Vyškově a Univerzitou obrany nebo spolupráci s aktivní zálohou a mnoho dalšího.

Pokud vás zajímá celý náš rozhovor s brigádním generálem Ladislavem Rebilasem, pusťte si video v úvodu tohoto článku.

Zdroj: CZ DEFENCE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP